εναντιος • ENANTIOS • enantios

Search: εναντιων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εναντιων; εναντιων; εναντιωνἐναντίοςεναντι·ων; εναντι·ων; εναντι·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εναντιωνἐναντίοςεναντι·ωνneu gen pl
εναντιωνἐναντίοςεναντι·ωνmas gen pl
εναντιωνἐναντίοςεναντι·ωνfem gen pl

ἐν·αντίος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεναντια[GNT][LXX]εναντιεεναντι·αεναντι·ε
Nomεναντιος[GNT]εναντι·ος
Accεναντιανεναντιον[GNT][LXX]εναντι·ανεναντι·ον
Datεναντιᾳεναντιῳεναντι·ᾳεναντι·ῳ
Genεναντιας[GNT][LXX]εναντιου[LXX]εναντι·αςεναντι·ου
PlVocεναντιαιεναντιοι[LXX]εναντια[GNT][LXX]εναντι·αιεναντι·οιεναντι·α
Nom
Accεναντιας[GNT][LXX]εναντιους[GNT]εναντι·αςεναντι·ους
Datεναντιαιςεναντιοιςεναντι·αιςεναντι·οις
Genεναντιων[GNT][LXX]εναντι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:10:20 EST