αρσην αρρην • ARSHN ARRHN • arsēn arrēn

Search: αρσενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρσενα; αρσενα; αρσεναἄρσηναρσεν·α; αρσεν·α; αρσεν·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρσεναἄρσηναρσεν·αmas acc sg
αρσεναἄρσηναρσεν·αfem acc sg
αρσεναἄρσηναρσεν·αneu nom|acc|voc pl

ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρρεναρρεν
Nomαρρηναρρεν·^
Accαρρενα[GNT][LXX]αρρεν·α
Datαρρενιαρρεν·ι
Genαρρενοςαρρεν·ος
PlVocαρρενες[GNT]αρρενα[GNT][LXX]αρρεν·εςαρρεν·α
Nom
Accαρρεναςαρρεν·ας
Datαρρεσι, αρρεσιναρρε[ν]·σι(ν)
Genαρρενων[LXX]αρρεν·ων
3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρσεν[GNT][LXX]αρσεν
Nomαρσην[LXX]αρσεν·^
Accαρσενα[GNT][LXX]αρσεν·α
Datαρσενι[LXX]αρσεν·ι
Genαρσενος[LXX]αρσεν·ος
PlVocαρσενες[GNT][LXX]αρσενα[GNT][LXX]αρσεν·εςαρσεν·α
Nom
Accαρσεναςαρσεν·ας
Datαρσεσι, αρσεσιν[GNT][LXX]αρσε[ν]·σι(ν), αρσε[ν]·σι(ν)
Genαρσενωναρσεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:44:28 EST