αξιος • AXIOS ACIOS • axios

Search: αξιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αξιοιἄξιοςαξι·οιmas nom|voc pl
αξιοι; αξιοι; αξιοι; αξιοι; αξιοι; αξιοιἀξιόωαξι(ο)·οι; αξι(ο)·ει; αξι(ο)·ῃ; αξι(ο)·ῃ; αξι(ο)·ει; αξι(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αξιοιἀξιόωαξι(ο)·οιpres act opt 3rd sg
αξιοιἀξιόωαξι(ο)·ειpres act ind 3rd sg
αξιοιἀξιόωαξι(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
αξιοιἀξιόωαξι(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
αξιοιἀξιόωαξι(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
αξιοιἀξιόωαξι(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
αξιοιἄξιοςαξι·οιmas nom|voc pl

ἄξιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξια[GNT][LXX]αξιε[LXX]αξι·ααξι·ε
Nomαξιος[GNT][LXX]αξι·ος
Accαξιαν[LXX]αξιον[GNT][LXX]αξι·αναξι·ον
Datαξιᾳαξιῳ[LXX]αξι·ᾳαξι·ῳ
Genαξιαςαξιου[LXX]αξι·αςαξι·ου
PlVocαξιαιαξιοι[GNT][LXX]αξια[GNT][LXX]αξι·αιαξι·οιαξι·α
Nom
Accαξιαςαξιους[GNT][LXX]αξι·αςαξι·ους
Datαξιαιςαξιοις[LXX]αξι·αιςαξι·οις
Genαξιων[LXX]αξι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 08:49:52 EST