ελεημοσυνη • ELEHMOSUNH • eleēmosunē

Search: ελεημοσυνην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεημοσυνηνἐλεημοσύνηελεημοσυν·ην(fem) acc sg

ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocελεημοσυνη[GNT][LXX]ελεημοσυν·η
Nom
Accελεημοσυνην[GNT][LXX]ελεημοσυν·ην
Datελεημοσυνῃ[LXX]ελεημοσυν·ῃ
Genελεημοσυνης[LXX]ελεημοσυν·ης
PlVocελεημοσυναι[GNT][LXX]ελεημοσυν·αι
Nom
Accελεημοσυνας[GNT][LXX]ελεημοσυν·ας
Datελεημοσυναις[LXX]ελεημοσυν·αις
Genελεημοσυνων[GNT]ελεημοσυν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 02-Mar-2021 13:04:30 EST