επιθυμια • EPIQUMIA • epithumia

Search: επιθυμιᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ἐπιθυμίαἐπιθυμίαlexical form
επιθυμιᾳ; επιθυμιαἐπιθυμίαεπιθυμι·ᾳ; επιθυμι·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπιθυμια[GNT][LXX]επιθυμι·α
Nom
Accεπιθυμιαν[GNT][LXX]επιθυμι·αν
Datεπιθυμιᾳ[GNT][LXX]επιθυμι·ᾳ
Genεπιθυμιας[GNT][LXX]επιθυμι·ας
PlVocεπιθυμιαι[GNT][LXX]επιθυμι·αι
Nom
Accεπιθυμιας[GNT][LXX]επιθυμι·ας
Datεπιθυμιαις[GNT][LXX]επιθυμι·αις
Genεπιθυμιων[GNT][LXX]επιθυμι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 22:19:26 EST