εμπιμπλημι εμπιπλημι • EMPIMPLHMI EMPIPLHMI • empimplēmi empiplēmi

Search: εμπλησω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπλησω; εμπλησωἐμπίμπλημιεν·πλη·σω; εν·πλη·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπλησωἐμπίμπλημιεν·πλη·σω1aor act sub 1st sg
εμπλησωἐμπίμπλημιεν·πλη·σωfut act ind 1st sg

ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπλω, εμπιπλωεν·πιμπλ(α)·ω, εν·πιπλ(α)·ωεμπιμπλωμαι, εμπιπλωμαιεν·πιμπλ(α)·ομαι, εν·πιπλ(α)·ομαι
2ndεμπιμπλᾳς, εμπιπλᾳς[LXX]εν·πιμπλ(α)·εις, εν·πιπλ(α)·ειςεμπιμπλᾳ, εμπιμπλασαι, εμπιπλᾳ[LXX], εμπιπλασαιεν·πιμπλ(α)·ῃ, εν·πιμπλ(α)·ει classical, εν·πιμπλ(α)·εσαι alt, εν·πιπλ(α)·ῃ, εν·πιπλ(α)·ει classical, εν·πιπλ(α)·εσαι alt
3rdεμπιμπλᾳ, εμπιπλᾳ[LXX]εν·πιμπλ(α)·ει, εν·πιπλ(α)·ειεμπιμπλαται[LXX], εμπιπλαται[LXX]εν·πιμπλ(α)·εται, εν·πιπλ(α)·εται
Pl1stεμπιμπλωμεν, εμπιπλωμενεν·πιμπλ(α)·ομεν, εν·πιπλ(α)·ομενεμπιμπλωμεθα, εμπιπλωμεθαεν·πιμπλ(α)·ομεθα, εν·πιπλ(α)·ομεθα
2ndεμπιμπλατε, εμπιπλατεεν·πιμπλ(α)·ετε, εν·πιπλ(α)·ετεεμπιμπλασθε, εμπιπλασθε[LXX]εν·πιμπλ(α)·εσθε, εν·πιπλ(α)·εσθε
3rdεμπιμπλωσιν, εμπιμπλωσι, εμπιπλωσιν, εμπιπλωσιεν·πιμπλ(α)·ουσι(ν), εν·πιπλ(α)·ουσι(ν)εμπιμπλωνται, εμπιπλωνταιεν·πιμπλ(α)·ονται, εν·πιπλ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπλημι, εμπιπλημιεν·πιμπλ(α)·^μι, εν·πιπλ(α)·^μιεμπιμπλαμαι, εμπιπλαμαιεν·πιμπλ(α)·μαι, εν·πιπλ(α)·μαι
2ndεμπιμπλης, εμπιμπληθα, εμπιπλης, εμπιπληθαεν·πιμπλ(α)·^ς, εν·πιμπλ(α)·^θα classical, εν·πιπλ(α)·^ς, εν·πιπλ(α)·^θα classicalεμπιμπλασαι, εμπιπλασαιεν·πιμπλ(α)·σαι, εν·πιπλ(α)·σαι
3rdεμπιμπλησιν, εμπιμπλησι, εμπιπλησιν, εμπιπλησιεν·πιμπλ(α)·^σι(ν), εν·πιπλ(α)·^σι(ν)εμπιμπλαται[LXX], εμπιπλαται[LXX]εν·πιμπλ(α)·ται, εν·πιπλ(α)·ται
Pl1stεμπιμπλαμεν, εμπιπλαμενεν·πιμπλ(α)·μεν, εν·πιπλ(α)·μενεμπιμπλαμεθα, εμπιπλαμεθαεν·πιμπλ(α)·μεθα, εν·πιπλ(α)·μεθα
2ndεμπιμπλατε, εμπιπλατεεν·πιμπλ(α)·τε, εν·πιπλ(α)·τεεμπιμπλασθε, εμπιπλασθε[LXX]εν·πιμπλ(α)·σθε, εν·πιπλ(α)·σθε
3rdεμπιμπλασιν, εμπιμπλασι, εμπιπλασιν, εμπιπλασιεν·πιμπλ(α)·ασι(ν), εν·πιπλ(α)·ασι(ν)εμπιμπλανται[LXX], εμπιπλανταιεν·πιμπλ(α)·νται, εν·πιπλ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπλω, εμπιπλωεν·πιμπλ(α)·ω, εν·πιπλ(α)·ωεμπιμπλωμαι, εμπιπλωμαιεν·πιμπλ(α)·ωμαι, εν·πιπλ(α)·ωμαι
2ndεμπιμπλᾳς, εμπιπλᾳς[LXX]εν·πιμπλ(α)·ῃς, εν·πιπλ(α)·ῃςεμπιμπλᾳ, εμπιπλᾳ[LXX]εν·πιμπλ(α)·ῃ, εν·πιπλ(α)·ῃ
3rdεμπιμπλᾳ, εμπιπλᾳ[LXX]εν·πιμπλ(α)·ῃ, εν·πιπλ(α)·ῃεμπιμπλαται[LXX], εμπιπλαται[LXX]εν·πιμπλ(α)·ηται, εν·πιπλ(α)·ηται
Pl1stεμπιμπλωμεν, εμπιπλωμενεν·πιμπλ(α)·ωμεν, εν·πιπλ(α)·ωμενεμπιμπλωμεθα, εμπιπλωμεθαεν·πιμπλ(α)·ωμεθα, εν·πιπλ(α)·ωμεθα
2ndεμπιμπλατε, εμπιπλατεεν·πιμπλ(α)·ητε, εν·πιπλ(α)·ητεεμπιμπλασθε, εμπιπλασθε[LXX]εν·πιμπλ(α)·ησθε, εν·πιπλ(α)·ησθε
3rdεμπιμπλωσιν, εμπιμπλωσι, εμπιπλωσιν, εμπιπλωσιεν·πιμπλ(α)·ωσι(ν), εν·πιπλ(α)·ωσι(ν)εμπιμπλωνται, εμπιπλωνταιεν·πιμπλ(α)·ωνται, εν·πιπλ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπλῳμι, εμπιπλῳμιεν·πιμπλ(α)·οιμι, εν·πιπλ(α)·οιμιεμπιμπλῳμην, εμπιπλῳμηνεν·πιμπλ(α)·οιμην, εν·πιπλ(α)·οιμην
