επονομαζω • EPONOMAZW • eponomazō

Search: επονομαζῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επονομαζῃ; επονομαζῃ; επονομαζῃἐπονομάζωεπ·ονομαζ·ῃ; επ·ονομαζ·ῃ; επ·ονομαζ·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επονομαζῃἐπονομάζωεπ·ονομαζ·ῃpres act sub 3rd sg
επονομαζῃἐπονομάζωεπ·ονομαζ·ῃpres mp ind 2nd sg
επονομαζῃἐπονομάζωεπ·ονομαζ·ῃpres mp sub 2nd sg

ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπονομαζωεπ·ονομαζ·ωεπονομαζομαιεπ·ονομαζ·ομαι
2ndεπονομαζειςεπ·ονομαζ·ειςεπονομαζῃ[GNT], επονομαζει, επονομαζεσαιεπ·ονομαζ·ῃ, επ·ονομαζ·ει classical, επ·ονομαζ·εσαι alt
3rdεπονομαζειεπ·ονομαζ·ειεπονομαζεταιεπ·ονομαζ·εται
Pl1stεπονομαζομενεπ·ονομαζ·ομενεπονομαζομεθαεπ·ονομαζ·ομεθα
2ndεπονομαζετεεπ·ονομαζ·ετεεπονομαζεσθεεπ·ονομαζ·εσθε
3rdεπονομαζουσιν[LXX], επονομαζουσιεπ·ονομαζ·ουσι(ν), επ·ονομαζ·ουσι(ν)επονομαζονταιεπ·ονομαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπονομαζωεπ·ονομαζ·ωεπονομαζωμαιεπ·ονομαζ·ωμαι
2ndεπονομαζῃςεπ·ονομαζ·ῃςεπονομαζῃ[GNT]επ·ονομαζ·ῃ
3rdεπονομαζῃ[GNT]επ·ονομαζ·ῃεπονομαζηταιεπ·ονομαζ·ηται
Pl1stεπονομαζωμενεπ·ονομαζ·ωμενεπονομαζωμεθαεπ·ονομαζ·ωμεθα
2ndεπονομαζητεεπ·ονομαζ·ητεεπονομαζησθεεπ·ονομαζ·ησθε
3rdεπονομαζωσιν, επονομαζωσιεπ·ονομαζ·ωσι(ν)επονομαζωνταιεπ·ονομαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπονομαζοιμιεπ·ονομαζ·οιμιεπονομαζοιμηνεπ·ονομαζ·οιμην
2ndεπονομαζοιςεπ·ονομαζ·οιςεπονομαζοιοεπ·ονομαζ·οιο
3rdεπονομαζοιεπ·ονομαζ·οιεπονομαζοιτοεπ·ονομαζ·οιτο
Pl1stεπονομαζοιμενεπ·ονομαζ·οιμενεπονομαζοιμεθαεπ·ονομαζ·οιμεθα
2ndεπονομαζοιτεεπ·ονομαζ·οιτεεπονομαζοισθεεπ·ονομαζ·οισθε
3rdεπονομαζοιεν, επονομαζοισανεπ·ονομαζ·οιεν, επ·ονομαζ·οισαν altεπονομαζοιντοεπ·ονομαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπονομαζεεπ·ονομαζ·εεπονομαζουεπ·ονομαζ·ου
3rdεπονομαζετωεπ·ονομαζ·ετωεπονομαζεσθωεπ·ονομαζ·εσθω
Pl1st
2ndεπονομαζετεεπ·ονομαζ·ετεεπονομαζεσθεεπ·ονομαζ·εσθε
3rdεπονομαζετωσαν, επονομαζοντωνεπ·ονομαζ·ετωσαν, επ·ονομαζ·οντων classicalεπονομαζεσθωσαν, επονομαζεσθωνεπ·ονομαζ·εσθωσαν, επ·ονομαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επονομαζειν​επ·ονομαζ·ειν​επονομαζεσθαι​επ·ονομαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομαζουσαεπονομαζονεπ·ονομαζ·ουσ·αεπ·ονομαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπονομαζωνεπ·ονομαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπονομαζουσανεπονομαζονταεπ·ονομαζ·ουσ·ανεπ·ονομαζ·ο[υ]ντ·α
Datεπονομαζουσῃεπονομαζοντιεπ·ονομαζ·ουσ·ῃεπ·ονομαζ·ο[υ]ντ·ι
