αορατος • AORATOS • aoratos

Search: αορατον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αορατον; αορατον; αορατονἀόρατοςαορατ·ον; αορατ·ον; αορατ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αορατονἀόρατοςαορατ·ονmas acc sg
αορατονἀόρατοςαορατ·ονfem acc sg
αορατονἀόρατοςαορατ·ονneu nom|acc|voc sg

ἀ·όρατος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαορατεαορατ·ε
Nomαορατος[LXX]αορατ·ος
Accαορατον[GNT]αορατ·ον
Datαορατῳ[GNT][LXX]αορατ·ῳ
Genαορατου[GNT]αορατ·ου
PlVocαορατοιαορατα[GNT]αορατ·οιαορατ·α
Nom
Accαορατους[LXX]αορατ·ους
Datαορατοιςαορατ·οις
Genαορατωναορατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 08:46:46 EST