ελεφαντινος • ELEFANTINOS • elephantinos

Search: ελεφαντινων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεφαντινων; ελεφαντινων; ελεφαντινωνἐλεφάντινοςελεφαντιν·ων; ελεφαντιν·ων; ελεφαντιν·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεφαντινωνἐλεφάντινοςελεφαντιν·ωνneu gen pl
ελεφαντινωνἐλεφάντινοςελεφαντιν·ωνmas gen pl
ελεφαντινωνἐλεφάντινοςελεφαντιν·ωνfem gen pl

ἐλεφάντινος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεφαντινηελεφαντινεελεφαντιν·ηελεφαντιν·ε
Nomελεφαντινος[LXX]ελεφαντιν·ος
Accελεφαντινηνελεφαντινον[GNT][LXX]ελεφαντιν·ηνελεφαντιν·ον
Datελεφαντινῃελεφαντινῳελεφαντιν·ῃελεφαντιν·ῳ
Genελεφαντινηςελεφαντινουελεφαντιν·ηςελεφαντιν·ου
PlVocελεφαντιναιελεφαντινοι[LXX]ελεφαντιναελεφαντιν·αιελεφαντιν·οιελεφαντιν·α
Nom
Accελεφαντιναςελεφαντινους[LXX]ελεφαντιν·αςελεφαντιν·ους
Datελεφαντιναιςελεφαντινοιςελεφαντιν·αιςελεφαντιν·οις
Genελεφαντινων[LXX]ελεφαντιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 09:42:44 EDT