ελευθερος • ELEUQEROS • eleutheros

Search: ελευθεροι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελευθεροιἐλεύθεροςελευθερ·οιmas nom|voc pl
ελευθεροι; ελευθεροι; ελευθεροι; ελευθεροι; ελευθεροι; ελευθεροιἐλευθερόωελευθερ(ο)·οι; ελευθερ(ο)·ει; ελευθερ(ο)·ῃ; ελευθερ(ο)·ῃ; ελευθερ(ο)·ει; ελευθερ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελευθεροιἐλευθερόωελευθερ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
ελευθεροιἐλευθερόωελευθερ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
ελευθεροιἐλευθερόωελευθερ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
ελευθεροιἐλευθερόωελευθερ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
ελευθεροιἐλευθερόωελευθερ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
ελευθεροιἐλευθερόωελευθερ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
ελευθεροιἐλεύθεροςελευθερ·οιmas nom|voc pl

ἐλεύθερος -έρα -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερα[GNT][LXX]ελευθερεελευθερ·αελευθερ·ε
Nomελευθερος[GNT][LXX]ελευθερ·ος
Accελευθεραν[LXX]ελευθερον[LXX]ελευθερ·ανελευθερ·ον
Datελευθερᾳελευθερῳελευθερ·ᾳελευθερ·ῳ
Genελευθερας[GNT][LXX]ελευθερου[LXX]ελευθερ·αςελευθερ·ου
PlVocελευθεραιελευθεροι[GNT][LXX]ελευθερα[GNT][LXX]ελευθερ·αιελευθερ·οιελευθερ·α
Nom
Accελευθερας[GNT][LXX]ελευθερους[GNT][LXX]ελευθερ·αςελευθερ·ους
Datελευθεραιςελευθεροις[LXX]ελευθερ·αιςελευθερ·οις
Genελευθερων[GNT][LXX]ελευθερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 11:55:44 EST