γελαω • GELAW • gelaō

Search: εγελασας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγελασαςγελάωε·γελα·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγελασαςγελάωε·γελα·σας1aor act ind 2nd sg

γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγελω[LXX]γελ(α)·ωγελωμαιγελ(α)·ομαι
2ndγελᾳςγελ(α)·ειςγελᾳ[LXX], γελασαι[LXX]γελ(α)·ῃ, γελ(α)·ει classical, γελ(α)·εσαι alt
3rdγελᾳ[LXX]γελ(α)·ειγελαταιγελ(α)·εται
Pl1stγελωμενγελ(α)·ομενγελωμεθαγελ(α)·ομεθα
2ndγελατεγελ(α)·ετεγελασθεγελ(α)·εσθε
3rdγελωσιν, γελωσιγελ(α)·ουσι(ν)γελωνταιγελ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγελω[LXX]γελ(α)·ωγελωμαιγελ(α)·ωμαι
2ndγελᾳςγελ(α)·ῃςγελᾳ[LXX]γελ(α)·ῃ
3rdγελᾳ[LXX]γελ(α)·ῃγελαταιγελ(α)·ηται
Pl1stγελωμενγελ(α)·ωμενγελωμεθαγελ(α)·ωμεθα
2ndγελατεγελ(α)·ητεγελασθεγελ(α)·ησθε
3rdγελωσιν, γελωσιγελ(α)·ωσι(ν)γελωνταιγελ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγελῳμιγελ(α)·οιμιγελῳμηνγελ(α)·οιμην
2ndγελῳςγελ(α)·οιςγελῳογελ(α)·οιο
3rdγελῳγελ(α)·οιγελῳτογελ(α)·οιτο
Pl1stγελῳμενγελ(α)·οιμενγελῳμεθαγελ(α)·οιμεθα
2ndγελῳτεγελ(α)·οιτεγελῳσθεγελ(α)·οισθε
3rdγελῳεν, γελῳσανγελ(α)·οιεν, γελ(α)·οισαν altγελῳντογελ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγελαγελ(α)·εγελω[LXX]γελ(α)·ου
3rdγελατωγελ(α)·ετωγελασθωγελ(α)·εσθω
Pl1st
2ndγελατεγελ(α)·ετεγελασθεγελ(α)·εσθε
3rdγελατωσαν, γελωντωνγελ(α)·ετωσαν, γελ(α)·οντων classicalγελασθωσαν, γελασθωνγελ(α)·εσθωσαν, γελ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γελᾳν, γελαν​γελ(α)·ειν, γελ(α)·ειν > γελαν​γελασθαι​γελ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγελωσαγελωνγελ(α)·ουσ·αγελ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomγελωνγελ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accγελωσανγελωνταγελ(α)·ουσ·ανγελ(α)·ο[υ]ντ·α
Datγελωσῃγελωντιγελ(α)·ουσ·ῃγελ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genγελωσηςγελωντοςγελ(α)·ουσ·ηςγελ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocγελωσαιγελωντες[GNT]γελωνταγελ(α)·ουσ·αιγελ(α)·ο[υ]ντ·εςγελ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγελωσαςγελωνταςγελ(α)·ουσ·αςγελ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datγελωσαιςγελωσι, γελωσινγελ(α)·ουσ·αιςγελ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genγελωσωνγελωντωνγελ(α)·ουσ·ωνγελ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγελωμενηγελωμενεγελ(α)·ομεν·ηγελ(α)·ομεν·ε
Nomγελωμενοςγελ(α)·ομεν·ος
Accγελωμενηνγελωμενονγελ(α)·ομεν·ηνγελ(α)·ομεν·ον
Datγελωμενῃγελωμενῳγελ(α)·ομεν·ῃγελ(α)·ομεν·ῳ
