εργαζομαι • ERGAZOMAI • ergazomai

Search: εργαζομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εργαζομενοςἐργάζομαιεργαζ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εργαζομενοςἐργάζομαιεργαζ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεργαζομαι[GNT][LXX]εργαζ·ομαι
2ndεργαζῃ[GNT][LXX], εργαζει, εργαζεσαιεργαζ·ῃ, εργαζ·ει classical, εργαζ·εσαι alt
3rdεργαζεται[GNT][LXX]εργαζ·εται
Pl1stεργαζομεθαεργαζ·ομεθα
2ndεργαζεσθε[GNT][LXX]εργαζ·εσθε
3rdεργαζονται[GNT]εργαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεργαζωμαιεργαζ·ωμαι
2ndεργαζῃ[GNT][LXX]εργαζ·ῃ
3rdεργαζηταιεργαζ·ηται
Pl1stεργαζωμεθα[GNT]εργαζ·ωμεθα
2ndεργαζησθεεργαζ·ησθε
3rdεργαζωνταιεργαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεργαζοιμηνεργαζ·οιμην
2ndεργαζοιοεργαζ·οιο
3rdεργαζοιτοεργαζ·οιτο
Pl1stεργαζοιμεθαεργαζ·οιμεθα
2ndεργαζοισθεεργαζ·οισθε
3rdεργαζοιντοεργαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεργαζου[GNT][LXX]εργαζ·ου
3rdεργαζεσθω[LXX]εργαζ·εσθω
Pl1st
2ndεργαζεσθε[GNT][LXX]εργαζ·εσθε
3rdεργαζεσθωσαν[LXX], εργαζεσθωνεργαζ·εσθωσαν, εργαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εργαζεσθαι[GNT][LXX]​εργαζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεργαζομενη[LXX]εργαζομενεεργαζ·ομεν·ηεργαζ·ομεν·ε
Nomεργαζομενος[GNT][LXX]εργαζ·ομεν·ος
Accεργαζομενηνεργαζομενον[LXX]εργαζ·ομεν·ηνεργαζ·ομεν·ον
Datεργαζομενῃεργαζομενῳ[GNT]εργαζ·ομεν·ῃεργαζ·ομεν·ῳ
Genεργαζομενης[LXX]εργαζομενουεργαζ·ομεν·ηςεργαζ·ομεν·ου
PlVocεργαζομεναιεργαζομενοι[GNT][LXX]εργαζομεναεργαζ·ομεν·αιεργαζ·ομεν·οιεργαζ·ομεν·α
Nom
Accεργαζομεναςεργαζομενους[GNT][LXX]εργαζ·ομεν·αςεργαζ·ομεν·ους
Datεργαζομεναιςεργαζομενοις[LXX]εργαζ·ομεν·αιςεργαζ·ομεν·οις
Genεργαζομενων[LXX]εργαζομενων[LXX]εργαζ·ομεν·ωνεργαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειργαζομην, ηργαζομηνε·εργαζ·ομην
2ndειργαζου, ηργαζουε·εργαζ·ου
3rdειργαζετο[GNT], ηργαζετο[GNT][LXX]ε·εργαζ·ετο
Pl1stειργαζομεθα, ηργαζομεθαε·εργαζ·ομεθα
2ndειργαζεσθε, ηργαζεσθεε·εργαζ·εσθε
3rdειργαζοντο, ηργαζοντο[LXX]ε·εργαζ·οντο, ε·εργαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεργωμαιεργ(α)·[σ]ομαι
2ndεργᾳ[LXX], εργασαι[LXX]εργ(α)·[σ]ῃ, εργ(α)·[σ]ει classical, εργ(α)·[σ]εσαι alt
3rdεργαται[GNT][LXX]εργ(α)·[σ]εται
Pl1stεργωμεθαεργ(α)·[σ]ομεθα
2ndεργασθεεργ(α)·[σ]εσθε
3rdεργωνται[LXX]εργ(α)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεργῳμηνεργ(α)·[σ]οιμην
2ndεργῳοεργ(α)·[σ]οιο
3rdεργῳτοεργ(α)·[σ]οιτο
Pl1stεργῳμεθαεργ(α)·[σ]οιμεθα
2ndεργῳσθεεργ(α)·[σ]οισθε
3rdεργῳντοεργ(α)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εργασθαι​εργ(α)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεργωμενηεργωμενεεργ(α)·[σ]ομεν·ηεργ(α)·[σ]ομεν·ε
Nomεργωμενοςεργ(α)·[σ]ομεν·ος
Accεργωμενηνεργωμενονεργ(α)·[σ]ομεν·ηνεργ(α)·[σ]ομεν·ον
Datεργωμενῃεργωμενῳεργ(α)·[σ]ομεν·ῃεργ(α)·[σ]ομεν·ῳ
Genεργωμενηςεργωμενουεργ(α)·[σ]ομεν·ηςεργ(α)·[σ]ομεν·ου
PlVocεργωμεναιεργωμενοιεργωμεναεργ(α)·[σ]ομεν·αιεργ(α)·[σ]ομεν·οιεργ(α)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεργωμεναςεργωμενουςεργ(α)·[σ]ομεν·αςεργ(α)·[σ]ομεν·ους
Datεργωμεναιςεργωμενοιςεργ(α)·[σ]ομεν·αιςεργ(α)·[σ]ομεν·οις
