επιπορευομαι • EPIPOREUOMAI • epiporeuomai

Search: επιπορευεσθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιπορευεσθαιἐπιπορεύομαιεπι·πορευ·εσθαιpres mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιπορευεσθαιἐπιπορεύομαιεπι·πορευ·εσθαιpres mp inf

ἐπι·πορεύομαι (επι+πορευ-, -, επι+πορευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπορευομαιεπι·πορευ·ομαι
2ndεπιπορευῃ, επιπορευει, επιπορευεσαιεπι·πορευ·ῃ, επι·πορευ·ει classical, επι·πορευ·εσαι alt
3rdεπιπορευεταιεπι·πορευ·εται
Pl1stεπιπορευομεθαεπι·πορευ·ομεθα
2ndεπιπορευεσθεεπι·πορευ·εσθε
3rdεπιπορευονταιεπι·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπορευωμαιεπι·πορευ·ωμαι
2ndεπιπορευῃεπι·πορευ·ῃ
3rdεπιπορευηταιεπι·πορευ·ηται
Pl1stεπιπορευωμεθαεπι·πορευ·ωμεθα
2ndεπιπορευησθεεπι·πορευ·ησθε
3rdεπιπορευωνταιεπι·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπορευοιμηνεπι·πορευ·οιμην
2ndεπιπορευοιοεπι·πορευ·οιο
3rdεπιπορευοιτοεπι·πορευ·οιτο
Pl1stεπιπορευοιμεθαεπι·πορευ·οιμεθα
2ndεπιπορευοισθεεπι·πορευ·οισθε
3rdεπιπορευοιντοεπι·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιπορευουεπι·πορευ·ου
3rdεπιπορευεσθωεπι·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndεπιπορευεσθεεπι·πορευ·εσθε
3rdεπιπορευεσθωσαν, επιπορευεσθωνεπι·πορευ·εσθωσαν, επι·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιπορευεσθαι[LXX]​επι·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπορευομενη[LXX]επιπορευομενεεπι·πορευ·ομεν·ηεπι·πορευ·ομεν·ε
Nomεπιπορευομενοςεπι·πορευ·ομεν·ος
Accεπιπορευομενηνεπιπορευομενονεπι·πορευ·ομεν·ηνεπι·πορευ·ομεν·ον
Datεπιπορευομενῃεπιπορευομενῳεπι·πορευ·ομεν·ῃεπι·πορευ·ομεν·ῳ
Genεπιπορευομενηςεπιπορευομενουεπι·πορευ·ομεν·ηςεπι·πορευ·ομεν·ου
PlVocεπιπορευομεναιεπιπορευομενοιεπιπορευομεναεπι·πορευ·ομεν·αιεπι·πορευ·ομεν·οιεπι·πορευ·ομεν·α
Nom
Accεπιπορευομεναςεπιπορευομενους[LXX]επι·πορευ·ομεν·αςεπι·πορευ·ομεν·ους
Datεπιπορευομεναιςεπιπορευομενοιςεπι·πορευ·ομεν·αιςεπι·πορευ·ομεν·οις
Genεπιπορευομενων[GNT]επιπορευομενων[GNT]επι·πορευ·ομεν·ωνεπι·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπορευομηνεπι·ε·πορευ·ομην
2ndεπεπορευουεπι·ε·πορευ·ου
3rdεπεπορευετοεπι·ε·πορευ·ετο
Pl1stεπεπορευομεθαεπι·ε·πορευ·ομεθα
2ndεπεπορευεσθεεπι·ε·πορευ·εσθε
3rdεπεπορευοντοεπι·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπορευσαμηνεπι·ε·πορευ·σαμην
2ndεπεπορευσωεπι·ε·πορευ·σω
3rdεπεπορευσατοεπι·ε·πορευ·σατο
Pl1stεπεπορευσαμεθαεπι·ε·πορευ·σαμεθα
2ndεπεπορευσασθεεπι·ε·πορευ·σασθε
3rdεπεπορευσαντοεπι·ε·πορευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπορευσωμαιεπι·πορευ·σωμαι
2ndεπιπορευσῃεπι·πορευ·σῃ
3rdεπιπορευσηταιεπι·πορευ·σηται
Pl1stεπιπορευσωμεθαεπι·πορευ·σωμεθα
2ndεπιπορευσησθεεπι·πορευ·σησθε
3rdεπιπορευσωνταιεπι·πορευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπορευσαιμηνεπι·πορευ·σαιμην
2ndεπιπορευσαιοεπι·πορευ·σαιο
3rdεπιπορευσαιτοεπι·πορευ·σαιτο
Pl1stεπιπορευσαιμεθαεπι·πορευ·σαιμεθα
2ndεπιπορευσαισθεεπι·πορευ·σαισθε
3rdεπιπορευσαιντοεπι·πορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιπορευσαιεπι·πορευ·σαι
3rdεπιπορευσασθωεπι·πορευ·σασθω
Pl1st
2ndεπιπορευσασθεεπι·πορευ·σασθε
3rdεπιπορευσασθωσαν, επιπορευσασθωνεπι·πορευ·σασθωσαν, επι·πορευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιπορευσασθαι​επι·πορευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπορευσαμενη[LXX]επιπορευσαμενεεπι·πορευ·σαμεν·ηεπι·πορευ·σαμεν·ε
Nomεπιπορευσαμενοςεπι·πορευ·σαμεν·ος
Accεπιπορευσαμενηνεπιπορευσαμενονεπι·πορευ·σαμεν·ηνεπι·πορευ·σαμεν·ον
Datεπιπορευσαμενῃεπιπορευσαμενῳεπι·πορευ·σαμεν·ῃεπι·πορευ·σαμεν·ῳ
Genεπιπορευσαμενηςεπιπορευσαμενουεπι·πορευ·σαμεν·ηςεπι·πορευ·σαμεν·ου
PlVocεπιπορευσαμεναιεπιπορευσαμενοιεπιπορευσαμεναεπι·πορευ·σαμεν·αιεπι·πορευ·σαμεν·οιεπι·πορευ·σαμεν·α
Nom
Accεπιπορευσαμεναςεπιπορευσαμενουςεπι·πορευ·σαμεν·αςεπι·πορευ·σαμεν·ους
Datεπιπορευσαμεναιςεπιπορευσαμενοιςεπι·πορευ·σαμεν·αιςεπι·πορευ·σαμεν·οις
Genεπιπορευσαμενωνεπιπορευσαμενωνεπι·πορευ·σαμεν·ωνεπι·πορευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 06:32:20 EDT