Genεπονομαζουσηςεπονομαζοντοςεπ·ονομαζ·ουσ·ηςεπ·ονομαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπονομαζουσαιεπονομαζοντεςεπονομαζονταεπ·ονομαζ·ουσ·αιεπ·ονομαζ·ο[υ]ντ·εςεπ·ονομαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπονομαζουσαςεπονομαζονταςεπ·ονομαζ·ουσ·αςεπ·ονομαζ·ο[υ]ντ·ας
Datεπονομαζουσαιςεπονομαζουσι, επονομαζουσιν[LXX]επ·ονομαζ·ουσ·αιςεπ·ονομαζ·ου[ντ]·σι(ν), επ·ονομαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπονομαζουσωνεπονομαζοντωνεπ·ονομαζ·ουσ·ωνεπ·ονομαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομαζομενηεπονομαζομενεεπ·ονομαζ·ομεν·ηεπ·ονομαζ·ομεν·ε
Nomεπονομαζομενοςεπ·ονομαζ·ομεν·ος
Accεπονομαζομενηνεπονομαζομενονεπ·ονομαζ·ομεν·ηνεπ·ονομαζ·ομεν·ον
Datεπονομαζομενῃεπονομαζομενῳεπ·ονομαζ·ομεν·ῃεπ·ονομαζ·ομεν·ῳ
Genεπονομαζομενηςεπονομαζομενουεπ·ονομαζ·ομεν·ηςεπ·ονομαζ·ομεν·ου
PlVocεπονομαζομεναιεπονομαζομενοιεπονομαζομεναεπ·ονομαζ·ομεν·αιεπ·ονομαζ·ομεν·οιεπ·ονομαζ·ομεν·α
Nom
Accεπονομαζομεναςεπονομαζομενουςεπ·ονομαζ·ομεν·αςεπ·ονομαζ·ομεν·ους
Datεπονομαζομεναιςεπονομαζομενοιςεπ·ονομαζ·ομεν·αιςεπ·ονομαζ·ομεν·οις
Genεπονομαζομενωνεπονομαζομενωνεπ·ονομαζ·ομεν·ωνεπ·ονομαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπωνομαζονεπ·ε·ονομαζ·ονεπωνομαζομηνεπ·ε·ονομαζ·ομην
2ndεπωνομαζεςεπ·ε·ονομαζ·εςεπωνομαζουεπ·ε·ονομαζ·ου
3rdεπωνομαζεν, επωνομαζεεπ·ε·ονομαζ·ε(ν)επωνομαζετοεπ·ε·ονομαζ·ετο
Pl1stεπωνομαζομενεπ·ε·ονομαζ·ομενεπωνομαζομεθαεπ·ε·ονομαζ·ομεθα
2ndεπωνομαζετεεπ·ε·ονομαζ·ετεεπωνομαζεσθεεπ·ε·ονομαζ·εσθε
3rdεπωνομαζον, επωνομαζοσανεπ·ε·ονομαζ·ον, επ·ε·ονομαζ·οσαν altεπωνομαζοντοεπ·ε·ονομαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπονομασω[LXX]επ·ονομα·σωεπονομασομαιεπ·ονομα·σομαι
2ndεπονομασειςεπ·ονομα·σειςεπονομασῃ, επονομασει, επονομασεσαιεπ·ονομα·σῃ, επ·ονομα·σει classical, επ·ονομα·σεσαι alt
3rdεπονομασειεπ·ονομα·σειεπονομασεταιεπ·ονομα·σεται
Pl1stεπονομασομενεπ·ονομα·σομενεπονομασομεθαεπ·ονομα·σομεθα
2ndεπονομασετεεπ·ονομα·σετεεπονομασεσθεεπ·ονομα·σεσθε
3rdεπονομασουσιν, επονομασουσιεπ·ονομα·σουσι(ν)επονομασονταιεπ·ονομα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπονομασοιμιεπ·ονομα·σοιμιεπονομασοιμηνεπ·ονομα·σοιμην
2ndεπονομασοιςεπ·ονομα·σοιςεπονομασοιοεπ·ονομα·σοιο
3rdεπονομασοιεπ·ονομα·σοιεπονομασοιτοεπ·ονομα·σοιτο
Pl1stεπονομασοιμενεπ·ονομα·σοιμενεπονομασοιμεθαεπ·ονομα·σοιμεθα
2ndεπονομασοιτεεπ·ονομα·σοιτεεπονομασοισθεεπ·ονομα·σοισθε
3rdεπονομασοιενεπ·ονομα·σοιενεπονομασοιντοεπ·ονομα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επονομασειν​επ·ονομα·σειν​επονομασεσθαι​επ·ονομα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομασουσαεπονομασονεπ·ονομα·σουσ·αεπ·ονομα·σο[υ]ν[τ]
Nomεπονομασωνεπ·ονομα·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπονομασουσανεπονομασονταεπ·ονομα·σουσ·ανεπ·ονομα·σο[υ]ντ·α