2ndεμπιμπλῳς, εμπιπλῳςεν·πιμπλ(α)·οις, εν·πιπλ(α)·οιςεμπιμπλῳο, εμπιπλῳοεν·πιμπλ(α)·οιο, εν·πιπλ(α)·οιο
3rdεμπιμπλῳ, εμπιπλῳεν·πιμπλ(α)·οι, εν·πιπλ(α)·οιεμπιμπλῳτο, εμπιπλῳτοεν·πιμπλ(α)·οιτο, εν·πιπλ(α)·οιτο
Pl1stεμπιμπλῳμεν, εμπιπλῳμενεν·πιμπλ(α)·οιμεν, εν·πιπλ(α)·οιμενεμπιμπλῳμεθα, εμπιπλῳμεθαεν·πιμπλ(α)·οιμεθα, εν·πιπλ(α)·οιμεθα
2ndεμπιμπλῳτε, εμπιπλῳτεεν·πιμπλ(α)·οιτε, εν·πιπλ(α)·οιτεεμπιμπλῳσθε, εμπιπλῳσθεεν·πιμπλ(α)·οισθε, εν·πιπλ(α)·οισθε
3rdεμπιμπλῳεν, εμπιμπλῳσαν, εμπιπλῳεν, εμπιπλῳσανεν·πιμπλ(α)·οιεν, εν·πιμπλ(α)·οισαν alt, εν·πιπλ(α)·οιεν, εν·πιπλ(α)·οισαν altεμπιμπλῳντο, εμπιπλῳντοεν·πιμπλ(α)·οιντο, εν·πιπλ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπλαιην, εμπιπλαιηνεν·πιμπλ(α)·ιην, εν·πιπλ(α)·ιηνεμπιμπλαιμην, εμπιπλαιμηνεν·πιμπλ(α)·ιμην, εν·πιπλ(α)·ιμην
2ndεμπιμπλαιης, εμπιπλαιηςεν·πιμπλ(α)·ιης, εν·πιπλ(α)·ιηςεμπιμπλαιο, εμπιπλαιοεν·πιμπλ(α)·ιο, εν·πιπλ(α)·ιο
3rdεμπιμπλαιη, εμπιπλαιηεν·πιμπλ(α)·ιη, εν·πιπλ(α)·ιηεμπιμπλαιτο, εμπιπλαιτοεν·πιμπλ(α)·ιτο, εν·πιπλ(α)·ιτο
Pl1stεμπιμπλαιημεν, εμπιμπλαιμεν, εμπιπλαιημεν, εμπιπλαιμενεν·πιμπλ(α)·ιημεν, εν·πιμπλ(α)·ιμεν classical, εν·πιπλ(α)·ιημεν, εν·πιπλ(α)·ιμεν classicalεμπιμπλαιμεθα, εμπιπλαιμεθαεν·πιμπλ(α)·ιμεθα, εν·πιπλ(α)·ιμεθα
2ndεμπιμπλαιητε, εμπιμπλαιτε, εμπιπλαιητε, εμπιπλαιτεεν·πιμπλ(α)·ιητε, εν·πιμπλ(α)·ιτε classical, εν·πιπλ(α)·ιητε, εν·πιπλ(α)·ιτε classicalεμπιμπλαισθε, εμπιπλαισθεεν·πιμπλ(α)·ισθε, εν·πιπλ(α)·ισθε
3rdεμπιμπλαιησαν, εμπιμπλαιεν, εμπιπλαιησαν, εμπιπλαιενεν·πιμπλ(α)·ιησαν, εν·πιμπλ(α)·ιεν classical, εν·πιπλ(α)·ιησαν, εν·πιπλ(α)·ιεν classicalεμπιμπλαιντο, εμπιπλαιντοεν·πιμπλ(α)·ιντο, εν·πιπλ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπιμπλα, εμπιπλαεν·πιμπλ(α)·ε, εν·πιπλ(α)·εεμπιμπλω, εμπιπλωεν·πιμπλ(α)·ου, εν·πιπλ(α)·ου
3rdεμπιμπλατω, εμπιπλατωεν·πιμπλ(α)·ετω, εν·πιπλ(α)·ετωεμπιμπλασθω, εμπιπλασθωεν·πιμπλ(α)·εσθω, εν·πιπλ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεμπιμπλατε, εμπιπλατεεν·πιμπλ(α)·ετε, εν·πιπλ(α)·ετεεμπιμπλασθε, εμπιπλασθε[LXX]εν·πιμπλ(α)·εσθε, εν·πιπλ(α)·εσθε
3rdεμπιμπλατωσαν, εμπιμπλωντων, εμπιπλατωσαν, εμπιπλωντωνεν·πιμπλ(α)·ετωσαν, εν·πιμπλ(α)·οντων classical, εν·πιπλ(α)·ετωσαν, εν·πιπλ(α)·οντων classicalεμπιμπλασθωσαν, εμπιμπλασθων, εμπιπλασθωσαν, εμπιπλασθωνεν·πιμπλ(α)·εσθωσαν, εν·πιμπλ(α)·εσθων classical, εν·πιπλ(α)·εσθωσαν, εν·πιπλ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπιμπλαθι, εμπιμπλας, εμπιπλαθι, εμπιπλαςεν·πιμπλ(α)·θι, εν·πιμπλ(α)·ς, εν·πιπλ(α)·θι, εν·πιπλ(α)·ςεμπιμπλασο, εμπιπλασοεν·πιμπλ(α)·σο, εν·πιπλ(α)·σο
3rdεμπιμπλατω, εμπιπλατωεν·πιμπλ(α)·τω, εν·πιπλ(α)·τωεμπιμπλασθω, εμπιπλασθωεν·πιμπλ(α)·σθω, εν·πιπλ(α)·σθω
Pl1st
2ndεμπιμπλατε, εμπιπλατεεν·πιμπλ(α)·τε, εν·πιπλ(α)·τεεμπιμπλασθε, εμπιπλασθε[LXX]εν·πιμπλ(α)·σθε, εν·πιπλ(α)·σθε
