αφανισμος • AFANISMOS • aphanismos

Search: αφανισμου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αφανισμουἀφανισμόςαφανισμ·ου(mas) gen sg

ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαφανισμεαφανισμ·ε
Nomαφανισμος[LXX]αφανισμ·ος
Accαφανισμον[LXX]αφανισμ·ον
Datαφανισμῳ[LXX]αφανισμ·ῳ
Genαφανισμου[GNT][LXX]αφανισμ·ου
PlVocαφανισμοιαφανισμ·οι
Nom
Accαφανισμουςαφανισμ·ους
Datαφανισμοις[LXX]αφανισμ·οις
Genαφανισμωναφανισμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:55:52 EDT