αριθμεω • ARIQMEW • arithmeō

Search: αριθμου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αριθμουἀριθμέωαριθμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
αριθμουἀριθμόςαριθμ·ου(mas) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αριθμουἀριθμέωαριθμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
αριθμουἀριθμόςαριθμ·ου(mas) gen sg

ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριθμωαριθμ(ε)·ωαριθμουμαιαριθμ(ε)·ομαι
2ndαριθμειςαριθμ(ε)·ειςαριθμῃ, αριθμει[LXX], αριθμεισαιαριθμ(ε)·ῃ, αριθμ(ε)·ει classical, αριθμ(ε)·εσαι alt
3rdαριθμει[LXX]αριθμ(ε)·ειαριθμειταιαριθμ(ε)·εται
Pl1stαριθμουμεναριθμ(ε)·ομεναριθμουμεθααριθμ(ε)·ομεθα
2ndαριθμειτεαριθμ(ε)·ετεαριθμεισθεαριθμ(ε)·εσθε
3rdαριθμουσιν, αριθμουσιαριθμ(ε)·ουσι(ν)αριθμουνταιαριθμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριθμωαριθμ(ε)·ωαριθμωμαιαριθμ(ε)·ωμαι
2ndαριθμῃςαριθμ(ε)·ῃςαριθμῃαριθμ(ε)·ῃ
3rdαριθμῃαριθμ(ε)·ῃαριθμηται[LXX]αριθμ(ε)·ηται
Pl1stαριθμωμεναριθμ(ε)·ωμεναριθμωμεθααριθμ(ε)·ωμεθα
2ndαριθμητεαριθμ(ε)·ητεαριθμησθεαριθμ(ε)·ησθε
3rdαριθμωσιν, αριθμωσιαριθμ(ε)·ωσι(ν)αριθμωνταιαριθμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριθμοιμιαριθμ(ε)·οιμιαριθμοιμηναριθμ(ε)·οιμην
2ndαριθμοιςαριθμ(ε)·οιςαριθμοιοαριθμ(ε)·οιο
3rdαριθμοι[LXX]αριθμ(ε)·οιαριθμοιτοαριθμ(ε)·οιτο
Pl1stαριθμοιμεναριθμ(ε)·οιμεναριθμοιμεθααριθμ(ε)·οιμεθα
2ndαριθμοιτεαριθμ(ε)·οιτεαριθμοισθεαριθμ(ε)·οισθε
3rdαριθμοιεν, αριθμοισαναριθμ(ε)·οιεν, αριθμ(ε)·οισαν altαριθμοιντοαριθμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαριθμει[LXX]αριθμ(ε)·εαριθμου[GNT][LXX]αριθμ(ε)·ου
3rdαριθμειτωαριθμ(ε)·ετωαριθμεισθωαριθμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαριθμειτεαριθμ(ε)·ετεαριθμεισθεαριθμ(ε)·εσθε
3rdαριθμειτωσαν, αριθμουντωναριθμ(ε)·ετωσαν, αριθμ(ε)·οντων classicalαριθμεισθωσαν, αριθμεισθωναριθμ(ε)·εσθωσαν, αριθμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αριθμειν[LXX]​αριθμ(ε)·ειναριθμεισθαι​αριθμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμουσααριθμουναριθμ(ε)·ουσ·ααριθμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαριθμων[LXX]αριθμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαριθμουσαναριθμουντααριθμ(ε)·ουσ·αναριθμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαριθμουσῃαριθμουντιαριθμ(ε)·ουσ·ῃαριθμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαριθμουσηςαριθμουντος[LXX]αριθμ(ε)·ουσ·ηςαριθμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαριθμουσαιαριθμουντεςαριθμουντααριθμ(ε)·ουσ·αιαριθμ(ε)·ο[υ]ντ·εςαριθμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαριθμουσαςαριθμουνταςαριθμ(ε)·ουσ·αςαριθμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαριθμουσαιςαριθμουσι, αριθμουσιναριθμ(ε)·ουσ·αιςαριθμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαριθμουσωναριθμουντωναριθμ(ε)·ουσ·ωναριθμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμουμενηαριθμουμενεαριθμ(ε)·ομεν·ηαριθμ(ε)·ομεν·ε
