επιφανης • EPIFANHS • epiphanēs

Search: επιφανη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιφανη; επιφανη; επιφανηἐπιφανήςεπιφαν(ε)·α; επιφαν(ε)·α; επιφαν(ε)·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl
επιφανῃ; επιφανῃ; επιφανῃ; επιφανῃἐπιφαίνωεπι·φαν·[θ]ῃ; επι·φαν·[σ]ῃ; επι·φαν·[σ]ῃ; επι·φαν(ε)·[σ]ῃaor θη sub 3rd sg; 1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιφανηἐπιφανήςεπιφαν(ε)·αmas acc sg
επιφανηἐπιφανήςεπιφαν(ε)·αfem acc sg
επιφανηἐπιφανήςεπιφαν(ε)·αneu nom|acc|voc pl
επιφανῃἐπιφαίνωεπι·φαν·[θ]ῃaor θη sub 3rd sg
επιφανῃἐπιφαίνωεπι·φαν·[σ]ῃ1aor act sub 3rd sg
επιφανῃἐπιφαίνωεπι·φαν·[σ]ῃ1aor mp sub 2nd sg
επιφανῃἐπιφαίνωεπι·φαν(ε)·[σ]ῃfut mp ind 2nd sg

ἐπι·φανής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφανες[LXX]επιφαν(ε)·ς
Nomεπιφανης[LXX]επιφαν(ε)·^ς
Accεπιφανη[GNT][LXX]επιφαν(ε)·α
Datεπιφανειεπιφαν(ε)·ι
Genεπιφανους[LXX]επιφαν(ε)·ος
PlVocεπιφανειςεπιφανη[GNT][LXX]επιφαν(ε)·εςεπιφαν(ε)·α
Nom
Accεπιφανειςεπιφαν(ε)·ας
Datεπιφανεσι, επιφανεσινεπιφαν(ε)·σι(ν)
Genεπιφανωνεπιφαν(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 13:18:42 EST