εκπορευομαι • EKPOREUOMAI • ekporeuomai

Search: εξεπορευετο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπορευετοἐκπορεύομαιεκ·ε·πορευ·ετοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξεπορευετοἐκπορεύομαιεκ·ε·πορευ·ετοimpf mp ind 3rd sg

ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορευομαι[LXX]εκ·πορευ·ομαι
2ndεκπορευῃ[LXX], εκπορευει, εκπορευεσαιεκ·πορευ·ῃ, εκ·πορευ·ει classical, εκ·πορευ·εσαι alt
3rdεκπορευεται[GNT][LXX]εκ·πορευ·εται
Pl1stεκπορευομεθαεκ·πορευ·ομεθα
2ndεκπορευεσθε[LXX]εκ·πορευ·εσθε
3rdεκπορευονται[GNT][LXX]εκ·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορευωμαιεκ·πορευ·ωμαι
2ndεκπορευῃ[LXX]εκ·πορευ·ῃ
3rdεκπορευηταιεκ·πορευ·ηται
Pl1stεκπορευωμεθαεκ·πορευ·ωμεθα
2ndεκπορευησθεεκ·πορευ·ησθε
3rdεκπορευωνταιεκ·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορευοιμηνεκ·πορευ·οιμην
2ndεκπορευοιοεκ·πορευ·οιο
3rdεκπορευοιτοεκ·πορευ·οιτο
Pl1stεκπορευοιμεθαεκ·πορευ·οιμεθα
2ndεκπορευοισθεεκ·πορευ·οισθε
3rdεκπορευοιντοεκ·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπορευουεκ·πορευ·ου
3rdεκπορευεσθω[GNT][LXX]εκ·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndεκπορευεσθε[LXX]εκ·πορευ·εσθε
3rdεκπορευεσθωσαν, εκπορευεσθωνεκ·πορευ·εσθωσαν, εκ·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπορευεσθαι[GNT][LXX]​εκ·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορευομενη[GNT][LXX]εκπορευομενεεκ·πορευ·ομεν·ηεκ·πορευ·ομεν·ε
Nomεκπορευομενος[GNT][LXX]εκ·πορευ·ομεν·ος
Accεκπορευομενηνεκπορευομενον[GNT][LXX]εκ·πορευ·ομεν·ηνεκ·πορευ·ομεν·ον
Datεκπορευομενῃεκπορευομενῳ[GNT][LXX]εκ·πορευ·ομεν·ῃεκ·πορευ·ομεν·ῳ
Genεκπορευομενης[LXX]εκπορευομενου[GNT][LXX]εκ·πορευ·ομεν·ηςεκ·πορευ·ομεν·ου
PlVocεκπορευομεναι[LXX]εκπορευομενοι[GNT][LXX]εκπορευομενα[GNT][LXX]εκ·πορευ·ομεν·αιεκ·πορευ·ομεν·οιεκ·πορευ·ομεν·α
Nom
Accεκπορευομεναςεκπορευομενους[LXX]εκ·πορευ·ομεν·αςεκ·πορευ·ομεν·ους
Datεκπορευομεναιςεκπορευομενοις[GNT][LXX]εκ·πορευ·ομεν·αιςεκ·πορευ·ομεν·οις
Genεκπορευομενων[GNT][LXX]εκπορευομενων[GNT][LXX]εκ·πορευ·ομεν·ωνεκ·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπορευομην[LXX]εκ·ε·πορευ·ομην
2ndεξεπορευου[LXX]εκ·ε·πορευ·ου
3rdεξεπορευετο[GNT][LXX]εκ·ε·πορευ·ετο
Pl1stεξεπορευομεθαεκ·ε·πορευ·ομεθα
2ndεξεπορευεσθε[LXX]εκ·ε·πορευ·εσθε
3rdεξεπορευοντο[GNT][LXX]εκ·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορευσομαιεκ·πορευ·σομαι
2ndεκπορευσῃ[LXX], εκπορευσει, εκπορευσεσαιεκ·πορευ·σῃ, εκ·πορευ·σει classical, εκ·πορευ·σεσαι alt
3rdεκπορευσεταιεκ·πορευ·σεται