Genεργωμενωνεργωμενωνεργ(α)·[σ]ομεν·ωνεργ(α)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειργασαμην, ηργασαμην[LXX]ε·εργα·σαμην, ε·εργα·σαμην
2ndειργασω[LXX], ηργασωε·εργα·σω, ε·εργα·σω
3rdειργασατο[GNT][LXX], ηργασατο[GNT]ε·εργα·σατο
Pl1stειργασαμεθα[GNT], ηργασαμεθαε·εργα·σαμεθα, ε·εργα·σαμεθα
2ndειργασασθε, ηργασασθεε·εργα·σασθε
3rdειργασαντο[GNT][LXX], ηργασαντο[LXX]ε·εργα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεργασωμαιεργα·σωμαι
2ndεργασῃ[GNT]εργα·σῃ
3rdεργασηται[LXX]εργα·σηται
Pl1stεργασωμεθαεργα·σωμεθα
2ndεργασησθε[LXX]εργα·σησθε
3rdεργασωνταιεργα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεργασαιμηνεργα·σαιμην
2ndεργασαιοεργα·σαιο
3rdεργασαιτοεργα·σαιτο
Pl1stεργασαιμεθαεργα·σαιμεθα
2ndεργασαισθεεργα·σαισθε
3rdεργασαιντοεργα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεργασαι[LXX]εργα·σαι
3rdεργασασθωεργα·σασθω
Pl1st
2ndεργασασθε[LXX]εργα·σασθε
3rdεργασασθωσαν, εργασασθωνεργα·σασθωσαν, εργα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εργασασθαι[LXX]​εργα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεργασαμενηεργασαμενεεργα·σαμεν·ηεργα·σαμεν·ε
Nomεργασαμενος[LXX]εργα·σαμεν·ος
Accεργασαμενηνεργασαμενονεργα·σαμεν·ηνεργα·σαμεν·ον
Datεργασαμενῃεργασαμενῳεργα·σαμεν·ῃεργα·σαμεν·ῳ
Genεργασαμενηςεργασαμενουεργα·σαμεν·ηςεργα·σαμεν·ου
PlVocεργασαμεναιεργασαμενοιεργασαμεναεργα·σαμεν·αιεργα·σαμεν·οιεργα·σαμεν·α
Nom
Accεργασαμεναςεργασαμενουςεργα·σαμεν·αςεργα·σαμεν·ους
Datεργασαμεναιςεργασαμενοιςεργα·σαμεν·αιςεργα·σαμεν·οις
Genεργασαμενωνεργασαμενωνεργα·σαμεν·ωνεργα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειργασμαιειργασ·μαι
2ndειργασαιειργασ·[σ]αι
3rdειργασται[LXX]ειργασ·ται
Pl1stειργασμεθαειργασ·μεθα
2ndειργασθεειργασ·[σ]θε
3rdειργαδαταιειργασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειργασομαιειργασ·[σ]ομαι
2ndειργασῃ, ειργασειειργασ·[σ]ῃ, ειργασ·[σ]ει classical
3rdειργασεταιειργασ·[σ]εται
Pl1stειργασομεθαειργασ·[σ]ομεθα
2ndειργασεσθεειργασ·[σ]εσθε
3rdειργασονταιειργασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειργασοιμηνειργασ·[σ]οιμην
2ndειργασοιοειργασ·[σ]οιο
3rdειργασοιτοειργασ·[σ]οιτο
Pl1stειργασοιμεθαειργασ·[σ]οιμεθα
2ndειργασοισθεειργασ·[σ]οισθε
3rdειργασοιντοειργασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndειργασοειργασ·[σ]ο
3rdειργασθωειργασ·[σ]θω
Pl1st
2ndειργασθεειργασ·[σ]θε
3rdειργασθωσαν, ειργασθωνειργασ·[σ]θωσαν, ειργασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειργασθαι​ειργασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειργασεσθαι​ειργασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειργασμενηειργασμενεειργασ·μεν·ηειργασ·μεν·ε
Nomειργασμενος[LXX]ειργασ·μεν·ος
Accειργασμενηνειργασμενον[LXX]ειργασ·μεν·ηνειργασ·μεν·ον
Datειργασμενῃειργασμενῳειργασ·μεν·ῃειργασ·μεν·ῳ
Genειργασμενηςειργασμενου[LXX]ειργασ·μεν·ηςειργασ·μεν·ου
PlVocειργασμεναιειργασμενοιειργασμενα[GNT]ειργασ·μεν·αιειργασ·μεν·οιειργασ·μεν·α
Nom
Accειργασμεναςειργασμενουςειργασ·μεν·αςειργασ·μεν·ους
Datειργασμεναιςειργασμενοιςειργασ·μεν·αιςειργασ·μεν·οις
Genειργασμενωνειργασμενωνειργασ·μεν·ωνειργασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειργασμηνε·ειργασ·μην
2ndειργασοε·ειργασ·[σ]ο
3rdειργαστοε·ειργασ·το
