εγω ημεις μου • EGW hHMEIS MOU • egō hēmeis mou

Search: εμε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμεἐγώεμεacc sg
εμεἐμόςεμ·εmas voc sg

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς

Pronoun (1st Person)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

ἐγώ
ContractedUncontracted
SgVoc
Nomεγω[GNT][LXX]
Accμε[GNT][LXX], εμε[GNT][LXX]
Datμοι[GNT][LXX], εμοι[GNT][LXX]
Genμου[GNT][LXX], εμου[GNT][LXX]
PlVoc
Nomημεις[GNT][LXX]
Accημας[GNT][LXX]
Datημιν[GNT][LXX]
Genημων[GNT][LXX]

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 21:23:13 EDT