Nomαριθμουμενοςαριθμ(ε)·ομεν·ος
Accαριθμουμενηναριθμουμενοναριθμ(ε)·ομεν·ηναριθμ(ε)·ομεν·ον
Datαριθμουμενῃαριθμουμενῳαριθμ(ε)·ομεν·ῃαριθμ(ε)·ομεν·ῳ
Genαριθμουμενηςαριθμουμενουαριθμ(ε)·ομεν·ηςαριθμ(ε)·ομεν·ου
PlVocαριθμουμεναιαριθμουμενοιαριθμουμενααριθμ(ε)·ομεν·αιαριθμ(ε)·ομεν·οιαριθμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαριθμουμεναςαριθμουμενουςαριθμ(ε)·ομεν·αςαριθμ(ε)·ομεν·ους
Datαριθμουμεναιςαριθμουμενοιςαριθμ(ε)·ομεν·αιςαριθμ(ε)·ομεν·οις
Genαριθμουμενωναριθμουμενωναριθμ(ε)·ομεν·ωναριθμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριθμουνε·αριθμ(ε)·ονηριθμουμηνε·αριθμ(ε)·ομην
2ndηριθμειςε·αριθμ(ε)·εςηριθμουε·αριθμ(ε)·ου
3rdηριθμειε·αριθμ(ε)·εηριθμειτοε·αριθμ(ε)·ετο
Pl1stηριθμουμενε·αριθμ(ε)·ομενηριθμουμεθαε·αριθμ(ε)·ομεθα
2ndηριθμειτεε·αριθμ(ε)·ετεηριθμεισθεε·αριθμ(ε)·εσθε
3rdηριθμουν, ηριθμουσανε·αριθμ(ε)·ον, ε·αριθμ(ε)·οσαν altηριθμουντοε·αριθμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριθμησωαριθμη·σωαριθμησομαιαριθμη·σομαι
2ndαριθμησειςαριθμη·σειςαριθμησῃ, αριθμησει, αριθμησεσαιαριθμη·σῃ, αριθμη·σει classical, αριθμη·σεσαι alt
3rdαριθμησειαριθμη·σειαριθμησεταιαριθμη·σεται
Pl1stαριθμησομεναριθμη·σομεναριθμησομεθααριθμη·σομεθα
2ndαριθμησετε[LXX]αριθμη·σετεαριθμησεσθεαριθμη·σεσθε
3rdαριθμησουσιν, αριθμησουσιαριθμη·σουσι(ν)αριθμησονταιαριθμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριθμησοιμιαριθμη·σοιμιαριθμησοιμηναριθμη·σοιμην
2ndαριθμησοιςαριθμη·σοιςαριθμησοιοαριθμη·σοιο
3rdαριθμησοιαριθμη·σοιαριθμησοιτοαριθμη·σοιτο
Pl1stαριθμησοιμεναριθμη·σοιμεναριθμησοιμεθααριθμη·σοιμεθα
2ndαριθμησοιτεαριθμη·σοιτεαριθμησοισθεαριθμη·σοισθε
3rdαριθμησοιεναριθμη·σοιεναριθμησοιντοαριθμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αριθμησειν​αριθμη·σειν​αριθμησεσθαι​αριθμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμησουσααριθμησον[LXX]αριθμη·σουσ·ααριθμη·σο[υ]ν[τ]
Nomαριθμησωναριθμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαριθμησουσαναριθμησοντααριθμη·σουσ·αναριθμη·σο[υ]ντ·α
Datαριθμησουσῃαριθμησοντιαριθμη·σουσ·ῃαριθμη·σο[υ]ντ·ι
Genαριθμησουσηςαριθμησοντοςαριθμη·σουσ·ηςαριθμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαριθμησουσαιαριθμησοντεςαριθμησοντααριθμη·σουσ·αιαριθμη·σο[υ]ντ·εςαριθμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαριθμησουσαςαριθμησονταςαριθμη·σουσ·αςαριθμη·σο[υ]ντ·ας
Datαριθμησουσαιςαριθμησουσι, αριθμησουσιναριθμη·σουσ·αιςαριθμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαριθμησουσωναριθμησοντωναριθμη·σουσ·ωναριθμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμησομενηαριθμησομενεαριθμη·σομεν·ηαριθμη·σομεν·ε