3rdεμπιμπλατωσαν, εμπιμπλαντων, εμπιπλατωσαν, εμπιπλαντωνεν·πιμπλ(α)·τωσαν, εν·πιμπλ(α)·ντων classical, εν·πιπλ(α)·τωσαν, εν·πιπλ(α)·ντων classicalεμπιμπλασθωσαν, εμπιμπλασθων, εμπιπλασθωσαν, εμπιπλασθωνεν·πιμπλ(α)·σθωσαν, εν·πιμπλ(α)·σθων classical, εν·πιπλ(α)·σθωσαν, εν·πιπλ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπιμπλᾳν, εμπιμπλαν, εμπιπλᾳν, εμπιπλαν​εν·πιμπλ(α)·ειν, εν·πιμπλ(α)·ειν > εμπιμπλαν, εν·πιπλ(α)·ειν, εν·πιπλ(α)·ειν > εμπιπλαν​εμπιμπλασθαι, εμπιπλασθαι​εν·πιμπλ(α)·εσθαι, εν·πιπλ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπιμπλαναι, εμπιπλαναι​εν·πιμπλ(α)·ναι, εν·πιμπλ(α)·εναι, εν·πιπλ(α)·ναι, εν·πιπλ(α)·εναι​εμπιμπλασθαι, εμπιπλασθαι​εν·πιμπλ(α)·σθαι, εν·πιπλ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπλωσα, εμπιπλωσαεμπιμπλων, εμπιπλων[GNT][LXX]εν·πιμπλ(α)·ουσ·α, εν·πιπλ(α)·ουσ·αεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ν[τ], εν·πιπλ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπιμπλων, εμπιπλων[GNT][LXX]εν·πιμπλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπιμπλωσαν, εμπιπλωσανεμπιμπλωντα, εμπιπλωντα[LXX]εν·πιμπλ(α)·ουσ·αν, εν·πιπλ(α)·ουσ·ανεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ντ·α, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεμπιμπλωσῃ, εμπιπλωσῃεμπιμπλωντι, εμπιπλωντιεν·πιμπλ(α)·ουσ·ῃ, εν·πιπλ(α)·ουσ·ῃεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ι, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεμπιμπλωσης, εμπιπλωσηςεμπιμπλωντος, εμπιπλωντοςεν·πιμπλ(α)·ουσ·ης, εν·πιπλ(α)·ουσ·ηςεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ος, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπιμπλωσαι, εμπιπλωσαιεμπιμπλωντες, εμπιπλωντεςεμπιμπλωντα, εμπιπλωντα[LXX]εν·πιμπλ(α)·ουσ·αι, εν·πιπλ(α)·ουσ·αιεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ες, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ντ·εςεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ντ·α, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπιμπλωσας, εμπιπλωσαςεμπιμπλωντας, εμπιπλωνταςεν·πιμπλ(α)·ουσ·ας, εν·πιπλ(α)·ουσ·αςεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ας, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεμπιμπλωσαις, εμπιπλωσαιςεμπιμπλωσι, εμπιμπλωσιν, εμπιπλωσι, εμπιπλωσινεν·πιμπλ(α)·ουσ·αις, εν·πιπλ(α)·ουσ·αιςεν·πιμπλ(α)·ου[ντ]·σι(ν), εν·πιπλ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπιμπλωσων, εμπιπλωσωνεμπιμπλωντων, εμπιπλωντωνεν·πιμπλ(α)·ουσ·ων, εν·πιπλ(α)·ουσ·ωνεν·πιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ων, εν·πιπλ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπλωμενη, εμπιπλωμενηεμπιμπλωμενε, εμπιπλωμενεεν·πιμπλ(α)·ομεν·η, εν·πιπλ(α)·ομεν·ηεν·πιμπλ(α)·ομεν·ε, εν·πιπλ(α)·ομεν·ε
Nomεμπιμπλωμενος, εμπιπλωμενοςεν·πιμπλ(α)·ομεν·ος, εν·πιπλ(α)·ομεν·ος
Accεμπιμπλωμενην, εμπιπλωμενηνεμπιμπλωμενον, εμπιπλωμενονεν·πιμπλ(α)·ομεν·ην, εν·πιπλ(α)·ομεν·ηνεν·πιμπλ(α)·ομεν·ον, εν·πιπλ(α)·ομεν·ον
Datεμπιμπλωμενῃ, εμπιπλωμενῃεμπιμπλωμενῳ, εμπιπλωμενῳεν·πιμπλ(α)·ομεν·ῃ, εν·πιπλ(α)·ομεν·ῃεν·πιμπλ(α)·ομεν·ῳ, εν·πιπλ(α)·ομεν·ῳ
Genεμπιμπλωμενης, εμπιπλωμενηςεμπιμπλωμενου, εμπιπλωμενουεν·πιμπλ(α)·ομεν·ης, εν·πιπλ(α)·ομεν·ηςεν·πιμπλ(α)·ομεν·ου, εν·πιπλ(α)·ομεν·ου
