επιστατης • EPISTATHS • epistatēs

Search: επισταται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισταταιἐπιστάτηςεπιστατ·αι(mas) nom|voc pl
επισταται; επισταταιἐπίσταμαιεπιστ(α)·εται; επιστ(α)·ταιpres mp ind 3rd sg; pres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισταταιἐπίσταμαιεπιστ(α)·εταιpres mp ind 3rd sg
επισταταιἐπίσταμαιεπιστ(α)·ταιpres mp ind 3rd sg
επισταταιἐπιστάτηςεπιστατ·αι(mas) nom|voc pl

ἐπι·στάτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπιστατα[GNT]επιστατ·α
Nomεπιστατης[LXX]επιστατ·ης
Accεπιστατην[LXX]επιστατ·ην
Datεπιστατῃεπιστατ·ῃ
Genεπιστατουεπιστατ·ου
PlVocεπισταται[GNT][LXX]επιστατ·αι
Nom
Accεπιστατας[LXX]επιστατ·ας
Datεπισταταιςεπιστατ·αις
Genεπιστατων[LXX]επιστατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2019 00:07:57 EDT