αρχη • ARCH ARXH • archē

Search: αρχην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρχηνἀρχήαρχ·ην(fem) acc sg

ἀρχή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρχη[GNT][LXX]αρχ·η
Nom
Accαρχην[GNT][LXX]αρχ·ην
Datαρχῃ[GNT][LXX]αρχ·ῃ
Genαρχης[GNT][LXX]αρχ·ης
PlVocαρχαι[GNT][LXX]αρχ·αι
Nom
Accαρχας[GNT][LXX]αρχ·ας
Datαρχαις[GNT][LXX]αρχ·αις
Genαρχων[GNT][LXX]αρχ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 23:54:22 EST