ελευθεροω • ELEUQEROW • eleutheroō

Search: ελευθερων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελευθερωνἐλευθερόωελευθερ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ελευθερων; ελευθερων; ελευθερωνἐλεύθεροςελευθερ·ων; ελευθερ·ων; ελευθερ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελευθερωνἐλευθερόωελευθερ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ελευθερωνἐλεύθεροςελευθερ·ωνneu gen pl
ελευθερωνἐλεύθεροςελευθερ·ωνmas gen pl
ελευθερωνἐλεύθεροςελευθερ·ωνfem gen pl

ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευθερωελευθερ(ο)·ωελευθερουμαιελευθερ(ο)·ομαι
2ndελευθεροις[LXX]ελευθερ(ο)·ειςελευθεροι[GNT][LXX], ελευθερουσαιελευθερ(ο)·ῃ, ελευθερ(ο)·ει classical, ελευθερ(ο)·εσαι alt
3rdελευθεροι[GNT][LXX]ελευθερ(ο)·ειελευθερουταιελευθερ(ο)·εται
Pl1stελευθερουμενελευθερ(ο)·ομενελευθερουμεθαελευθερ(ο)·ομεθα
2ndελευθερουτεελευθερ(ο)·ετεελευθερουσθεελευθερ(ο)·εσθε
3rdελευθερουσιν, ελευθερουσιελευθερ(ο)·ουσι(ν)ελευθερουνταιελευθερ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευθερωελευθερ(ο)·ωελευθερωμαιελευθερ(ο)·ωμαι
2ndελευθεροις[LXX]ελευθερ(ο)·ῃςελευθεροι[GNT][LXX]ελευθερ(ο)·ῃ
3rdελευθεροι[GNT][LXX]ελευθερ(ο)·ῃελευθερωταιελευθερ(ο)·ηται
Pl1stελευθερωμενελευθερ(ο)·ωμενελευθερωμεθαελευθερ(ο)·ωμεθα
2ndελευθερωτεελευθερ(ο)·ητεελευθερωσθεελευθερ(ο)·ησθε
3rdελευθερωσιν, ελευθερωσιελευθερ(ο)·ωσι(ν)ελευθερωνταιελευθερ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευθεροιμιελευθερ(ο)·οιμιελευθεροιμηνελευθερ(ο)·οιμην
2ndελευθεροις[LXX]ελευθερ(ο)·οιςελευθεροιοελευθερ(ο)·οιο
3rdελευθεροι[GNT][LXX]ελευθερ(ο)·οιελευθεροιτοελευθερ(ο)·οιτο
Pl1stελευθεροιμενελευθερ(ο)·οιμενελευθεροιμεθαελευθερ(ο)·οιμεθα
2ndελευθεροιτεελευθερ(ο)·οιτεελευθεροισθεελευθερ(ο)·οισθε
3rdελευθεροιεν, ελευθεροισανελευθερ(ο)·οιεν, ελευθερ(ο)·οισαν altελευθεροιντοελευθερ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελευθερου[LXX]ελευθερ(ο)·εελευθερου[LXX]ελευθερ(ο)·ου
3rdελευθερουτωελευθερ(ο)·ετωελευθερουσθωελευθερ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndελευθερουτεελευθερ(ο)·ετεελευθερουσθεελευθερ(ο)·εσθε
3rdελευθερουτωσαν, ελευθερουντωνελευθερ(ο)·ετωσαν, ελευθερ(ο)·οντων classicalελευθερουσθωσαν, ελευθερουσθωνελευθερ(ο)·εσθωσαν, ελευθερ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελευθερουν​ελευθερ(ο)·ειν​ελευθερουσθαι​ελευθερ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερουσαελευθερουνελευθερ(ο)·ουσ·αελευθερ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomελευθερων[GNT][LXX]ελευθερ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accελευθερουσανελευθερουνταελευθερ(ο)·ουσ·ανελευθερ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