ενεργεια • ENERGEIA • energeia

Search: ενεργειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεργειανἐνέργειαενεργει·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεργειανἐνέργειαενεργει·αν(fem) acc sg

ἐν·έργεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocενεργεια[LXX]ενεργει·α
Nom
Accενεργειαν[GNT][LXX]ενεργει·αν
Datενεργειᾳ[LXX]ενεργει·ᾳ
Genενεργειας[GNT][LXX]ενεργει·ας
PlVocενεργειαιενεργει·αι
Nom
Accενεργειας[GNT][LXX]ενεργει·ας
Datενεργειαιςενεργει·αις
Genενεργειωνενεργει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 16:38:04 EST