ελασσων ελαττων • ELASSWN ELATTWN • elassōn elattōn

Search: ελαττοσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαττοσιν; ελαττοσιν; ελαττοσινἐλάττωνελαττο[ν]·σι(ν); ελαττο[ν]·σι(ν); ελαττο[ν]·σι(ν)neu dat pl; mas dat pl; fem dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαττοσινἐλάττωνελαττο[ν]·σι(ν)neu dat pl
ελαττοσινἐλάττωνελαττο[ν]·σι(ν)mas dat pl
ελαττοσινἐλάττωνελαττο[ν]·σι(ν)fem dat pl

ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελασσονελασσον
Nomελασσων[LXX]ελασσον·^
Accελασσονα, ελασσω[GNT][LXX]ελασσον·α, ελασσ(ο)[ν]·α
Datελασσονι[GNT][LXX]ελασσον·ι
Genελασσονοςελασσον·ος
PlVocελασσονες, ελασσουςελασσονα, ελασσω[GNT][LXX]ελασσον·ες, ελασσ(ο)[ν]·εςελασσον·α, ελασσ(ο)[ν]·α
Nom
Accελασσονας, ελασσουςελασσον·ας, ελασσ(ο)[ν]·ας
Datελασσοσι, ελασσοσινελασσο[ν]·σι(ν)
Genελασσονωνελασσον·ων
3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαττον[GNT][LXX]ελαττον
Nomελαττων[LXX]ελαττον·^
Accελαττονα, ελαττω[LXX]ελαττον·α, ελαττ(ο)[ν]·α
Datελαττονιελαττον·ι
Genελαττονοςελαττον·ος
PlVocελαττονες, ελαττους[LXX]ελαττονα, ελαττω[LXX]ελαττον·ες, ελαττ(ο)[ν]·εςελαττον·α, ελαττ(ο)[ν]·α
Nom
Accελαττονας, ελαττους[LXX]ελαττον·ας, ελαττ(ο)[ν]·ας
Datελαττοσι, ελαττοσιν[LXX]ελαττο[ν]·σι(ν), ελαττο[ν]·σι(ν)
Genελαττονων[LXX]ελαττον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:41:09 EST