datελευθερουσῃελευθερουντιελευθερ(ο)·ουσ·ῃελευθερ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genελευθερουσηςελευθερουντοςελευθερ(ο)·ουσ·ηςελευθερ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocελευθερουσαιελευθερουντεςελευθερουνταελευθερ(ο)·ουσ·αιελευθερ(ο)·ο[υ]ντ·εςελευθερ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελευθερουσαςελευθερουνταςελευθερ(ο)·ουσ·αςελευθερ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datελευθερουσαιςελευθερουσι, ελευθερουσινελευθερ(ο)·ουσ·αιςελευθερ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genελευθερουσωνελευθερουντωνελευθερ(ο)·ουσ·ωνελευθερ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερουμενηελευθερουμενεελευθερ(ο)·ομεν·ηελευθερ(ο)·ομεν·ε
Nomελευθερουμενοςελευθερ(ο)·ομεν·ος
Accελευθερουμενηνελευθερουμενονελευθερ(ο)·ομεν·ηνελευθερ(ο)·ομεν·ον
Datελευθερουμενῃελευθερουμενῳελευθερ(ο)·ομεν·ῃελευθερ(ο)·ομεν·ῳ
Genελευθερουμενηςελευθερουμενουελευθερ(ο)·ομεν·ηςελευθερ(ο)·ομεν·ου
PlVocελευθερουμεναιελευθερουμενοιελευθερουμεναελευθερ(ο)·ομεν·αιελευθερ(ο)·ομεν·οιελευθερ(ο)·ομεν·α
Nom
Accελευθερουμεναςελευθερουμενουςελευθερ(ο)·ομεν·αςελευθερ(ο)·ομεν·ους
Datελευθερουμεναιςελευθερουμενοιςελευθερ(ο)·ομεν·αιςελευθερ(ο)·ομεν·οις
Genελευθερουμενωνελευθερουμενωνελευθερ(ο)·ομεν·ωνελευθερ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλευθερουνε·ελευθερ(ο)·ονηλευθερουμηνε·ελευθερ(ο)·ομην
2ndηλευθερουςε·ελευθερ(ο)·εςηλευθερουε·ελευθερ(ο)·ου
3rdηλευθερουε·ελευθερ(ο)·εηλευθερουτοε·ελευθερ(ο)·ετο
Pl1stηλευθερουμενε·ελευθερ(ο)·ομενηλευθερουμεθαε·ελευθερ(ο)·ομεθα
2ndηλευθερουτεε·ελευθερ(ο)·ετεηλευθερουσθεε·ελευθερ(ο)·εσθε
3rdηλευθερουν, ηλευθερουσανε·ελευθερ(ο)·ον, ε·ελευθερ(ο)·οσαν altηλευθερουντοε·ελευθερ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευθερωσωελευθερω·σωελευθερωσομαιελευθερω·σομαι
2ndελευθερωσειςελευθερω·σειςελευθερωσῃ[GNT], ελευθερωσει[GNT], ελευθερωσεσαιελευθερω·σῃ, ελευθερω·σει classical, ελευθερω·σεσαι alt
3rdελευθερωσει[GNT]ελευθερω·σειελευθερωσεταιελευθερω·σεται
Pl1stελευθερωσομενελευθερω·σομενελευθερωσομεθαελευθερω·σομεθα
2ndελευθερωσετεελευθερω·σετεελευθερωσεσθεελευθερω·σεσθε
3rdελευθερωσουσιν, ελευθερωσουσιελευθερω·σουσι(ν)ελευθερωσονταιελευθερω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευθερωσοιμιελευθερω·σοιμιελευθερωσοιμηνελευθερω·σοιμην
2ndελευθερωσοιςελευθερω·σοιςελευθερωσοιοελευθερω·σοιο
3rdελευθερωσοιελευθερω·σοιελευθερωσοιτοελευθερω·σοιτο
Pl1stελευθερωσοιμενελευθερω·σοιμενελευθερωσοιμεθαελευθερω·σοιμεθα
2ndελευθερωσοιτεελευθερω·σοιτεελευθερωσοισθεελευθερω·σοισθε
