αλων • hALWN • halōn

Search: αλωνα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλωναἅλωναλων·α(fem) acc sg

ἅλων, -ωνος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαλων[LXX]αλων
Nom
Accαλωνα[GNT][LXX]αλων·α
Datαλωνι[LXX]αλων·ι
Genαλωνος[LXX]αλων·ος
PlVocαλωνες[LXX]αλων·ες
Nom
Accαλωναςαλων·ας
Datαλωσι, αλωσιν[GNT]αλω[ν]·σι(ν), αλω[ν]·σι(ν)
Genαλωνωναλων·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 08:06:06 EST