αριθμος • ARIQMOS • arithmos

Search: αριθμῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αριθμῳἀριθμόςαριθμ·ῳ(mas) dat sg
αριθμω; αριθμωἀριθμέωαριθμ(ε)·ω; αριθμ(ε)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg

ἀριθμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαριθμεαριθμ·ε
Nomαριθμος[GNT][LXX]αριθμ·ος
Accαριθμον[GNT][LXX]αριθμ·ον
Datαριθμῳ[GNT][LXX]αριθμ·ῳ
Genαριθμου[GNT][LXX]αριθμ·ου
PlVocαριθμοι[LXX]αριθμ·οι
Nom
Accαριθμουςαριθμ·ους
Datαριθμοιςαριθμ·οις
Genαριθμων[LXX]αριθμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:02:06 EDT