αρχαιος • ARCAIOS ARXAIOS • archaios

Search: αρχαιας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρχαιας; αρχαιαςἀρχαῖοςαρχαι·ας; αρχαι·αςfem acc pl; fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αρχαιαςἀρχαῖοςαρχαι·αςfem acc pl
αρχαιαςἀρχαῖοςαρχαι·αςfem gen sg

ἀρχαῖος -αία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρχαια[GNT][LXX]αρχαιεαρχαι·ααρχαι·ε
Nomαρχαιος[GNT]αρχαι·ος
Accαρχαιαν[LXX]αρχαιον[GNT][LXX]αρχαι·αναρχαι·ον
Datαρχαιᾳαρχαιῳ[GNT]αρχαι·ᾳαρχαι·ῳ
Genαρχαιας[LXX]αρχαιου[GNT]αρχαι·αςαρχαι·ου
PlVocαρχαιαιαρχαιοιαρχαια[GNT][LXX]αρχαι·αιαρχαι·οιαρχαι·α
Nom
Accαρχαιας[LXX]αρχαιουςαρχαι·αςαρχαι·ους
Datαρχαιαις[LXX]αρχαιοις[GNT]αρχαι·αιςαρχαι·οις
Genαρχαιων[GNT][LXX]αρχαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:03:40 EST