Datεπονομασουσῃεπονομασοντιεπ·ονομα·σουσ·ῃεπ·ονομα·σο[υ]ντ·ι
Genεπονομασουσηςεπονομασοντοςεπ·ονομα·σουσ·ηςεπ·ονομα·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπονομασουσαιεπονομασοντεςεπονομασονταεπ·ονομα·σουσ·αιεπ·ονομα·σο[υ]ντ·εςεπ·ονομα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπονομασουσαςεπονομασονταςεπ·ονομα·σουσ·αςεπ·ονομα·σο[υ]ντ·ας
Datεπονομασουσαιςεπονομασουσι, επονομασουσινεπ·ονομα·σουσ·αιςεπ·ονομα·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπονομασουσωνεπονομασοντωνεπ·ονομα·σουσ·ωνεπ·ονομα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομασομενηεπονομασομενεεπ·ονομα·σομεν·ηεπ·ονομα·σομεν·ε
Nomεπονομασομενοςεπ·ονομα·σομεν·ος
Accεπονομασομενηνεπονομασομενονεπ·ονομα·σομεν·ηνεπ·ονομα·σομεν·ον
Datεπονομασομενῃεπονομασομενῳεπ·ονομα·σομεν·ῃεπ·ονομα·σομεν·ῳ
Genεπονομασομενηςεπονομασομενουεπ·ονομα·σομεν·ηςεπ·ονομα·σομεν·ου
PlVocεπονομασομεναιεπονομασομενοιεπονομασομεναεπ·ονομα·σομεν·αιεπ·ονομα·σομεν·οιεπ·ονομα·σομεν·α
Nom
Accεπονομασομεναςεπονομασομενουςεπ·ονομα·σομεν·αςεπ·ονομα·σομεν·ους
Datεπονομασομεναιςεπονομασομενοιςεπ·ονομα·σομεν·αιςεπ·ονομα·σομεν·οις
Genεπονομασομενωνεπονομασομενωνεπ·ονομα·σομεν·ωνεπ·ονομα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπωνομασαεπ·ε·ονομα·σαεπωνομασαμηνεπ·ε·ονομα·σαμην
2ndεπωνομασαςεπ·ε·ονομα·σαςεπωνομασωεπ·ε·ονομα·σω
3rdεπωνομασεν[LXX], επωνομασεεπ·ε·ονομα·σε(ν), επ·ε·ονομα·σε(ν)επωνομασατοεπ·ε·ονομα·σατο
Pl1stεπωνομασαμενεπ·ε·ονομα·σαμενεπωνομασαμεθαεπ·ε·ονομα·σαμεθα
2ndεπωνομασατεεπ·ε·ονομα·σατεεπωνομασασθεεπ·ε·ονομα·σασθε
3rdεπωνομασαν[LXX]επ·ε·ονομα·σανεπωνομασαντοεπ·ε·ονομα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπονομασω[LXX]επ·ονομα·σωεπονομασωμαιεπ·ονομα·σωμαι
2ndεπονομασῃςεπ·ονομα·σῃςεπονομασῃεπ·ονομα·σῃ
3rdεπονομασῃεπ·ονομα·σῃεπονομασηταιεπ·ονομα·σηται
Pl1stεπονομασωμενεπ·ονομα·σωμενεπονομασωμεθαεπ·ονομα·σωμεθα
2ndεπονομασητεεπ·ονομα·σητεεπονομασησθεεπ·ονομα·σησθε
3rdεπονομασωσιν, επονομασωσιεπ·ονομα·σωσι(ν)επονομασωνταιεπ·ονομα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπονομασαιμιεπ·ονομα·σαιμιεπονομασαιμηνεπ·ονομα·σαιμην
2ndεπονομασαις, επονομασειαςεπ·ονομα·σαις, επ·ονομα·σειας classicalεπονομασαιοεπ·ονομα·σαιο
3rdεπονομασαι[LXX], επονομασειεεπ·ονομα·σαι, επ·ονομα·σειε classicalεπονομασαιτοεπ·ονομα·σαιτο
Pl1stεπονομασαιμενεπ·ονομα·σαιμενεπονομασαιμεθαεπ·ονομα·σαιμεθα
2ndεπονομασαιτεεπ·ονομα·σαιτεεπονομασαισθεεπ·ονομα·σαισθε
