επιεικεια • EPIEIKEIA • epieikeia

Search: επιεικειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιεικειανἐπιείκειαεπιεικει·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιεικειανἐπιείκειαεπιεικει·αν(fem) acc sg

ἐπι·είκεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπιεικεια[LXX]επιεικει·α
Nom
Accεπιεικειαν[LXX]επιεικει·αν
Datεπιεικειᾳ[GNT][LXX]επιεικει·ᾳ
Genεπιεικειας[GNT][LXX]επιεικει·ας
PlVocεπιεικειαιεπιεικει·αι
Nom
Accεπιεικειας[GNT][LXX]επιεικει·ας
Datεπιεικειαιςεπιεικει·αις
Genεπιεικειωνεπιεικει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 00:41:21 EST