PlVocεμπιμπλωμεναι, εμπιπλωμεναιεμπιμπλωμενοι, εμπιπλωμενοιεμπιμπλωμενα, εμπιπλωμεναεν·πιμπλ(α)·ομεν·αι, εν·πιπλ(α)·ομεν·αιεν·πιμπλ(α)·ομεν·οι, εν·πιπλ(α)·ομεν·οιεν·πιμπλ(α)·ομεν·α, εν·πιπλ(α)·ομεν·α
Nom
Accεμπιμπλωμενας, εμπιπλωμεναςεμπιμπλωμενους, εμπιπλωμενουςεν·πιμπλ(α)·ομεν·ας, εν·πιπλ(α)·ομεν·αςεν·πιμπλ(α)·ομεν·ους, εν·πιπλ(α)·ομεν·ους
Datεμπιμπλωμεναις, εμπιπλωμεναιςεμπιμπλωμενοις, εμπιπλωμενοιςεν·πιμπλ(α)·ομεν·αις, εν·πιπλ(α)·ομεν·αιςεν·πιμπλ(α)·ομεν·οις, εν·πιπλ(α)·ομεν·οις
Genεμπιμπλωμενων, εμπιπλωμενωνεμπιμπλωμενων, εμπιπλωμενωνεν·πιμπλ(α)·ομεν·ων, εν·πιπλ(α)·ομεν·ωνεν·πιμπλ(α)·ομεν·ων, εν·πιπλ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπλασα, εμπιπλασαεμπιμπλας, εμπιπλαςεμπιμπλαν, εμπιπλανεν·πιμπλ(α)·εσ·α, εν·πιπλ(α)·εσ·αεν·πιμπλ(α)·[ντ]·ς, εν·πιπλ(α)·[ντ]·ςεν·πιμπλ(α)·ν[τ], εν·πιπλ(α)·ν[τ]
Nom
Accεμπιμπλασαν, εμπιπλασανεμπιμπλαντα, εμπιπλανταεν·πιμπλ(α)·εσ·αν, εν·πιπλ(α)·εσ·ανεν·πιμπλ(α)·ντ·α, εν·πιπλ(α)·ντ·α
Datεμπιμπλασῃ, εμπιπλασῃεμπιμπλαντι, εμπιπλαντιεν·πιμπλ(α)·εσ·ῃ, εν·πιπλ(α)·εσ·ῃεν·πιμπλ(α)·ντ·ι, εν·πιπλ(α)·ντ·ι
Genεμπιμπλασης, εμπιπλασηςεμπιμπλαντος, εμπιπλαντοςεν·πιμπλ(α)·εσ·ης, εν·πιπλ(α)·εσ·ηςεν·πιμπλ(α)·ντ·ος, εν·πιπλ(α)·ντ·ος
PlVocεμπιμπλασαι, εμπιπλασαιεμπιμπλαντες, εμπιπλαντεςεμπιμπλαντα, εμπιπλανταεν·πιμπλ(α)·εσ·αι, εν·πιπλ(α)·εσ·αιεν·πιμπλ(α)·ντ·ες, εν·πιπλ(α)·ντ·εςεν·πιμπλ(α)·ντ·α, εν·πιπλ(α)·ντ·α
Nom
Accεμπιμπλασας, εμπιπλασαςεμπιμπλαντας, εμπιπλανταςεν·πιμπλ(α)·εσ·ας, εν·πιπλ(α)·εσ·αςεν·πιμπλ(α)·ντ·ας, εν·πιπλ(α)·ντ·ας
Datεμπιμπλασαις, εμπιπλασαιςεμπιμπλασι, εμπιμπλασιν, εμπιπλασι, εμπιπλασινεν·πιμπλ(α)·εσ·αις, εν·πιπλ(α)·εσ·αιςεν·πιμπλ(α)·[ντ]·σι(ν), εν·πιπλ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεμπιμπλασων, εμπιπλασωνεμπιμπλαντων, εμπιπλαντωνεν·πιμπλ(α)·εσ·ων, εν·πιπλ(α)·εσ·ωνεν·πιμπλ(α)·ντ·ων, εν·πιπλ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπλαμενη[LXX], εμπιπλαμενη[LXX]εμπιμπλαμενε, εμπιπλαμενεεν·πιμπλ(α)·μεν·η, εν·πιπλ(α)·μεν·ηεν·πιμπλ(α)·μεν·ε, εν·πιπλ(α)·μεν·ε
Nomεμπιμπλαμενος, εμπιπλαμενος[LXX]εν·πιμπλ(α)·μεν·ος, εν·πιπλ(α)·μεν·ος
Accεμπιμπλαμενην, εμπιπλαμενηνεμπιμπλαμενον, εμπιπλαμενονεν·πιμπλ(α)·μεν·ην, εν·πιπλ(α)·μεν·ηνεν·πιμπλ(α)·μεν·ον, εν·πιπλ(α)·μεν·ον
Datεμπιμπλαμενῃ, εμπιπλαμενῃεμπιμπλαμενῳ, εμπιπλαμενῳεν·πιμπλ(α)·μεν·ῃ, εν·πιπλ(α)·μεν·ῃεν·πιμπλ(α)·μεν·ῳ, εν·πιπλ(α)·μεν·ῳ
Genεμπιμπλαμενης, εμπιπλαμενηςεμπιμπλαμενου, εμπιπλαμενουεν·πιμπλ(α)·μεν·ης, εν·πιπλ(α)·μεν·ηςεν·πιμπλ(α)·μεν·ου, εν·πιπλ(α)·μεν·ου
PlVocεμπιμπλαμεναι, εμπιπλαμεναιεμπιμπλαμενοι, εμπιπλαμενοιεμπιμπλαμενα, εμπιπλαμεναεν·πιμπλ(α)·μεν·αι, εν·πιπλ(α)·μεν·αιεν·πιμπλ(α)·μεν·οι, εν·πιπλ(α)·μεν·οιεν·πιμπλ(α)·μεν·α, εν·πιπλ(α)·μεν·α
Nom
Accεμπιμπλαμενας, εμπιπλαμεναςεμπιμπλαμενους, εμπιπλαμενουςεν·πιμπλ(α)·μεν·ας, εν·πιπλ(α)·μεν·αςεν·πιμπλ(α)·μεν·ους, εν·πιπλ(α)·μεν·ους
Datεμπιμπλαμεναις, εμπιπλαμεναιςεμπιμπλαμενοις, εμπιπλαμενοιςεν·πιμπλ(α)·μεν·αις, εν·πιπλ(α)·μεν·αιςεν·πιμπλ(α)·μεν·οις, εν·πιπλ(α)·μεν·οις