Genγελωμενηςγελωμενουγελ(α)·ομεν·ηςγελ(α)·ομεν·ου
PlVocγελωμεναιγελωμενοιγελωμεναγελ(α)·ομεν·αιγελ(α)·ομεν·οιγελ(α)·ομεν·α
Nom
Accγελωμεναςγελωμενουςγελ(α)·ομεν·αςγελ(α)·ομεν·ους
Datγελωμεναιςγελωμενοιςγελ(α)·ομεν·αιςγελ(α)·ομεν·οις
Genγελωμενωνγελωμενωνγελ(α)·ομεν·ωνγελ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγελωνε·γελ(α)·ονεγελωμηνε·γελ(α)·ομην
2ndεγελαςε·γελ(α)·εςεγελωε·γελ(α)·ου
3rdεγελαε·γελ(α)·εεγελατοε·γελ(α)·ετο
Pl1stεγελωμενε·γελ(α)·ομενεγελωμεθαε·γελ(α)·ομεθα
2ndεγελατεε·γελ(α)·ετεεγελασθεε·γελ(α)·εσθε
3rdεγελων, εγελωσανε·γελ(α)·ον, ε·γελ(α)·οσαν altεγελωντοε·γελ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγελασω[LXX]γελα·σωγελασομαι[LXX]γελα·σομαι
2ndγελασεις[LXX]γελα·σειςγελασῃ, γελασει, γελασεσαιγελα·σῃ, γελα·σει classical, γελα·σεσαι alt
3rdγελασειγελα·σειγελασεταιγελα·σεται
Pl1stγελασομενγελα·σομενγελασομεθαγελα·σομεθα
2ndγελασετε[GNT]γελα·σετεγελασεσθεγελα·σεσθε
3rdγελασουσιν, γελασουσιγελα·σουσι(ν)γελασονται[LXX]γελα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγελασοιμιγελα·σοιμιγελασοιμηνγελα·σοιμην
2ndγελασοιςγελα·σοιςγελασοιογελα·σοιο
3rdγελασοιγελα·σοιγελασοιτογελα·σοιτο
Pl1stγελασοιμενγελα·σοιμενγελασοιμεθαγελα·σοιμεθα
2ndγελασοιτεγελα·σοιτεγελασοισθεγελα·σοισθε
3rdγελασοιενγελα·σοιενγελασοιντογελα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γελασειν​γελα·σειν​γελασεσθαι​γελα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγελασουσαγελασονγελα·σουσ·αγελα·σο[υ]ν[τ]
Nomγελασωνγελα·σο[υ]ν[τ]·^
Accγελασουσανγελασονταγελα·σουσ·ανγελα·σο[υ]ντ·α
Datγελασουσῃγελασοντιγελα·σουσ·ῃγελα·σο[υ]ντ·ι
Genγελασουσηςγελασοντοςγελα·σουσ·ηςγελα·σο[υ]ντ·ος
PlVocγελασουσαιγελασοντεςγελασονταγελα·σουσ·αιγελα·σο[υ]ντ·εςγελα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accγελασουσαςγελασονταςγελα·σουσ·αςγελα·σο[υ]ντ·ας
Datγελασουσαιςγελασουσι, γελασουσινγελα·σουσ·αιςγελα·σου[ντ]·σι(ν)
Genγελασουσωνγελασοντωνγελα·σουσ·ωνγελα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγελασομενηγελασομενεγελα·σομεν·ηγελα·σομεν·ε
Nomγελασομενοςγελα·σομεν·ος
Accγελασομενηνγελασομενονγελα·σομεν·ηνγελα·σομεν·ον
Datγελασομενῃγελασομενῳγελα·σομεν·ῃγελα·σομεν·ῳ
Genγελασομενηςγελασομενουγελα·σομεν·ηςγελα·σομεν·ου
PlVocγελασομεναιγελασομενοιγελασομεναγελα·σομεν·αιγελα·σομεν·οιγελα·σομεν·α
Nom
Accγελασομεναςγελασομενουςγελα·σομεν·αςγελα·σομεν·ους
Datγελασομεναιςγελασομενοιςγελα·σομεν·αιςγελα·σομεν·οις
Genγελασομενωνγελασομενωνγελα·σομεν·ωνγελα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγελασα[LXX]ε·γελα·σαεγελασαμηνε·γελα·σαμην