3rdελευθερωσοιενελευθερω·σοιενελευθερωσοιντοελευθερω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελευθερωσειν​ελευθερω·σειν​ελευθερωσεσθαι​ελευθερω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερωσουσαελευθερωσον[LXX]ελευθερω·σουσ·αελευθερω·σο[υ]ν[τ]
Nomελευθερωσωνελευθερω·σο[υ]ν[τ]·^
Accελευθερωσουσανελευθερωσονταελευθερω·σουσ·ανελευθερω·σο[υ]ντ·α
Datελευθερωσουσῃελευθερωσοντιελευθερω·σουσ·ῃελευθερω·σο[υ]ντ·ι
Genελευθερωσουσηςελευθερωσοντοςελευθερω·σουσ·ηςελευθερω·σο[υ]ντ·ος
PlVocελευθερωσουσαιελευθερωσοντεςελευθερωσονταελευθερω·σουσ·αιελευθερω·σο[υ]ντ·εςελευθερω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελευθερωσουσαςελευθερωσονταςελευθερω·σουσ·αςελευθερω·σο[υ]ντ·ας
Datελευθερωσουσαιςελευθερωσουσι, ελευθερωσουσινελευθερω·σουσ·αιςελευθερω·σου[ντ]·σι(ν)
Genελευθερωσουσωνελευθερωσοντωνελευθερω·σουσ·ωνελευθερω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερωσομενηελευθερωσομενεελευθερω·σομεν·ηελευθερω·σομεν·ε
Nomελευθερωσομενοςελευθερω·σομεν·ος
Accελευθερωσομενηνελευθερωσομενονελευθερω·σομεν·ηνελευθερω·σομεν·ον
Datελευθερωσομενῃελευθερωσομενῳελευθερω·σομεν·ῃελευθερω·σομεν·ῳ
Genελευθερωσομενηςελευθερωσομενουελευθερω·σομεν·ηςελευθερω·σομεν·ου
PlVocελευθερωσομεναιελευθερωσομενοιελευθερωσομεναελευθερω·σομεν·αιελευθερω·σομεν·οιελευθερω·σομεν·α
Nom
Accελευθερωσομεναςελευθερωσομενουςελευθερω·σομεν·αςελευθερω·σομεν·ους
Datελευθερωσομεναιςελευθερωσομενοιςελευθερω·σομεν·αιςελευθερω·σομεν·οις
Genελευθερωσομενωνελευθερωσομενωνελευθερω·σομεν·ωνελευθερω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλευθερωσαε·ελευθερω·σαηλευθερωσαμηνε·ελευθερω·σαμην
2ndηλευθερωσαςε·ελευθερω·σαςηλευθερωσωε·ελευθερω·σω
3rdηλευθερωσεν[GNT], ηλευθερωσεε·ελευθερω·σε(ν), ε·ελευθερω·σε(ν)ηλευθερωσατοε·ελευθερω·σατο
Pl1stηλευθερωσαμενε·ελευθερω·σαμενηλευθερωσαμεθαε·ελευθερω·σαμεθα
2ndηλευθερωσατεε·ελευθερω·σατεηλευθερωσασθεε·ελευθερω·σασθε
3rdηλευθερωσανε·ελευθερω·σανηλευθερωσαντοε·ελευθερω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευθερωσωελευθερω·σωελευθερωσωμαιελευθερω·σωμαι
2ndελευθερωσῃςελευθερω·σῃςελευθερωσῃ[GNT]ελευθερω·σῃ
3rdελευθερωσῃ[GNT]ελευθερω·σῃελευθερωσηταιελευθερω·σηται
Pl1stελευθερωσωμενελευθερω·σωμενελευθερωσωμεθαελευθερω·σωμεθα
2ndελευθερωσητεελευθερω·σητεελευθερωσησθεελευθερω·σησθε
3rdελευθερωσωσιν, ελευθερωσωσιελευθερω·σωσι(ν)ελευθερωσωνταιελευθερω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευθερωσαιμιελευθερω·σαιμιελευθερωσαιμηνελευθερω·σαιμην
2ndελευθερωσαις, ελευθερωσειαςελευθερω·σαις, ελευθερω·σειας classicalελευθερωσαιοελευθερω·σαιο
3rdελευθερωσαι[LXX], ελευθερωσειεελευθερω·σαι, ελευθερω·σειε classicalελευθερωσαιτοελευθερω·σαιτο
Pl1stελευθερωσαιμενελευθερω·σαιμενελευθερωσαιμεθαελευθερω·σαιμεθα
