εκγονος • EKGONOS • ekgonos

Search: εκγονα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκγοναἔκγονοςεκγον·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκγοναἔκγονοςεκγον·αneu nom|acc|voc pl

ἔκ·γονος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκγονεεκγον·ε
Nomεκγονοςεκγον·ος
Accεκγονον[LXX]εκγον·ον
Datεκγονῳεκγον·ῳ
Genεκγονουεκγον·ου
PlVocεκγονοιεκγονα[GNT][LXX]εκγον·οιεκγον·α
Nom
Accεκγονους[LXX]εκγον·ους
Datεκγονοις[LXX]εκγον·οις
Genεκγονων[LXX]εκγον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 05:48:49 EST