Genεμπιμπλαμενων, εμπιπλαμενωνεμπιμπλαμενων, εμπιπλαμενωνεν·πιμπλ(α)·μεν·ων, εν·πιπλ(α)·μεν·ωνεν·πιμπλ(α)·μεν·ων, εν·πιπλ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπιμπλων[LXX], ενεπιπλωνεν·ε·πιμπλ(α)·ον, εν·ε·πιπλ(α)·ονενεπιμπλωμην, ενεπιπλωμηνεν·ε·πιμπλ(α)·ομην, εν·ε·πιπλ(α)·ομην
2ndενεπιμπλας, ενεπιπλαςεν·ε·πιμπλ(α)·ες, εν·ε·πιπλ(α)·εςενεπιμπλω, ενεπιπλω[LXX]εν·ε·πιμπλ(α)·ου, εν·ε·πιπλ(α)·ου
3rdενεπιμπλα, ενεπιπλαεν·ε·πιμπλ(α)·ε, εν·ε·πιπλ(α)·εενεπιμπλατο, ενεπιπλατοεν·ε·πιμπλ(α)·ετο, εν·ε·πιπλ(α)·ετο
Pl1stενεπιμπλωμεν, ενεπιπλωμενεν·ε·πιμπλ(α)·ομεν, εν·ε·πιπλ(α)·ομενενεπιμπλωμεθα, ενεπιπλωμεθαεν·ε·πιμπλ(α)·ομεθα, εν·ε·πιπλ(α)·ομεθα
2ndενεπιμπλατε, ενεπιπλατεεν·ε·πιμπλ(α)·ετε, εν·ε·πιπλ(α)·ετεενεπιμπλασθε, ενεπιπλασθεεν·ε·πιμπλ(α)·εσθε, εν·ε·πιπλ(α)·εσθε
3rdενεπιμπλων[LXX], ενεπιμπλωσαν, ενεπιπλων, ενεπιπλωσανεν·ε·πιμπλ(α)·ον, εν·ε·πιμπλ(α)·οσαν alt, εν·ε·πιπλ(α)·ον, εν·ε·πιπλ(α)·οσαν altενεπιμπλωντο, ενεπιπλωντο[LXX]εν·ε·πιμπλ(α)·οντο, εν·ε·πιπλ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπιμπλην, ενεπιπληνεν·ε·πιμπλ(α)·^ν, εν·ε·πιπλ(α)·^νενεπιμπλαμην, ενεπιπλαμηνεν·ε·πιμπλ(α)·μην, εν·ε·πιπλ(α)·μην
2ndενεπιμπλης, ενεπιμπλησθα, ενεπιπλης, ενεπιπλησθαεν·ε·πιμπλ(α)·^ς, εν·ε·πιμπλ(α)·^σθα classical, εν·ε·πιπλ(α)·^ς, εν·ε·πιπλ(α)·^σθα classicalενεπιμπλασο, ενεπιπλασοεν·ε·πιμπλ(α)·σο, εν·ε·πιπλ(α)·σο
3rdενεπιμπλη, ενεπιπληεν·ε·πιμπλ(α)·^, εν·ε·πιπλ(α)·^ενεπιμπλατο, ενεπιπλατοεν·ε·πιμπλ(α)·το, εν·ε·πιπλ(α)·το
Pl1stενεπιμπλαμεν, ενεπιπλαμενεν·ε·πιμπλ(α)·μεν, εν·ε·πιπλ(α)·μενενεπιμπλαμεθα, ενεπιπλαμεθαεν·ε·πιμπλ(α)·μεθα, εν·ε·πιπλ(α)·μεθα
2ndενεπιμπλατε, ενεπιπλατεεν·ε·πιμπλ(α)·τε, εν·ε·πιπλ(α)·τεενεπιμπλασθε, ενεπιπλασθεεν·ε·πιμπλ(α)·σθε, εν·ε·πιπλ(α)·σθε
3rdενεπιμπλασαν[LXX], ενεπιπλασανεν·ε·πιμπλ(α)·σαν, εν·ε·πιπλ(α)·σανενεπιμπλαντο, ενεπιπλαντοεν·ε·πιμπλ(α)·ντο, εν·ε·πιπλ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπλησω[LXX]εν·πλη·σωεμπλησομαιεν·πλη·σομαι
2ndεμπλησεις[LXX]εν·πλη·σειςεμπλησῃ[LXX], εμπλησει[LXX], εμπλησεσαιεν·πλη·σῃ, εν·πλη·σει classical, εν·πλη·σεσαι alt
3rdεμπλησει[LXX]εν·πλη·σειεμπλησεταιεν·πλη·σεται
Pl1stεμπλησομενεν·πλη·σομενεμπλησομεθαεν·πλη·σομεθα
2ndεμπλησετεεν·πλη·σετεεμπλησεσθεεν·πλη·σεσθε
3rdεμπλησουσιν, εμπλησουσιεν·πλη·σουσι(ν)εμπλησονταιεν·πλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπλησοιμιεν·πλη·σοιμιεμπλησοιμηνεν·πλη·σοιμην
2ndεμπλησοιςεν·πλη·σοιςεμπλησοιοεν·πλη·σοιο
3rdεμπλησοιεν·πλη·σοιεμπλησοιτοεν·πλη·σοιτο
Pl1stεμπλησοιμενεν·πλη·σοιμενεμπλησοιμεθαεν·πλη·σοιμεθα
2ndεμπλησοιτεεν·πλη·σοιτεεμπλησοισθεεν·πλη·σοισθε
3rdεμπλησοιενεν·πλη·σοιενεμπλησοιντοεν·πλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπλησειν​εν·πλη·σειν​εμπλησεσθαι​εν·πλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλησουσαεμπλησον[LXX]εν·πλη·σουσ·αεν·πλη·σο[υ]ν[τ]
Nomεμπλησωνεν·πλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεμπλησουσανεμπλησονταεν·πλη·σουσ·ανεν·πλη·σο[υ]ντ·α
Datεμπλησουσῃεμπλησοντιεν·πλη·σουσ·ῃεν·πλη·σο[υ]ντ·ι
Genεμπλησουσηςεμπλησοντοςεν·πλη·σουσ·ηςεν·πλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεμπλησουσαιεμπλησοντεςεμπλησονταεν·πλη·σουσ·αιεν·πλη·σο[υ]ντ·εςεν·πλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπλησουσαςεμπλησονταςεν·πλη·σουσ·αςεν·πλη·σο[υ]ντ·ας