2ndελευθερωσαιτεελευθερω·σαιτεελευθερωσαισθεελευθερω·σαισθε
3rdελευθερωσαιεν, ελευθερωσαισαν, ελευθερωσειαν, ελευθερωσειενελευθερω·σαιεν, ελευθερω·σαισαν alt, ελευθερω·σειαν classical, ελευθερω·σειεν classicalελευθερωσαιντοελευθερω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελευθερωσον[LXX]ελευθερω·σονελευθερωσαι[LXX]ελευθερω·σαι
3rdελευθερωσατωελευθερω·σατωελευθερωσασθωελευθερω·σασθω
Pl1st
2ndελευθερωσατεελευθερω·σατεελευθερωσασθεελευθερω·σασθε
3rdελευθερωσατωσαν, ελευθερωσαντωνελευθερω·σατωσαν, ελευθερω·σαντων classicalελευθερωσασθωσαν, ελευθερωσασθωνελευθερω·σασθωσαν, ελευθερω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελευθερωσαι[LXX]​ελευθερω·σαιελευθερωσασθαι​ελευθερω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερωσασαελευθερωσαςελευθερωσανελευθερω·σασ·αελευθερω·σα[ντ]·ςελευθερω·σαν[τ]
Nom
Accελευθερωσασανελευθερωσανταελευθερω·σασ·ανελευθερω·σαντ·α
Datελευθερωσασῃελευθερωσαντιελευθερω·σασ·ῃελευθερω·σαντ·ι
Genελευθερωσασηςελευθερωσαντοςελευθερω·σασ·ηςελευθερω·σαντ·ος
PlVocελευθερωσασαιελευθερωσαντεςελευθερωσανταελευθερω·σασ·αιελευθερω·σαντ·εςελευθερω·σαντ·α
Nom
Accελευθερωσασαςελευθερωσανταςελευθερω·σασ·αςελευθερω·σαντ·ας
Datελευθερωσασαιςελευθερωσασι, ελευθερωσασινελευθερω·σασ·αιςελευθερω·σα[ντ]·σι(ν)
Genελευθερωσασωνελευθερωσαντωνελευθερω·σασ·ωνελευθερω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερωσαμενηελευθερωσαμενεελευθερω·σαμεν·ηελευθερω·σαμεν·ε
Nomελευθερωσαμενοςελευθερω·σαμεν·ος
Accελευθερωσαμενηνελευθερωσαμενονελευθερω·σαμεν·ηνελευθερω·σαμεν·ον
Datελευθερωσαμενῃελευθερωσαμενῳελευθερω·σαμεν·ῃελευθερω·σαμεν·ῳ
Genελευθερωσαμενηςελευθερωσαμενουελευθερω·σαμεν·ηςελευθερω·σαμεν·ου
PlVocελευθερωσαμεναιελευθερωσαμενοιελευθερωσαμεναελευθερω·σαμεν·αιελευθερω·σαμεν·οιελευθερω·σαμεν·α
Nom
Accελευθερωσαμεναςελευθερωσαμενουςελευθερω·σαμεν·αςελευθερω·σαμεν·ους
Datελευθερωσαμεναιςελευθερωσαμενοιςελευθερω·σαμεν·αιςελευθερω·σαμεν·οις
Genελευθερωσαμενωνελευθερωσαμενωνελευθερω·σαμεν·ωνελευθερω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηλευθερωθηνε·ελευθερω·θην
2ndηλευθερωθηςε·ελευθερω·θης
3rdηλευθερωθηε·ελευθερω·θη
Pl1stηλευθερωθημενε·ελευθερω·θημεν
2ndηλευθερωθητεε·ελευθερω·θητε
3rdηλευθερωθησανε·ελευθερω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελευθερωθησομαιελευθερω·θησομαι
2ndελευθερωθησῃ, ελευθερωθησειελευθερω·θησῃ, ελευθερω·θησει classical
3rdελευθερωθησεται[GNT]ελευθερω·θησεται
Pl1stελευθερωθησομεθαελευθερω·θησομεθα
2ndελευθερωθησεσθεελευθερω·θησεσθε
3rdελευθερωθησονταιελευθερω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελευθερωθωελευθερω·θω
2ndελευθερωθῃςελευθερω·θῃς
