εσωτερος • ESWTEROS • esōteros

Search: εσωτερας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσωτερας; εσωτεραςἐσώτεροςεσωτερ·ας; εσωτερ·αςfem acc pl; fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσωτεραςἐσώτεροςεσωτερ·αςfem acc pl
εσωτεραςἐσώτεροςεσωτερ·αςfem gen sg

ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσωτερα[LXX]εσωτερεεσωτερ·αεσωτερ·ε
Nomεσωτεροςεσωτερ·ος
Accεσωτεραν[GNT][LXX]εσωτερον[GNT][LXX]εσωτερ·ανεσωτερ·ον
Datεσωτερᾳ[LXX]εσωτερῳ[LXX]εσωτερ·ᾳεσωτερ·ῳ
Genεσωτερας[LXX]εσωτερουεσωτερ·αςεσωτερ·ου
PlVocεσωτεραιεσωτεροιεσωτερα[LXX]εσωτερ·αιεσωτερ·οιεσωτερ·α
Nom
Accεσωτερας[LXX]εσωτερουςεσωτερ·αςεσωτερ·ους
Datεσωτεραιςεσωτεροιςεσωτερ·αιςεσωτερ·οις
Genεσωτερων[LXX]εσωτερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 23:53:07 EST