Nomαριθμησομενοςαριθμη·σομεν·ος
Accαριθμησομενηναριθμησομενοναριθμη·σομεν·ηναριθμη·σομεν·ον
Datαριθμησομενῃαριθμησομενῳαριθμη·σομεν·ῃαριθμη·σομεν·ῳ
Genαριθμησομενηςαριθμησομενουαριθμη·σομεν·ηςαριθμη·σομεν·ου
PlVocαριθμησομεναιαριθμησομενοιαριθμησομενααριθμη·σομεν·αιαριθμη·σομεν·οιαριθμη·σομεν·α
Nom
Accαριθμησομεναςαριθμησομενουςαριθμη·σομεν·αςαριθμη·σομεν·ους
Datαριθμησομεναιςαριθμησομενοιςαριθμη·σομεν·αιςαριθμη·σομεν·οις
Genαριθμησομενωναριθμησομενωναριθμη·σομεν·ωναριθμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριθμησαε·αριθμη·σαηριθμησαμηνε·αριθμη·σαμην
2ndηριθμησας[LXX]ε·αριθμη·σαςηριθμησωε·αριθμη·σω
3rdηριθμησεν[LXX], ηριθμησεε·αριθμη·σε(ν), ε·αριθμη·σε(ν)ηριθμησατοε·αριθμη·σατο
Pl1stηριθμησαμενε·αριθμη·σαμενηριθμησαμεθαε·αριθμη·σαμεθα
2ndηριθμησατεε·αριθμη·σατεηριθμησασθεε·αριθμη·σασθε
3rdηριθμησαν[LXX]ε·αριθμη·σανηριθμησαντοε·αριθμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριθμησωαριθμη·σωαριθμησωμαιαριθμη·σωμαι
2ndαριθμησῃςαριθμη·σῃςαριθμησῃαριθμη·σῃ
3rdαριθμησῃαριθμη·σῃαριθμησηταιαριθμη·σηται
Pl1stαριθμησωμεναριθμη·σωμεναριθμησωμεθααριθμη·σωμεθα
2ndαριθμησητεαριθμη·σητεαριθμησησθεαριθμη·σησθε
3rdαριθμησωσιν, αριθμησωσιαριθμη·σωσι(ν)αριθμησωνταιαριθμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριθμησαιμιαριθμη·σαιμιαριθμησαιμηναριθμη·σαιμην
2ndαριθμησαις, αριθμησειαςαριθμη·σαις, αριθμη·σειας classicalαριθμησαιοαριθμη·σαιο
3rdαριθμησαι[GNT][LXX], αριθμησειεαριθμη·σαι, αριθμη·σειε classicalαριθμησαιτοαριθμη·σαιτο
Pl1stαριθμησαιμεναριθμη·σαιμεναριθμησαιμεθααριθμη·σαιμεθα
2ndαριθμησαιτεαριθμη·σαιτεαριθμησαισθεαριθμη·σαισθε
3rdαριθμησαιεν, αριθμησαισαν, αριθμησειαν, αριθμησειεναριθμη·σαιεν, αριθμη·σαισαν alt, αριθμη·σειαν classical, αριθμη·σειεν classicalαριθμησαιντοαριθμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαριθμησον[LXX]αριθμη·σοναριθμησαι[GNT][LXX]αριθμη·σαι
3rdαριθμησατωαριθμη·σατωαριθμησασθωαριθμη·σασθω
Pl1st
2ndαριθμησατε[LXX]αριθμη·σατεαριθμησασθεαριθμη·σασθε
3rdαριθμησατωσαν, αριθμησαντωναριθμη·σατωσαν, αριθμη·σαντων classicalαριθμησασθωσαν, αριθμησασθωναριθμη·σασθωσαν, αριθμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αριθμησαι[GNT][LXX]​αριθμη·σαιαριθμησασθαι​αριθμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμησασααριθμησαςαριθμησαναριθμη·σασ·ααριθμη·σα[ντ]·ςαριθμη·σαν[τ]
Nom
Accαριθμησασαναριθμησαντααριθμη·σασ·αναριθμη·σαντ·α
Datαριθμησασῃαριθμησαντιαριθμη·σασ·ῃαριθμη·σαντ·ι
Genαριθμησασηςαριθμησαντοςαριθμη·σασ·ηςαριθμη·σαντ·ος
PlVocαριθμησασαιαριθμησαντεςαριθμησαντααριθμη·σασ·αιαριθμη·σαντ·εςαριθμη·σαντ·α
Nom
Accαριθμησασαςαριθμησανταςαριθμη·σασ·αςαριθμη·σαντ·ας
