αμαρτωλος • hAMARTWLOS • hamartōlos

Search: αμαρτωλον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμαρτωλον; αμαρτωλον; αμαρτωλονἁμαρτωλόςαμαρτωλ·ον; αμαρτωλ·ον; αμαρτωλ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμαρτωλονἁμαρτωλόςαμαρτωλ·ονmas acc sg
αμαρτωλονἁμαρτωλόςαμαρτωλ·ονfem acc sg
αμαρτωλονἁμαρτωλόςαμαρτωλ·ονneu nom|acc|voc sg

ἁ·μαρτωλός -όν

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτωλε[LXX]αμαρτωλ·ε
Nomαμαρτωλος[GNT][LXX]αμαρτωλ·ος
Accαμαρτωλον[GNT][LXX]αμαρτωλ·ον
Datαμαρτωλῳ[GNT][LXX]αμαρτωλ·ῳ
Genαμαρτωλου[LXX]αμαρτωλ·ου
PlVocαμαρτωλοι[GNT][LXX]αμαρτωλααμαρτωλ·οιαμαρτωλ·α
Nom
Accαμαρτωλους[GNT][LXX]αμαρτωλ·ους
Datαμαρτωλοις[GNT][LXX]αμαρτωλ·οις
Genαμαρτωλων[GNT][LXX]αμαρτωλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 08:40:30 EST