εμος • EMOS • emos

Search: εμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμον; εμονἐμόςεμ·ον; εμ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμονἐμόςεμ·ονmas acc sg
εμονἐμόςεμ·ονneu nom|acc|voc sg

ἐμός -ή -όν

Determiner (Possessive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμη[GNT][LXX]εμε[GNT][LXX]εμ·ηεμ·ε
Nomεμος[GNT][LXX]εμ·ος
Accεμην[GNT][LXX]εμον[GNT][LXX]εμ·ηνεμ·ον
Datεμῃ[GNT][LXX]εμῳ[GNT][LXX]εμ·ῃεμ·ῳ
Genεμης[GNT][LXX]εμου[GNT][LXX]εμ·ηςεμ·ου
PlVocεμαι[LXX]εμοι[GNT][LXX]εμα[GNT][LXX]εμ·αιεμ·οιεμ·α
Nom
Accεμας[GNT][LXX]εμους[GNT][LXX]εμ·αςεμ·ους
Datεμαις[LXX]εμοις[GNT][LXX]εμ·αιςεμ·οις
Genεμων[GNT][LXX]εμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 05:02:32 EST