επταπλασιος • hEPTAPLASIOS • heptaplasios

Search: επταπλασιον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επταπλασιον; επταπλασιονἑπταπλάσιοςεπταπλασι·ον; επταπλασι·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
επταπλασιον; επταπλασιον; επταπλασιονἑπταπλασίωνεπταπλασιον; επταπλασιον; επταπλασιονneu nom|acc|voc sg; mas voc sg; fem voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επταπλασιονἑπταπλασίωνεπταπλασιονneu nom|acc|voc sg
επταπλασιονἑπταπλασίωνεπταπλασιονmas voc sg
επταπλασιονἑπταπλασίωνεπταπλασιονfem voc sg
επταπλασιονἑπταπλάσιοςεπταπλασι·ονmas acc sg
επταπλασιονἑπταπλάσιοςεπταπλασι·ονneu nom|acc|voc sg

ἑπτα·πλάσιος -α -ον [LXX]

Quantifier (Multiplicative Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπταπλασια[LXX]επταπλασιεεπταπλασι·αεπταπλασι·ε
Nomεπταπλασιοςεπταπλασι·ος
Accεπταπλασιανεπταπλασιον[LXX]επταπλασι·ανεπταπλασι·ον
Datεπταπλασιᾳεπταπλασιῳεπταπλασι·ᾳεπταπλασι·ῳ
Genεπταπλασιαςεπταπλασιουεπταπλασι·αςεπταπλασι·ου
PlVocεπταπλασιαιεπταπλασιοιεπταπλασια[LXX]επταπλασι·αιεπταπλασι·οιεπταπλασι·α
Nom
Accεπταπλασιαςεπταπλασιουςεπταπλασι·αςεπταπλασι·ους
Datεπταπλασιαιςεπταπλασιοιςεπταπλασι·αιςεπταπλασι·οις
Genεπταπλασιωνεπταπλασι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:26:49 EST