εσπερα • hESPERA • hespera

Search: εσπερας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσπερας; εσπεραςἑσπέραεσπερ·ας; εσπερ·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg

ἑσπέρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεσπερα[GNT][LXX]εσπερ·α
Nom
Accεσπεραν[GNT][LXX]εσπερ·αν
Datεσπερᾳ[LXX]εσπερ·ᾳ
Genεσπερας[GNT][LXX]εσπερ·ας
PlVocεσπεραιεσπερ·αι
Nom
Accεσπερας[GNT][LXX]εσπερ·ας
Datεσπεραιςεσπερ·αις
Genεσπερωνεσπερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 23:43:18 EST