αμαρτωλος • hAMARTWLOS • hamartōlos

Search: αμαρτωλοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμαρτωλοι; αμαρτωλοιἁμαρτωλόςαμαρτωλ·οι; αμαρτωλ·οιmas nom|voc pl; fem nom|voc pl

ἁ·μαρτωλός -όν

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτωλε[LXX]αμαρτωλ·ε
Nomαμαρτωλος[GNT][LXX]αμαρτωλ·ος
Accαμαρτωλον[GNT][LXX]αμαρτωλ·ον
Datαμαρτωλῳ[GNT][LXX]αμαρτωλ·ῳ
Genαμαρτωλου[LXX]αμαρτωλ·ου
PlVocαμαρτωλοι[GNT][LXX]αμαρτωλααμαρτωλ·οιαμαρτωλ·α
Nom
Accαμαρτωλους[GNT][LXX]αμαρτωλ·ους
Datαμαρτωλοις[GNT][LXX]αμαρτωλ·οις
Genαμαρτωλων[GNT][LXX]αμαρτωλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 18:45:18 EST