αριστερος • ARISTEROS • aristeros

Search: αριστερων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αριστερων; αριστερων; αριστερωνἀριστερόςαριστερ·ων; αριστερ·ων; αριστερ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αριστερωνἀριστερόςαριστερ·ωνneu gen pl
αριστερωνἀριστερόςαριστερ·ωνmas gen pl
αριστερωνἀριστερόςαριστερ·ωνfem gen pl

ἀριστερός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριστερα[GNT][LXX]αριστερεαριστερ·ααριστερ·ε
Nomαριστεροςαριστερ·ος
Accαριστεραν[LXX]αριστερον[LXX]αριστερ·αναριστερ·ον
Datαριστερᾳ[LXX]αριστερῳαριστερ·ᾳαριστερ·ῳ
Genαριστερας[LXX]αριστερουαριστερ·αςαριστερ·ου
PlVocαριστεραιαριστεροιαριστερα[GNT][LXX]αριστερ·αιαριστερ·οιαριστερ·α
Nom
Accαριστερας[LXX]αριστερουςαριστερ·αςαριστερ·ους
Datαριστεραις[LXX]αριστεροιςαριστερ·αιςαριστερ·οις
Genαριστερων[GNT][LXX]αριστερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 18:51:02 EDT