Pl1stειργασμεθαε·ειργασ·μεθα
2ndειργασθεε·ειργασ·[σ]θε
3rdειργαδατοε·ειργασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειργασμην[ε]·ειργασ·μην
2ndειργασο[ε]·ειργασ·[σ]ο
3rdειργαστο[ε]·ειργασ·το
Pl1stειργασμεθα[ε]·ειργασ·μεθα
2ndειργασθε[ε]·ειργασ·[σ]θε
3rdειργαδατο[ε]·ειργασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stειργασθηνε·εργασ·θην
2ndειργασθηςε·εργασ·θης
3rdειργασθηε·εργασ·θη
Pl1stειργασθημενε·εργασ·θημεν
2ndειργασθητεε·εργασ·θητε
3rdειργασθησανε·εργασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεργασθησομαιεργασ·θησομαι
2ndεργασθησῃ, εργασθησειεργασ·θησῃ, εργασ·θησει classical
3rdεργασθησεται[LXX]εργασ·θησεται
Pl1stεργασθησομεθαεργασ·θησομεθα
2ndεργασθησεσθεεργασ·θησεσθε
3rdεργασθησονταιεργασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεργασθωεργασ·θω
2ndεργασθῃςεργασ·θῃς
3rdεργασθῃεργασ·θῃ
Pl1stεργασθωμενεργασ·θωμεν
2ndεργασθητεεργασ·θητε
3rdεργασθωσιν, εργασθωσιεργασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεργασθειηνεργασ·θειην
2ndεργασθειηςεργασ·θειης
3rdεργασθειηεργασ·θειη
Pl1stεργασθειημεν, εργασθειμενεργασ·θειημεν, εργασ·θειμεν classical
2ndεργασθειητε, εργασθειτεεργασ·θειητε, εργασ·θειτε classical
3rdεργασθειησαν, εργασθειενεργασ·θειησαν, εργασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεργασθησοιμηνεργασ·θησοιμην
2ndεργασθησοιοεργασ·θησοιο
3rdεργασθησοιτοεργασ·θησοιτο
Pl1stεργασθησοιμεθαεργασ·θησοιμεθα
2ndεργασθησοισθεεργασ·θησοισθε
3rdεργασθησοιντοεργασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεργασθητιεργασ·θητι
3rdεργασθητωεργασ·θητω
Pl1st
2ndεργασθητεεργασ·θητε
3rdεργασθητωσαν, εργασθεντωνεργασ·θητωσαν, εργασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εργασθηναι​εργασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εργασθησεσθαι​εργασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεργασθεισαεργασθειςεργασθενεργασ·θεισ·αεργασ·θει[ντ]·ςεργασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεργασθεισανεργασθενταεργασ·θεισ·ανεργασ·θε[ι]ντ·α
Datεργασθεισῃεργασθεντιεργασ·θεισ·ῃεργασ·θε[ι]ντ·ι
Genεργασθεισηςεργασθεντοςεργασ·θεισ·ηςεργασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεργασθεισαιεργασθεντεςεργασθενταεργασ·θεισ·αιεργασ·θε[ι]ντ·εςεργασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεργασθεισαςεργασθενταςεργασ·θεισ·αςεργασ·θε[ι]ντ·ας
Datεργασθεισαιςεργασθεισι, εργασθεισινεργασ·θεισ·αιςεργασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεργασθεισωνεργασθεντωνεργασ·θεισ·ωνεργασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεργασθησομενηεργασθησομενεεργασ·θησομεν·ηεργασ·θησομεν·ε
Nomεργασθησομενοςεργασ·θησομεν·ος
Accεργασθησομενηνεργασθησομενονεργασ·θησομεν·ηνεργασ·θησομεν·ον
Datεργασθησομενῃεργασθησομενῳεργασ·θησομεν·ῃεργασ·θησομεν·ῳ
Genεργασθησομενηςεργασθησομενουεργασ·θησομεν·ηςεργασ·θησομεν·ου
PlVocεργασθησομεναιεργασθησομενοιεργασθησομεναεργασ·θησομεν·αιεργασ·θησομεν·οιεργασ·θησομεν·α
Nom
Accεργασθησομεναςεργασθησομενουςεργασ·θησομεν·αςεργασ·θησομεν·ους
Datεργασθησομεναιςεργασθησομενοιςεργασ·θησομεν·αιςεργασ·θησομεν·οις
Genεργασθησομενωνεργασθησομενωνεργασ·θησομεν·ωνεργασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 11:48:02 EDT