3rdεπονομασαιεν, επονομασαισαν, επονομασειαν, επονομασειενεπ·ονομα·σαιεν, επ·ονομα·σαισαν alt, επ·ονομα·σειαν classical, επ·ονομα·σειεν classicalεπονομασαιντοεπ·ονομα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπονομασονεπ·ονομα·σονεπονομασαι[LXX]επ·ονομα·σαι
3rdεπονομασατωεπ·ονομα·σατωεπονομασασθωεπ·ονομα·σασθω
Pl1st
2ndεπονομασατεεπ·ονομα·σατεεπονομασασθεεπ·ονομα·σασθε
3rdεπονομασατωσαν, επονομασαντωνεπ·ονομα·σατωσαν, επ·ονομα·σαντων classicalεπονομασασθωσαν, επονομασασθωνεπ·ονομα·σασθωσαν, επ·ονομα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επονομασαι[LXX]​επ·ονομα·σαιεπονομασασθαι​επ·ονομα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομασασαεπονομασας[LXX]επονομασανεπ·ονομα·σασ·αεπ·ονομα·σα[ντ]·ςεπ·ονομα·σαν[τ]
Nom
Accεπονομασασανεπονομασανταεπ·ονομα·σασ·ανεπ·ονομα·σαντ·α
Datεπονομασασῃεπονομασαντιεπ·ονομα·σασ·ῃεπ·ονομα·σαντ·ι
Genεπονομασασηςεπονομασαντοςεπ·ονομα·σασ·ηςεπ·ονομα·σαντ·ος
PlVocεπονομασασαιεπονομασαντεςεπονομασανταεπ·ονομα·σασ·αιεπ·ονομα·σαντ·εςεπ·ονομα·σαντ·α
Nom
Accεπονομασασαςεπονομασανταςεπ·ονομα·σασ·αςεπ·ονομα·σαντ·ας
Datεπονομασασαιςεπονομασασι, επονομασασινεπ·ονομα·σασ·αιςεπ·ονομα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπονομασασωνεπονομασαντωνεπ·ονομα·σασ·ωνεπ·ονομα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομασαμενηεπονομασαμενεεπ·ονομα·σαμεν·ηεπ·ονομα·σαμεν·ε
Nomεπονομασαμενοςεπ·ονομα·σαμεν·ος
Accεπονομασαμενηνεπονομασαμενονεπ·ονομα·σαμεν·ηνεπ·ονομα·σαμεν·ον
Datεπονομασαμενῃεπονομασαμενῳεπ·ονομα·σαμεν·ῃεπ·ονομα·σαμεν·ῳ
Genεπονομασαμενηςεπονομασαμενουεπ·ονομα·σαμεν·ηςεπ·ονομα·σαμεν·ου
PlVocεπονομασαμεναιεπονομασαμενοιεπονομασαμεναεπ·ονομα·σαμεν·αιεπ·ονομα·σαμεν·οιεπ·ονομα·σαμεν·α
Nom
Accεπονομασαμεναςεπονομασαμενουςεπ·ονομα·σαμεν·αςεπ·ονομα·σαμεν·ους
Datεπονομασαμεναιςεπονομασαμενοιςεπ·ονομα·σαμεν·αιςεπ·ονομα·σαμεν·οις
Genεπονομασαμενωνεπονομασαμενωνεπ·ονομα·σαμεν·ωνεπ·ονομα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπωνομασθηνεπ·ε·ονομασ·θην
2ndεπωνομασθηςεπ·ε·ονομασ·θης
3rdεπωνομασθη[LXX]επ·ε·ονομασ·θη
Pl1stεπωνομασθημενεπ·ε·ονομασ·θημεν
2ndεπωνομασθητεεπ·ε·ονομασ·θητε
3rdεπωνομασθησανεπ·ε·ονομασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπονομασθησομαιεπ·ονομασ·θησομαι
2ndεπονομασθησῃ, επονομασθησειεπ·ονομασ·θησῃ, επ·ονομασ·θησει classical
3rdεπονομασθησεταιεπ·ονομασ·θησεται
Pl1stεπονομασθησομεθαεπ·ονομασ·θησομεθα
2ndεπονομασθησεσθεεπ·ονομασ·θησεσθε
3rdεπονομασθησονταιεπ·ονομασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπονομασθωεπ·ονομασ·θω
2ndεπονομασθῃςεπ·ονομασ·θῃς
3rdεπονομασθῃεπ·ονομασ·θῃ
Pl1stεπονομασθωμενεπ·ονομασ·θωμεν
2ndεπονομασθητεεπ·ονομασ·θητε
3rdεπονομασθωσιν, επονομασθωσιεπ·ονομασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπονομασθειηνεπ·ονομασ·θειην
