ελαιον • ELAION • elaion

Search: ελαιῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαιῳἔλαιονελαι·ῳ(neu) dat sg

ἔλαιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocελαιον[GNT][LXX]ελαι·ον
Nom
Acc
Datελαιῳ[GNT][LXX]ελαι·ῳ
Genελαιου[GNT][LXX]ελαι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Jan-2021 17:15:34 EST