ενδοξος • ENDOXOS ENDOCOS • endoxos

Search: ενδοξον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδοξον; ενδοξον; ενδοξονἔνδοξοςενδοξ·ον; ενδοξ·ον; ενδοξ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδοξονἔνδοξοςενδοξ·ονmas acc sg
ενδοξονἔνδοξοςενδοξ·ονfem acc sg
ενδοξονἔνδοξοςενδοξ·ονneu nom|acc|voc sg

ἔν·δοξος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδοξεενδοξ·ε
Nomενδοξος[LXX]ενδοξ·ος
Accενδοξον[GNT][LXX]ενδοξ·ον
Datενδοξῳ[GNT][LXX]ενδοξ·ῳ
Genενδοξου[LXX]ενδοξ·ου
PlVocενδοξοι[GNT][LXX]ενδοξα[LXX]ενδοξ·οιενδοξ·α
Nom
Accενδοξους[LXX]ενδοξ·ους
Datενδοξοις[GNT][LXX]ενδοξ·οις
Genενδοξων[LXX]ενδοξ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:31:00 EST