Datεμπλησουσαιςεμπλησουσι, εμπλησουσινεν·πλη·σουσ·αιςεν·πλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεμπλησουσωνεμπλησοντωνεν·πλη·σουσ·ωνεν·πλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλησομενηεμπλησομενεεν·πλη·σομεν·ηεν·πλη·σομεν·ε
Nomεμπλησομενοςεν·πλη·σομεν·ος
Accεμπλησομενηνεμπλησομενονεν·πλη·σομεν·ηνεν·πλη·σομεν·ον
Datεμπλησομενῃεμπλησομενῳεν·πλη·σομεν·ῃεν·πλη·σομεν·ῳ
Genεμπλησομενηςεμπλησομενουεν·πλη·σομεν·ηςεν·πλη·σομεν·ου
PlVocεμπλησομεναιεμπλησομενοιεμπλησομεναεν·πλη·σομεν·αιεν·πλη·σομεν·οιεν·πλη·σομεν·α
Nom
Accεμπλησομεναςεμπλησομενουςεν·πλη·σομεν·αςεν·πλη·σομεν·ους
Datεμπλησομεναιςεμπλησομενοιςεν·πλη·σομεν·αιςεν·πλη·σομεν·οις
Genεμπλησομενωνεμπλησομενωνεν·πλη·σομεν·ωνεν·πλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπλησα[LXX]εν·ε·πλη·σαενεπλησαμηνεν·ε·πλη·σαμην
2ndενεπλησας[LXX]εν·ε·πλη·σαςενεπλησωεν·ε·πλη·σω
3rdενεπλησεν[GNT][LXX], ενεπλησεεν·ε·πλη·σε(ν), εν·ε·πλη·σε(ν)ενεπλησατοεν·ε·πλη·σατο
Pl1stενεπλησαμενεν·ε·πλη·σαμενενεπλησαμεθαεν·ε·πλη·σαμεθα
2ndενεπλησατε[LXX]εν·ε·πλη·σατεενεπλησασθεεν·ε·πλη·σασθε
3rdενεπλησαν[LXX]εν·ε·πλη·σανενεπλησαντοεν·ε·πλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπλησω[LXX]εν·πλη·σωεμπλησωμαιεν·πλη·σωμαι
2ndεμπλησῃς[LXX]εν·πλη·σῃςεμπλησῃ[LXX]εν·πλη·σῃ
3rdεμπλησῃ[LXX]εν·πλη·σῃεμπλησηταιεν·πλη·σηται
Pl1stεμπλησωμενεν·πλη·σωμενεμπλησωμεθαεν·πλη·σωμεθα
2ndεμπλησητεεν·πλη·σητεεμπλησησθεεν·πλη·σησθε
3rdεμπλησωσιν, εμπλησωσι[LXX]εν·πλη·σωσι(ν), εν·πλη·σωσι(ν)εμπλησωνταιεν·πλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπλησαιμι[LXX]εν·πλη·σαιμιεμπλησαιμηνεν·πλη·σαιμην
2ndεμπλησαις, εμπλησειαςεν·πλη·σαις, εν·πλη·σειας classicalεμπλησαιοεν·πλη·σαιο
3rdεμπλησαι[LXX], εμπλησειεεν·πλη·σαι, εν·πλη·σειε classicalεμπλησαιτοεν·πλη·σαιτο
Pl1stεμπλησαιμενεν·πλη·σαιμενεμπλησαιμεθαεν·πλη·σαιμεθα
2ndεμπλησαιτεεν·πλη·σαιτεεμπλησαισθεεν·πλη·σαισθε
3rdεμπλησαιεν, εμπλησαισαν, εμπλησειαν, εμπλησειενεν·πλη·σαιεν, εν·πλη·σαισαν alt, εν·πλη·σειαν classical, εν·πλη·σειεν classicalεμπλησαιντοεν·πλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπλησον[LXX]εν·πλη·σονεμπλησαι[LXX]εν·πλη·σαι
3rdεμπλησατωεν·πλη·σατωεμπλησασθωεν·πλη·σασθω
Pl1st
2ndεμπλησατεεν·πλη·σατεεμπλησασθεεν·πλη·σασθε
3rdεμπλησατωσαν, εμπλησαντων[LXX]εν·πλη·σατωσαν, εν·πλη·σαντων classicalεμπλησασθωσαν, εμπλησασθωνεν·πλη·σασθωσαν, εν·πλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπλησαι[LXX]​εν·πλη·σαιεμπλησασθαι​εν·πλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλησασαεμπλησαςεμπλησανεν·πλη·σασ·αεν·πλη·σα[ντ]·ςεν·πλη·σαν[τ]
Nom
Accεμπλησασανεμπλησανταεν·πλη·σασ·ανεν·πλη·σαντ·α
Datεμπλησασῃεμπλησαντιεν·πλη·σασ·ῃεν·πλη·σαντ·ι
Genεμπλησασηςεμπλησαντοςεν·πλη·σασ·ηςεν·πλη·σαντ·ος
PlVocεμπλησασαιεμπλησαντεςεμπλησανταεν·πλη·σασ·αιεν·πλη·σαντ·εςεν·πλη·σαντ·α
Nom
Accεμπλησασαςεμπλησανταςεν·πλη·σασ·αςεν·πλη·σαντ·ας