Pl1stεκπορευσομεθαεκ·πορευ·σομεθα
2ndεκπορευσεσθεεκ·πορευ·σεσθε
3rdεκπορευσονται[GNT]εκ·πορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορευσοιμηνεκ·πορευ·σοιμην
2ndεκπορευσοιοεκ·πορευ·σοιο
3rdεκπορευσοιτοεκ·πορευ·σοιτο
Pl1stεκπορευσοιμεθαεκ·πορευ·σοιμεθα
2ndεκπορευσοισθεεκ·πορευ·σοισθε
3rdεκπορευσοιντοεκ·πορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπορευσεσθαι​εκ·πορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορευσομενηεκπορευσομενεεκ·πορευ·σομεν·ηεκ·πορευ·σομεν·ε
Nomεκπορευσομενοςεκ·πορευ·σομεν·ος
Accεκπορευσομενηνεκπορευσομενονεκ·πορευ·σομεν·ηνεκ·πορευ·σομεν·ον
Datεκπορευσομενῃεκπορευσομενῳεκ·πορευ·σομεν·ῃεκ·πορευ·σομεν·ῳ
Genεκπορευσομενηςεκπορευσομενουεκ·πορευ·σομεν·ηςεκ·πορευ·σομεν·ου
PlVocεκπορευσομεναιεκπορευσομενοιεκπορευσομεναεκ·πορευ·σομεν·αιεκ·πορευ·σομεν·οιεκ·πορευ·σομεν·α
Nom
Accεκπορευσομεναςεκπορευσομενουςεκ·πορευ·σομεν·αςεκ·πορευ·σομεν·ους
Datεκπορευσομεναιςεκπορευσομενοιςεκ·πορευ·σομεν·αιςεκ·πορευ·σομεν·οις
Genεκπορευσομενωνεκπορευσομενωνεκ·πορευ·σομεν·ωνεκ·πορευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπορευσαμηνεκ·ε·πορευ·σαμην
2ndεξεπορευσωεκ·ε·πορευ·σω
3rdεξεπορευσατοεκ·ε·πορευ·σατο
Pl1stεξεπορευσαμεθαεκ·ε·πορευ·σαμεθα
2ndεξεπορευσασθεεκ·ε·πορευ·σασθε
3rdεξεπορευσαντοεκ·ε·πορευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορευσωμαιεκ·πορευ·σωμαι
2ndεκπορευσῃ[LXX]εκ·πορευ·σῃ
3rdεκπορευσηταιεκ·πορευ·σηται
Pl1stεκπορευσωμεθαεκ·πορευ·σωμεθα
2ndεκπορευσησθεεκ·πορευ·σησθε
3rdεκπορευσωνταιεκ·πορευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπορευσαιμηνεκ·πορευ·σαιμην
2ndεκπορευσαιοεκ·πορευ·σαιο
3rdεκπορευσαιτοεκ·πορευ·σαιτο
Pl1stεκπορευσαιμεθαεκ·πορευ·σαιμεθα
2ndεκπορευσαισθεεκ·πορευ·σαισθε
3rdεκπορευσαιντοεκ·πορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπορευσαιεκ·πορευ·σαι
3rdεκπορευσασθωεκ·πορευ·σασθω
Pl1st
2ndεκπορευσασθεεκ·πορευ·σασθε
3rdεκπορευσασθωσαν, εκπορευσασθωνεκ·πορευ·σασθωσαν, εκ·πορευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπορευσασθαι​εκ·πορευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπορευσαμενηεκπορευσαμενεεκ·πορευ·σαμεν·ηεκ·πορευ·σαμεν·ε
Nomεκπορευσαμενοςεκ·πορευ·σαμεν·ος
Accεκπορευσαμενηνεκπορευσαμενονεκ·πορευ·σαμεν·ηνεκ·πορευ·σαμεν·ον
Datεκπορευσαμενῃεκπορευσαμενῳεκ·πορευ·σαμεν·ῃεκ·πορευ·σαμεν·ῳ
Genεκπορευσαμενηςεκπορευσαμενουεκ·πορευ·σαμεν·ηςεκ·πορευ·σαμεν·ου
PlVocεκπορευσαμεναιεκπορευσαμενοιεκπορευσαμεναεκ·πορευ·σαμεν·αιεκ·πορευ·σαμεν·οιεκ·πορευ·σαμεν·α
Nom
Accεκπορευσαμεναςεκπορευσαμενουςεκ·πορευ·σαμεν·αςεκ·πορευ·σαμεν·ους