3rdελευθερωθῃελευθερω·θῃ
Pl1stελευθερωθωμενελευθερω·θωμεν
2ndελευθερωθητεελευθερω·θητε
3rdελευθερωθωσιν, ελευθερωθωσιελευθερω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελευθερωθειηνελευθερω·θειην
2ndελευθερωθειηςελευθερω·θειης
3rdελευθερωθειηελευθερω·θειη
Pl1stελευθερωθειημεν, ελευθερωθειμενελευθερω·θειημεν, ελευθερω·θειμεν classical
2ndελευθερωθειητε, ελευθερωθειτεελευθερω·θειητε, ελευθερω·θειτε classical
3rdελευθερωθειησαν, ελευθερωθειενελευθερω·θειησαν, ελευθερω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελευθερωθησοιμηνελευθερω·θησοιμην
2ndελευθερωθησοιοελευθερω·θησοιο
3rdελευθερωθησοιτοελευθερω·θησοιτο
Pl1stελευθερωθησοιμεθαελευθερω·θησοιμεθα
2ndελευθερωθησοισθεελευθερω·θησοισθε
3rdελευθερωθησοιντοελευθερω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndελευθερωθητιελευθερω·θητι
3rdελευθερωθητωελευθερω·θητω
Pl1st
2ndελευθερωθητεελευθερω·θητε
3rdελευθερωθητωσαν, ελευθερωθεντωνελευθερω·θητωσαν, ελευθερω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ελευθερωθηναι​ελευθερω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ελευθερωθησεσθαι​ελευθερω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερωθεισαελευθερωθειςελευθερωθενελευθερω·θεισ·αελευθερω·θει[ντ]·ςελευθερω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accελευθερωθεισανελευθερωθενταελευθερω·θεισ·ανελευθερω·θε[ι]ντ·α
Datελευθερωθεισῃελευθερωθεντιελευθερω·θεισ·ῃελευθερω·θε[ι]ντ·ι
Genελευθερωθεισηςελευθερωθεντοςελευθερω·θεισ·ηςελευθερω·θε[ι]ντ·ος
PlVocελευθερωθεισαιελευθερωθεντες[GNT]ελευθερωθενταελευθερω·θεισ·αιελευθερω·θε[ι]ντ·εςελευθερω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accελευθερωθεισαςελευθερωθενταςελευθερω·θεισ·αςελευθερω·θε[ι]ντ·ας
Datελευθερωθεισαιςελευθερωθεισι, ελευθερωθεισινελευθερω·θεισ·αιςελευθερω·θει[ντ]·σι(ν)
Genελευθερωθεισωνελευθερωθεντωνελευθερω·θεισ·ωνελευθερω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερωθησομενηελευθερωθησομενεελευθερω·θησομεν·ηελευθερω·θησομεν·ε
Nomελευθερωθησομενοςελευθερω·θησομεν·ος
Accελευθερωθησομενηνελευθερωθησομενονελευθερω·θησομεν·ηνελευθερω·θησομεν·ον
Datελευθερωθησομενῃελευθερωθησομενῳελευθερω·θησομεν·ῃελευθερω·θησομεν·ῳ
Genελευθερωθησομενηςελευθερωθησομενουελευθερω·θησομεν·ηςελευθερω·θησομεν·ου
PlVocελευθερωθησομεναιελευθερωθησομενοιελευθερωθησομεναελευθερω·θησομεν·αιελευθερω·θησομεν·οιελευθερω·θησομεν·α
Nom
Accελευθερωθησομεναςελευθερωθησομενουςελευθερω·θησομεν·αςελευθερω·θησομεν·ους
Datελευθερωθησομεναιςελευθερωθησομενοιςελευθερω·θησομεν·αιςελευθερω·θησομεν·οις
Genελευθερωθησομενωνελευθερωθησομενωνελευθερω·θησομεν·ωνελευθερω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 16:05:29 EST