Datαριθμησασαιςαριθμησασι, αριθμησασιναριθμη·σασ·αιςαριθμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαριθμησασωναριθμησαντωναριθμη·σασ·ωναριθμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμησαμενηαριθμησαμενεαριθμη·σαμεν·ηαριθμη·σαμεν·ε
Nomαριθμησαμενοςαριθμη·σαμεν·ος
Accαριθμησαμενηναριθμησαμενοναριθμη·σαμεν·ηναριθμη·σαμεν·ον
Datαριθμησαμενῃαριθμησαμενῳαριθμη·σαμεν·ῃαριθμη·σαμεν·ῳ
Genαριθμησαμενηςαριθμησαμενουαριθμη·σαμεν·ηςαριθμη·σαμεν·ου
PlVocαριθμησαμεναιαριθμησαμενοιαριθμησαμενααριθμη·σαμεν·αιαριθμη·σαμεν·οιαριθμη·σαμεν·α
Nom
Accαριθμησαμεναςαριθμησαμενουςαριθμη·σαμεν·αςαριθμη·σαμεν·ους
Datαριθμησαμεναιςαριθμησαμενοιςαριθμη·σαμεν·αιςαριθμη·σαμεν·οις
Genαριθμησαμενωναριθμησαμενωναριθμη·σαμεν·ωναριθμη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριθμημαιηριθμη·μαι
2ndηριθμησαιηριθμη·σαι
3rdηριθμηται[LXX]ηριθμη·ται
Pl1stηριθμημεθαηριθμη·μεθα
2ndηριθμησθεηριθμη·σθε
3rdηριθμηνται[GNT]ηριθμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριθμησομαιηριθμη·σομαι
2ndηριθμησῃ, ηριθμησειηριθμη·σῃ, ηριθμη·σει classical
3rdηριθμησεταιηριθμη·σεται
Pl1stηριθμησομεθαηριθμη·σομεθα
2ndηριθμησεσθεηριθμη·σεσθε
3rdηριθμησονταιηριθμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριθμησοιμηνηριθμη·σοιμην
2ndηριθμησοιοηριθμη·σοιο
3rdηριθμησοιτοηριθμη·σοιτο
Pl1stηριθμησοιμεθαηριθμη·σοιμεθα
2ndηριθμησοισθεηριθμη·σοισθε
3rdηριθμησοιντοηριθμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηριθμησοηριθμη·σο
3rdηριθμησθωηριθμη·σθω
Pl1st
2ndηριθμησθεηριθμη·σθε
3rdηριθμησθωσαν, ηριθμησθωνηριθμη·σθωσαν, ηριθμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηριθμησθαι​ηριθμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηριθμησεσθαι​ηριθμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηριθμημενηηριθμημενεηριθμη·μεν·ηηριθμη·μεν·ε
Nomηριθμημενοςηριθμη·μεν·ος
Accηριθμημενηνηριθμημενονηριθμη·μεν·ηνηριθμη·μεν·ον
Datηριθμημενῃηριθμημενῳηριθμη·μεν·ῃηριθμη·μεν·ῳ
Genηριθμημενηςηριθμημενουηριθμη·μεν·ηςηριθμη·μεν·ου
PlVocηριθμημεναι[GNT]ηριθμημενοιηριθμημεναηριθμη·μεν·αιηριθμη·μεν·οιηριθμη·μεν·α
Nom
Accηριθμημεναςηριθμημενουςηριθμη·μεν·αςηριθμη·μεν·ους
Datηριθμημεναιςηριθμημενοιςηριθμη·μεν·αιςηριθμη·μεν·οις
Genηριθμημενωνηριθμημενωνηριθμη·μεν·ωνηριθμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριθμημηνε·ηριθμη·μην
2ndηριθμησοε·ηριθμη·σο
3rdηριθμητοε·ηριθμη·το
Pl1stηριθμημεθαε·ηριθμη·μεθα
2ndηριθμησθεε·ηριθμη·σθε
3rdηριθμηντοε·ηριθμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηριθμηθηνε·αριθμη·θην
2ndηριθμηθηςε·αριθμη·θης
3rdηριθμηθηε·αριθμη·θη
Pl1stηριθμηθημενε·αριθμη·θημεν
2ndηριθμηθητεε·αριθμη·θητε
3rdηριθμηθησαν[LXX]ε·αριθμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαριθμηθησομαιαριθμη·θησομαι