2ndεγελασας[LXX]ε·γελα·σαςεγελασωε·γελα·σω
3rdεγελασεν[LXX], εγελασε[LXX]ε·γελα·σε(ν)εγελασατοε·γελα·σατο
Pl1stεγελασαμενε·γελα·σαμενεγελασαμεθαε·γελα·σαμεθα
2ndεγελασατεε·γελα·σατεεγελασασθεε·γελα·σασθε
3rdεγελασαν[LXX]ε·γελα·σανεγελασαντοε·γελα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγελασω[LXX]γελα·σωγελασωμαιγελα·σωμαι
2ndγελασῃςγελα·σῃςγελασῃγελα·σῃ
3rdγελασῃγελα·σῃγελασηταιγελα·σηται
Pl1stγελασωμενγελα·σωμενγελασωμεθαγελα·σωμεθα
2ndγελασητεγελα·σητεγελασησθεγελα·σησθε
3rdγελασωσιν, γελασωσιγελα·σωσι(ν)γελασωνταιγελα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγελασαιμιγελα·σαιμιγελασαιμηνγελα·σαιμην
2ndγελασαις, γελασειαςγελα·σαις, γελα·σειας classicalγελασαιογελα·σαιο
3rdγελασαι[LXX], γελασειεγελα·σαι, γελα·σειε classicalγελασαιτογελα·σαιτο
Pl1stγελασαιμενγελα·σαιμενγελασαιμεθαγελα·σαιμεθα
2ndγελασαιτεγελα·σαιτεγελασαισθεγελα·σαισθε
3rdγελασαιεν, γελασαισαν, γελασειαν, γελασειενγελα·σαιεν, γελα·σαισαν alt, γελα·σειαν classical, γελα·σειεν classicalγελασαιντογελα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγελασονγελα·σονγελασαι[LXX]γελα·σαι
3rdγελασατωγελα·σατωγελασασθωγελα·σασθω
Pl1st
2ndγελασατεγελα·σατεγελασασθεγελα·σασθε
3rdγελασατωσαν, γελασαντωνγελα·σατωσαν, γελα·σαντων classicalγελασασθωσαν, γελασασθωνγελα·σασθωσαν, γελα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γελασαι[LXX]​γελα·σαιγελασασθαι​γελα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγελασασαγελασας[LXX]γελασανγελα·σασ·αγελα·σα[ντ]·ςγελα·σαν[τ]
Nom
Accγελασασανγελασανταγελα·σασ·ανγελα·σαντ·α
Datγελασασῃγελασαντιγελα·σασ·ῃγελα·σαντ·ι
Genγελασασηςγελασαντοςγελα·σασ·ηςγελα·σαντ·ος
PlVocγελασασαιγελασαντεςγελασανταγελα·σασ·αιγελα·σαντ·εςγελα·σαντ·α
Nom
Accγελασασαςγελασανταςγελα·σασ·αςγελα·σαντ·ας
Datγελασασαιςγελασασι, γελασασινγελα·σασ·αιςγελα·σα[ντ]·σι(ν)
Genγελασασωνγελασαντωνγελα·σασ·ωνγελα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγελασαμενηγελασαμενεγελα·σαμεν·ηγελα·σαμεν·ε
Nomγελασαμενοςγελα·σαμεν·ος
Accγελασαμενηνγελασαμενονγελα·σαμεν·ηνγελα·σαμεν·ον
Datγελασαμενῃγελασαμενῳγελα·σαμεν·ῃγελα·σαμεν·ῳ
Genγελασαμενηςγελασαμενουγελα·σαμεν·ηςγελα·σαμεν·ου
PlVocγελασαμεναιγελασαμενοιγελασαμεναγελα·σαμεν·αιγελα·σαμεν·οιγελα·σαμεν·α
Nom
Accγελασαμεναςγελασαμενουςγελα·σαμεν·αςγελα·σαμεν·ους
Datγελασαμεναιςγελασαμενοιςγελα·σαμεν·αιςγελα·σαμεν·οις
Genγελασαμενωνγελασαμενωνγελα·σαμεν·ωνγελα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:57:41 EST