ερημος • ERHMOS • erēmos

Search: ερημοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερημοι; ερημοιἔρημοςερημ·οι; ερημ·οιmas nom|voc pl; fem nom|voc pl
ερημοι; ερημοι; ερημοι; ερημοι; ερημοι; ερημοιἐρημόωερημ(ο)·οι; ερημ(ο)·ει; ερημ(ο)·ῃ; ερημ(ο)·ῃ; ερημ(ο)·ει; ερημ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερημοιἐρημόωερημ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
ερημοιἐρημόωερημ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
ερημοιἐρημόωερημ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
ερημοιἐρημόωερημ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
ερημοιἐρημόωερημ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
ερημοιἐρημόωερημ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
ερημοιἔρημοςερημ·οιmas nom|voc pl
ερημοιἔρημοςερημ·οιfem nom|voc pl

ἔρημος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημεερημ·ε
Nomερημος[GNT][LXX]ερημ·ος
Accερημον[GNT][LXX]ερημ·ον
Datερημῳ[GNT][LXX]ερημ·ῳ
Genερημου[GNT][LXX]ερημ·ου
PlVocερημοι[LXX]ερημα[LXX]ερημ·οιερημ·α
Nom
Accερημους[GNT][LXX]ερημ·ους
Datερημοις[GNT][LXX]ερημ·οις
Genερημων[LXX]ερημ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:12:01 EST