Datεμπλησασαιςεμπλησασι, εμπλησασινεν·πλη·σασ·αιςεν·πλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμπλησασωνεμπλησαντων[LXX]εν·πλη·σασ·ωνεν·πλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλησαμενηεμπλησαμενεεν·πλη·σαμεν·ηεν·πλη·σαμεν·ε
Nomεμπλησαμενοςεν·πλη·σαμεν·ος
Accεμπλησαμενηνεμπλησαμενονεν·πλη·σαμεν·ηνεν·πλη·σαμεν·ον
Datεμπλησαμενῃεμπλησαμενῳεν·πλη·σαμεν·ῃεν·πλη·σαμεν·ῳ
Genεμπλησαμενηςεμπλησαμενουεν·πλη·σαμεν·ηςεν·πλη·σαμεν·ου
PlVocεμπλησαμεναιεμπλησαμενοιεμπλησαμεναεν·πλη·σαμεν·αιεν·πλη·σαμεν·οιεν·πλη·σαμεν·α
Nom
Accεμπλησαμεναςεμπλησαμενουςεν·πλη·σαμεν·αςεν·πλη·σαμεν·ους
Datεμπλησαμεναιςεμπλησαμενοιςεν·πλη·σαμεν·αιςεν·πλη·σαμεν·οις
Genεμπλησαμενωνεμπλησαμενωνεν·πλη·σαμεν·ωνεν·πλη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπλησμαιεν·πεπλησ·μαι
2ndεμπεπλησαιεν·πεπλησ·[σ]αι
3rdεμπεπλησται[LXX]εν·πεπλησ·ται
Pl1stεμπεπλησμεθαεν·πεπλησ·μεθα
2ndεμπεπλησθεεν·πεπλησ·[σ]θε
3rdεμπεπληδαταιεν·πεπλησ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπλησομαιεν·πεπλησ·[σ]ομαι
2ndεμπεπλησῃ, εμπεπλησειεν·πεπλησ·[σ]ῃ, εν·πεπλησ·[σ]ει classical
3rdεμπεπλησεταιεν·πεπλησ·[σ]εται
Pl1stεμπεπλησομεθαεν·πεπλησ·[σ]ομεθα
2ndεμπεπλησεσθεεν·πεπλησ·[σ]εσθε
3rdεμπεπλησονταιεν·πεπλησ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπλησοιμηνεν·πεπλησ·[σ]οιμην
2ndεμπεπλησοιοεν·πεπλησ·[σ]οιο
3rdεμπεπλησοιτοεν·πεπλησ·[σ]οιτο
Pl1stεμπεπλησοιμεθαεν·πεπλησ·[σ]οιμεθα
2ndεμπεπλησοισθεεν·πεπλησ·[σ]οισθε
3rdεμπεπλησοιντοεν·πεπλησ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπεπλησοεν·πεπλησ·[σ]ο
3rdεμπεπλησθωεν·πεπλησ·[σ]θω
Pl1st
2ndεμπεπλησθεεν·πεπλησ·[σ]θε
3rdεμπεπλησθωσαν, εμπεπλησθωνεν·πεπλησ·[σ]θωσαν, εν·πεπλησ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεπλησθαι​εν·πεπλησ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεπλησεσθαι​εν·πεπλησ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεπλησμενηεμπεπλησμενεεν·πεπλησ·μεν·ηεν·πεπλησ·μεν·ε
Nomεμπεπλησμενοςεν·πεπλησ·μεν·ος
Accεμπεπλησμενηνεμπεπλησμενονεν·πεπλησ·μεν·ηνεν·πεπλησ·μεν·ον
Datεμπεπλησμενῃεμπεπλησμενῳεν·πεπλησ·μεν·ῃεν·πεπλησ·μεν·ῳ
Genεμπεπλησμενηςεμπεπλησμενουεν·πεπλησ·μεν·ηςεν·πεπλησ·μεν·ου
PlVocεμπεπλησμεναιεμπεπλησμενοι[GNT]εμπεπλησμεναεν·πεπλησ·μεν·αιεν·πεπλησ·μεν·οιεν·πεπλησ·μεν·α
Nom
Accεμπεπλησμεναςεμπεπλησμενουςεν·πεπλησ·μεν·αςεν·πεπλησ·μεν·ους
Datεμπεπλησμεναιςεμπεπλησμενοιςεν·πεπλησ·μεν·αιςεν·πεπλησ·μεν·οις
Genεμπεπλησμενωνεμπεπλησμενωνεν·πεπλησ·μεν·ωνεν·πεπλησ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπεπλησμηνεν·ε·πεπλησ·μην
2ndενεπεπλησοεν·ε·πεπλησ·[σ]ο
3rdενεπεπληστοεν·ε·πεπλησ·το
Pl1stενεπεπλησμεθαεν·ε·πεπλησ·μεθα
2ndενεπεπλησθεεν·ε·πεπλησ·[σ]θε
3rdενεπεπληδατοεν·ε·πεπλησ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπλησμηνεν·[ε]·πεπλησ·μην
2ndεμπεπλησοεν·[ε]·πεπλησ·[σ]ο
3rdεμπεπληστοεν·[ε]·πεπλησ·το
Pl1stεμπεπλησμεθαεν·[ε]·πεπλησ·μεθα
2ndεμπεπλησθεεν·[ε]·πεπλησ·[σ]θε
3rdεμπεπληδατοεν·[ε]·πεπλησ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεπλησθην[LXX]εν·ε·πλησ·θην
2ndενεπλησθης[LXX]εν·ε·πλησ·θης
3rdενεπλησθη[LXX]εν·ε·πλησ·θη
Pl1stενεπλησθημεν[LXX]εν·ε·πλησ·θημεν
2ndενεπλησθητεεν·ε·πλησ·θητε