2ndαριθμηθησῃ, αριθμηθησειαριθμη·θησῃ, αριθμη·θησει classical
3rdαριθμηθησεται[LXX]αριθμη·θησεται
Pl1stαριθμηθησομεθααριθμη·θησομεθα
2ndαριθμηθησεσθεαριθμη·θησεσθε
3rdαριθμηθησονται[LXX]αριθμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαριθμηθωαριθμη·θω
2ndαριθμηθῃςαριθμη·θῃς
3rdαριθμηθῃαριθμη·θῃ
Pl1stαριθμηθωμεναριθμη·θωμεν
2ndαριθμηθητεαριθμη·θητε
3rdαριθμηθωσιν, αριθμηθωσιαριθμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαριθμηθειηναριθμη·θειην
2ndαριθμηθειηςαριθμη·θειης
3rdαριθμηθειη[LXX]αριθμη·θειη
Pl1stαριθμηθειημεν, αριθμηθειμεναριθμη·θειημεν, αριθμη·θειμεν classical
2ndαριθμηθειητε, αριθμηθειτεαριθμη·θειητε, αριθμη·θειτε classical
3rdαριθμηθειησαν, αριθμηθειεναριθμη·θειησαν, αριθμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαριθμηθησοιμηναριθμη·θησοιμην
2ndαριθμηθησοιοαριθμη·θησοιο
3rdαριθμηθησοιτοαριθμη·θησοιτο
Pl1stαριθμηθησοιμεθααριθμη·θησοιμεθα
2ndαριθμηθησοισθεαριθμη·θησοισθε
3rdαριθμηθησοιντοαριθμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαριθμηθητιαριθμη·θητι
3rdαριθμηθητωαριθμη·θητω
Pl1st
2ndαριθμηθητεαριθμη·θητε
3rdαριθμηθητωσαν, αριθμηθεντωναριθμη·θητωσαν, αριθμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αριθμηθηναι[LXX]​αριθμη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αριθμηθησεσθαι​αριθμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμηθεισααριθμηθειςαριθμηθεναριθμη·θεισ·ααριθμη·θει[ντ]·ςαριθμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαριθμηθεισαναριθμηθεντααριθμη·θεισ·αναριθμη·θε[ι]ντ·α
Datαριθμηθεισῃαριθμηθεντιαριθμη·θεισ·ῃαριθμη·θε[ι]ντ·ι
Genαριθμηθεισηςαριθμηθεντοςαριθμη·θεισ·ηςαριθμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαριθμηθεισαιαριθμηθεντεςαριθμηθεντααριθμη·θεισ·αιαριθμη·θε[ι]ντ·εςαριθμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαριθμηθεισαςαριθμηθενταςαριθμη·θεισ·αςαριθμη·θε[ι]ντ·ας
Datαριθμηθεισαιςαριθμηθεισι, αριθμηθεισιναριθμη·θεισ·αιςαριθμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαριθμηθεισωναριθμηθεντωναριθμη·θεισ·ωναριθμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριθμηθησομενηαριθμηθησομενεαριθμη·θησομεν·ηαριθμη·θησομεν·ε
Nomαριθμηθησομενοςαριθμη·θησομεν·ος
Accαριθμηθησομενηναριθμηθησομενοναριθμη·θησομεν·ηναριθμη·θησομεν·ον
Datαριθμηθησομενῃαριθμηθησομενῳαριθμη·θησομεν·ῃαριθμη·θησομεν·ῳ
Genαριθμηθησομενηςαριθμηθησομενουαριθμη·θησομεν·ηςαριθμη·θησομεν·ου
PlVocαριθμηθησομεναιαριθμηθησομενοιαριθμηθησομενααριθμη·θησομεν·αιαριθμη·θησομεν·οιαριθμη·θησομεν·α
Nom
Accαριθμηθησομεναςαριθμηθησομενουςαριθμη·θησομεν·αςαριθμη·θησομεν·ους
Datαριθμηθησομεναιςαριθμηθησομενοιςαριθμη·θησομεν·αιςαριθμη·θησομεν·οις
Genαριθμηθησομενωναριθμηθησομενωναριθμη·θησομεν·ωναριθμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:35:06 EST