ελευθερος • ELEUQEROS • eleutheros

Search: ελευθερα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελευθερᾳ; ελευθερα; ελευθεραἐλεύθεροςελευθερ·ᾳ; ελευθερ·α; ελευθερ·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελευθεραἐλεύθεροςελευθερ·αneu nom|acc|voc pl
ελευθεραἐλεύθεροςελευθερ·αfem nom|voc sg
ελευθερᾳἐλεύθεροςελευθερ·ᾳfem dat sg

ἐλεύθερος -έρα -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερα[GNT][LXX]ελευθερεελευθερ·αελευθερ·ε
Nomελευθερος[GNT][LXX]ελευθερ·ος
Accελευθεραν[LXX]ελευθερον[LXX]ελευθερ·ανελευθερ·ον
Datελευθερᾳελευθερῳελευθερ·ᾳελευθερ·ῳ
Genελευθερας[GNT][LXX]ελευθερου[LXX]ελευθερ·αςελευθερ·ου
PlVocελευθεραιελευθεροι[GNT][LXX]ελευθερα[GNT][LXX]ελευθερ·αιελευθερ·οιελευθερ·α
Nom
Accελευθερας[GNT][LXX]ελευθερους[GNT][LXX]ελευθερ·αςελευθερ·ους
Datελευθεραιςελευθεροις[LXX]ελευθερ·αιςελευθερ·οις
Genελευθερων[GNT][LXX]ελευθερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 17:11:11 EST