2ndεπονομασθειηςεπ·ονομασ·θειης
3rdεπονομασθειηεπ·ονομασ·θειη
Pl1stεπονομασθειημεν, επονομασθειμενεπ·ονομασ·θειημεν, επ·ονομασ·θειμεν classical
2ndεπονομασθειητε, επονομασθειτεεπ·ονομασ·θειητε, επ·ονομασ·θειτε classical
3rdεπονομασθειησαν, επονομασθειενεπ·ονομασ·θειησαν, επ·ονομασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπονομασθησοιμηνεπ·ονομασ·θησοιμην
2ndεπονομασθησοιοεπ·ονομασ·θησοιο
3rdεπονομασθησοιτοεπ·ονομασ·θησοιτο
Pl1stεπονομασθησοιμεθαεπ·ονομασ·θησοιμεθα
2ndεπονομασθησοισθεεπ·ονομασ·θησοισθε
3rdεπονομασθησοιντοεπ·ονομασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπονομασθητιεπ·ονομασ·θητι
3rdεπονομασθητωεπ·ονομασ·θητω
Pl1st
2ndεπονομασθητεεπ·ονομασ·θητε
3rdεπονομασθητωσαν, επονομασθεντωνεπ·ονομασ·θητωσαν, επ·ονομασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επονομασθηναι​επ·ονομασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επονομασθησεσθαι​επ·ονομασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομασθεισαεπονομασθειςεπονομασθενεπ·ονομασ·θεισ·αεπ·ονομασ·θει[ντ]·ςεπ·ονομασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπονομασθεισανεπονομασθενταεπ·ονομασ·θεισ·ανεπ·ονομασ·θε[ι]ντ·α
Datεπονομασθεισῃεπονομασθεντιεπ·ονομασ·θεισ·ῃεπ·ονομασ·θε[ι]ντ·ι
Genεπονομασθεισηςεπονομασθεντοςεπ·ονομασ·θεισ·ηςεπ·ονομασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπονομασθεισαιεπονομασθεντεςεπονομασθενταεπ·ονομασ·θεισ·αιεπ·ονομασ·θε[ι]ντ·εςεπ·ονομασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπονομασθεισαςεπονομασθενταςεπ·ονομασ·θεισ·αςεπ·ονομασ·θε[ι]ντ·ας
Datεπονομασθεισαιςεπονομασθεισι, επονομασθεισινεπ·ονομασ·θεισ·αιςεπ·ονομασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπονομασθεισωνεπονομασθεντωνεπ·ονομασ·θεισ·ωνεπ·ονομασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπονομασθησομενηεπονομασθησομενεεπ·ονομασ·θησομεν·ηεπ·ονομασ·θησομεν·ε
Nomεπονομασθησομενοςεπ·ονομασ·θησομεν·ος
Accεπονομασθησομενηνεπονομασθησομενονεπ·ονομασ·θησομεν·ηνεπ·ονομασ·θησομεν·ον
Datεπονομασθησομενῃεπονομασθησομενῳεπ·ονομασ·θησομεν·ῃεπ·ονομασ·θησομεν·ῳ
Genεπονομασθησομενηςεπονομασθησομενουεπ·ονομασ·θησομεν·ηςεπ·ονομασ·θησομεν·ου
PlVocεπονομασθησομεναιεπονομασθησομενοιεπονομασθησομεναεπ·ονομασ·θησομεν·αιεπ·ονομασ·θησομεν·οιεπ·ονομασ·θησομεν·α
Nom
Accεπονομασθησομεναςεπονομασθησομενουςεπ·ονομασ·θησομεν·αςεπ·ονομασ·θησομεν·ους
Datεπονομασθησομεναιςεπονομασθησομενοιςεπ·ονομασ·θησομεν·αιςεπ·ονομασ·θησομεν·οις
Genεπονομασθησομενωνεπονομασθησομενωνεπ·ονομασ·θησομεν·ωνεπ·ονομασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:48:57 EST