3rdενεπλησθησαν[GNT][LXX]εν·ε·πλησ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλησθησομαιεν·πλησ·θησομαι
2ndεμπλησθησῃ[LXX], εμπλησθησειεν·πλησ·θησῃ, εν·πλησ·θησει classical
3rdεμπλησθησεται[LXX]εν·πλησ·θησεται
Pl1stεμπλησθησομεθαεν·πλησ·θησομεθα
2ndεμπλησθησεσθε[LXX]εν·πλησ·θησεσθε
3rdεμπλησθησονται[LXX]εν·πλησ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλησθω[GNT]εν·πλησ·θω
2ndεμπλησθῃς[LXX]εν·πλησ·θῃς
3rdεμπλησθῃ[LXX]εν·πλησ·θῃ
Pl1stεμπλησθωμενεν·πλησ·θωμεν
2ndεμπλησθητε[LXX]εν·πλησ·θητε
3rdεμπλησθωσιν[LXX], εμπλησθωσι[LXX]εν·πλησ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλησθειηνεν·πλησ·θειην
2ndεμπλησθειηςεν·πλησ·θειης
3rdεμπλησθειη[LXX]εν·πλησ·θειη
Pl1stεμπλησθειημεν, εμπλησθειμενεν·πλησ·θειημεν, εν·πλησ·θειμεν classical
2ndεμπλησθειητε, εμπλησθειτεεν·πλησ·θειητε, εν·πλησ·θειτε classical
3rdεμπλησθειησαν, εμπλησθειενεν·πλησ·θειησαν, εν·πλησ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλησθησοιμηνεν·πλησ·θησοιμην
2ndεμπλησθησοιοεν·πλησ·θησοιο
3rdεμπλησθησοιτοεν·πλησ·θησοιτο
Pl1stεμπλησθησοιμεθαεν·πλησ·θησοιμεθα
2ndεμπλησθησοισθεεν·πλησ·θησοισθε
3rdεμπλησθησοιντοεν·πλησ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπλησθητι[LXX]εν·πλησ·θητι
3rdεμπλησθητω[LXX]εν·πλησ·θητω
Pl1st
2ndεμπλησθητε[LXX]εν·πλησ·θητε
3rdεμπλησθητωσαν, εμπλησθεντωνεν·πλησ·θητωσαν, εν·πλησ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εμπλησθηναι[LXX]​εν·πλησ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εμπλησθησεσθαι​εν·πλησ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλησθεισαεμπλησθεις[LXX]εμπλησθενεν·πλησ·θεισ·αεν·πλησ·θει[ντ]·ςεν·πλησ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεμπλησθεισανεμπλησθενταεν·πλησ·θεισ·ανεν·πλησ·θε[ι]ντ·α
Datεμπλησθεισῃεμπλησθεντι[LXX]εν·πλησ·θεισ·ῃεν·πλησ·θε[ι]ντ·ι
Genεμπλησθεισηςεμπλησθεντοςεν·πλησ·θεισ·ηςεν·πλησ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεμπλησθεισαιεμπλησθεντες[LXX]εμπλησθενταεν·πλησ·θεισ·αιεν·πλησ·θε[ι]ντ·εςεν·πλησ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεμπλησθεισαςεμπλησθενταςεν·πλησ·θεισ·αςεν·πλησ·θε[ι]ντ·ας
Datεμπλησθεισαιςεμπλησθεισι, εμπλησθεισινεν·πλησ·θεισ·αιςεν·πλησ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεμπλησθεισωνεμπλησθεντωνεν·πλησ·θεισ·ωνεν·πλησ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλησθησομενηεμπλησθησομενεεν·πλησ·θησομεν·ηεν·πλησ·θησομεν·ε
Nomεμπλησθησομενοςεν·πλησ·θησομεν·ος
Accεμπλησθησομενηνεμπλησθησομενονεν·πλησ·θησομεν·ηνεν·πλησ·θησομεν·ον
Datεμπλησθησομενῃεμπλησθησομενῳεν·πλησ·θησομεν·ῃεν·πλησ·θησομεν·ῳ
Genεμπλησθησομενηςεμπλησθησομενουεν·πλησ·θησομεν·ηςεν·πλησ·θησομεν·ου
PlVocεμπλησθησομεναιεμπλησθησομενοιεμπλησθησομεναεν·πλησ·θησομεν·αιεν·πλησ·θησομεν·οιεν·πλησ·θησομεν·α
Nom
Accεμπλησθησομεναςεμπλησθησομενουςεν·πλησ·θησομεν·αςεν·πλησ·θησομεν·ους
Datεμπλησθησομεναιςεμπλησθησομενοιςεν·πλησ·θησομεν·αιςεν·πλησ·θησομεν·οις
Genεμπλησθησομενωνεμπλησθησομενωνεν·πλησ·θησομεν·ωνεν·πλησ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 05:00:26 EST