Datεκπορευσαμεναιςεκπορευσαμενοιςεκ·πορευ·σαμεν·αιςεκ·πορευ·σαμεν·οις
Genεκπορευσαμενωνεκπορευσαμενωνεκ·πορευ·σαμεν·ωνεκ·πορευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορευμαιεκ·πεπορευ·μαι
2ndεκπεπορευσαιεκ·πεπορευ·σαι
3rdεκπεπορευταιεκ·πεπορευ·ται
Pl1stεκπεπορευμεθαεκ·πεπορευ·μεθα
2ndεκπεπορευσθε[LXX]εκ·πεπορευ·σθε
3rdεκπεπορευνταιεκ·πεπορευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορευσομαιεκ·πεπορευ·σομαι
2ndεκπεπορευσῃ, εκπεπορευσειεκ·πεπορευ·σῃ, εκ·πεπορευ·σει classical
3rdεκπεπορευσεταιεκ·πεπορευ·σεται
Pl1stεκπεπορευσομεθαεκ·πεπορευ·σομεθα
2ndεκπεπορευσεσθεεκ·πεπορευ·σεσθε
3rdεκπεπορευσονταιεκ·πεπορευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορευσοιμηνεκ·πεπορευ·σοιμην
2ndεκπεπορευσοιοεκ·πεπορευ·σοιο
3rdεκπεπορευσοιτοεκ·πεπορευ·σοιτο
Pl1stεκπεπορευσοιμεθαεκ·πεπορευ·σοιμεθα
2ndεκπεπορευσοισθεεκ·πεπορευ·σοισθε
3rdεκπεπορευσοιντοεκ·πεπορευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκπεπορευσοεκ·πεπορευ·σο
3rdεκπεπορευσθωεκ·πεπορευ·σθω
Pl1st
2ndεκπεπορευσθε[LXX]εκ·πεπορευ·σθε
3rdεκπεπορευσθωσαν, εκπεπορευσθωνεκ·πεπορευ·σθωσαν, εκ·πεπορευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεπορευσθαι​εκ·πεπορευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκπεπορευσεσθαι​εκ·πεπορευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκπεπορευμενηεκπεπορευμενεεκ·πεπορευ·μεν·ηεκ·πεπορευ·μεν·ε
Nomεκπεπορευμενοςεκ·πεπορευ·μεν·ος
Accεκπεπορευμενηνεκπεπορευμενονεκ·πεπορευ·μεν·ηνεκ·πεπορευ·μεν·ον
Datεκπεπορευμενῃεκπεπορευμενῳεκ·πεπορευ·μεν·ῃεκ·πεπορευ·μεν·ῳ
Genεκπεπορευμενηςεκπεπορευμενουεκ·πεπορευ·μεν·ηςεκ·πεπορευ·μεν·ου
PlVocεκπεπορευμεναιεκπεπορευμενοι[LXX]εκπεπορευμεναεκ·πεπορευ·μεν·αιεκ·πεπορευ·μεν·οιεκ·πεπορευ·μεν·α
Nom
Accεκπεπορευμεναςεκπεπορευμενουςεκ·πεπορευ·μεν·αςεκ·πεπορευ·μεν·ους
Datεκπεπορευμεναιςεκπεπορευμενοιςεκ·πεπορευ·μεν·αιςεκ·πεπορευ·μεν·οις
Genεκπεπορευμενων[LXX]εκπεπορευμενων[LXX]εκ·πεπορευ·μεν·ωνεκ·πεπορευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεπεπορευμηνεκ·ε·πεπορευ·μην
2ndεξεπεπορευσοεκ·ε·πεπορευ·σο
3rdεξεπεπορευτοεκ·ε·πεπορευ·το
Pl1stεξεπεπορευμεθαεκ·ε·πεπορευ·μεθα
2ndεξεπεπορευσθεεκ·ε·πεπορευ·σθε
3rdεξεπεπορευντοεκ·ε·πεπορευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκπεπορευμηνεκ·[ε]·πεπορευ·μην
2ndεκπεπορευσοεκ·[ε]·πεπορευ·σο
3rdεκπεπορευτοεκ·[ε]·πεπορευ·το
Pl1stεκπεπορευμεθαεκ·[ε]·πεπορευ·μεθα
2ndεκπεπορευσθε[LXX]εκ·[ε]·πεπορευ·σθε
3rdεκπεπορευντοεκ·[ε]·πεπορευ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 27-Feb-2020 12:50:11 EST