ερυθρος • ERUQROS • eruthros

Search: ερυθρα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερυθρᾳ; ερυθρα; ερυθραἐρυθρόςερυθρ·ᾳ; ερυθρ·α; ερυθρ·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερυθραἐρυθρόςερυθρ·αneu nom|acc|voc pl
ερυθραἐρυθρόςερυθρ·αfem nom|voc sg
ερυθρᾳἐρυθρόςερυθρ·ᾳfem dat sg

ἐρυθρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερυθρα[LXX]ερυθρεερυθρ·αερυθρ·ε
Nomερυθροςερυθρ·ος
Accερυθραν[GNT][LXX]ερυθρονερυθρ·ανερυθρ·ον
Datερυθρᾳ[GNT][LXX]ερυθρῳερυθρ·ᾳερυθρ·ῳ
Genερυθρας[LXX]ερυθρουερυθρ·αςερυθρ·ου
PlVocερυθραιερυθροιερυθρα[LXX]ερυθρ·αιερυθρ·οιερυθρ·α
Nom
Accερυθρας[LXX]ερυθρουςερυθρ·αςερυθρ·ους
Datερυθραιςερυθροιςερυθρ·αιςερυθρ·οις
Genερυθρωνερυθρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:58:09 EST