αμαρτια • hAMARTIA • hamartia

Search: αμαρτιων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμαρτιωνἁμαρτίααμαρτι·ων(fem) gen pl

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαμαρτια[GNT][LXX]αμαρτι·α
Nom
Accαμαρτιαν[GNT][LXX]αμαρτι·αν
Datαμαρτιᾳ[GNT][LXX]αμαρτι·ᾳ
Genαμαρτιας[GNT][LXX]αμαρτι·ας
PlVocαμαρτιαι[GNT][LXX]αμαρτι·αι
Nom
Accαμαρτιας[GNT][LXX]αμαρτι·ας
Datαμαρτιαις[GNT][LXX]αμαρτι·αις
Genαμαρτιων[GNT][LXX]αμαρτι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:16:37 EDT