αστειος • ASTEIOS • asteios

Search: αστειον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αστειον; αστειονἀστεῖοςαστει·ον; αστει·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

ἀστεῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαστεια[LXX]αστειεαστει·ααστει·ε
Nomαστειος[GNT][LXX]αστει·ος
Accαστειαν[LXX]αστειον[GNT][LXX]αστει·αναστει·ον
Datαστειᾳαστειῳαστει·ᾳαστει·ῳ
Genαστειαςαστειουαστει·αςαστει·ου
PlVocαστειαιαστειοιαστεια[LXX]αστει·αιαστει·οιαστει·α
Nom
Accαστειαςαστειουςαστει·αςαστει·ους
Datαστειαιςαστειοιςαστει·αιςαστει·οις
Genαστειωναστει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 18:04:38 EDT