αποικιζω • APOIKIZW • apoikizō

Search: απῳκισας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απῳκισαςἀποικίζωαπ·ε·οικι·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απῳκισαςἀποικίζωαπ·ε·οικι·σας1aor act ind 2nd sg

ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποικιωαπ·οικι(ε)·[σ]ωαποικιουμαιαπ·οικι(ε)·[σ]ομαι
2ndαποικιειςαπ·οικι(ε)·[σ]ειςαποικιῃ, αποικιει[LXX], αποικιεισαιαπ·οικι(ε)·[σ]ῃ, απ·οικι(ε)·[σ]ει classical, απ·οικι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαποικιει[LXX]απ·οικι(ε)·[σ]ειαποικιειταιαπ·οικι(ε)·[σ]εται
Pl1stαποικιουμεναπ·οικι(ε)·[σ]ομεναποικιουμεθααπ·οικι(ε)·[σ]ομεθα
2ndαποικιειτεαπ·οικι(ε)·[σ]ετεαποικιεισθεαπ·οικι(ε)·[σ]εσθε
3rdαποικιουσιν, αποικιουσιαπ·οικι(ε)·[σ]ουσι(ν)αποικιουνταιαπ·οικι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποικιοιμιαπ·οικι(ε)·[σ]οιμιαποικιοιμηναπ·οικι(ε)·[σ]οιμην
2ndαποικιοιςαπ·οικι(ε)·[σ]οιςαποικιοιοαπ·οικι(ε)·[σ]οιο
3rdαποικιοιαπ·οικι(ε)·[σ]οιαποικιοιτοαπ·οικι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαποικιοιμεναπ·οικι(ε)·[σ]οιμεναποικιοιμεθααπ·οικι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαποικιοιτεαπ·οικι(ε)·[σ]οιτεαποικιοισθεαπ·οικι(ε)·[σ]οισθε
3rdαποικιοιεναπ·οικι(ε)·[σ]οιεναποικιοιντοαπ·οικι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποικιειν​απ·οικι(ε)·[σ]ειν​αποικιεισθαι​απ·οικι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποικιουσααποικιουναπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ααπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαποικιωναπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαποικιουσαναποικιουντααπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αναπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαποικιουσῃαποικιουντιαπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ῃαπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαποικιουσηςαποικιουντοςαπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ηςαπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαποικιουσαιαποικιουντεςαποικιουντααπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αιαπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποικιουσαςαποικιουνταςαπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αςαπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαποικιουσαιςαποικιουσι, αποικιουσιναπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αιςαπ·οικι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαποικιουσωναποικιουντωναπ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ωναπ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποικιουμενηαποικιουμενεαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαποικιουμενοςαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαποικιουμενηναποικιουμενοναπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηναπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαποικιουμενῃαποικιουμενῳαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ῃαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαποικιουμενηςαποικιουμενουαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηςαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαποικιουμεναιαποικιουμενοιαποικιουμενααπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αιαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·οιαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαποικιουμεναςαποικιουμενουςαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αςαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαποικιουμεναιςαποικιουμενοιςαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αιςαπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαποικιουμενωναποικιουμενωναπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ωναπ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπῳκισα[LXX]απ·ε·οικι·σααπῳκισαμηναπ·ε·οικι·σαμην
2ndαπῳκισας[LXX]απ·ε·οικι·σαςαπῳκισωαπ·ε·οικι·σω
3rdαπῳκισεν[LXX], απῳκισεαπ·ε·οικι·σε(ν), απ·ε·οικι·σε(ν)απῳκισατοαπ·ε·οικι·σατο
Pl1stαπῳκισαμεναπ·ε·οικι·σαμεναπῳκισαμεθααπ·ε·οικι·σαμεθα
2ndαπῳκισατεαπ·ε·οικι·σατεαπῳκισασθεαπ·ε·οικι·σασθε
3rdαπῳκισαν[LXX]απ·ε·οικι·σαναπῳκισαντοαπ·ε·οικι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποικισωαπ·οικι·σωαποικισωμαιαπ·οικι·σωμαι
2ndαποικισῃςαπ·οικι·σῃςαποικισῃαπ·οικι·σῃ
3rdαποικισῃαπ·οικι·σῃαποικισηταιαπ·οικι·σηται
Pl1stαποικισωμεναπ·οικι·σωμεναποικισωμεθααπ·οικι·σωμεθα
2ndαποικισητεαπ·οικι·σητεαποικισησθεαπ·οικι·σησθε
3rdαποικισωσιν, αποικισωσιαπ·οικι·σωσι(ν)αποικισωνταιαπ·οικι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποικισαιμιαπ·οικι·σαιμιαποικισαιμηναπ·οικι·σαιμην
2ndαποικισαις, αποικισειαςαπ·οικι·σαις, απ·οικι·σειας classicalαποικισαιοαπ·οικι·σαιο
3rdαποικισαι[LXX], αποικισειεαπ·οικι·σαι, απ·οικι·σειε classicalαποικισαιτοαπ·οικι·σαιτο
Pl1stαποικισαιμεναπ·οικι·σαιμεναποικισαιμεθααπ·οικι·σαιμεθα
2ndαποικισαιτεαπ·οικι·σαιτεαποικισαισθεαπ·οικι·σαισθε
3rdαποικισαιεν, αποικισαισαν, αποικισειαν, αποικισειεναπ·οικι·σαιεν, απ·οικι·σαισαν alt, απ·οικι·σειαν classical, απ·οικι·σειεν classicalαποικισαιντοαπ·οικι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποικισοναπ·οικι·σοναποικισαι[LXX]απ·οικι·σαι
3rdαποικισατωαπ·οικι·σατωαποικισασθωαπ·οικι·σασθω
Pl1st
2ndαποικισατεαπ·οικι·σατεαποικισασθεαπ·οικι·σασθε
3rdαποικισατωσαν, αποικισαντων[LXX]απ·οικι·σατωσαν, απ·οικι·σαντων classicalαποικισασθωσαν, αποικισασθωναπ·οικι·σασθωσαν, απ·οικι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποικισαι[LXX]​απ·οικι·σαιαποικισασθαι​απ·οικι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποικισασααποικισαςαποικισαναπ·οικι·σασ·ααπ·οικι·σα[ντ]·ςαπ·οικι·σαν[τ]
Nom
Accαποικισασαναποικισαντααπ·οικι·σασ·αναπ·οικι·σαντ·α
Datαποικισασῃαποικισαντιαπ·οικι·σασ·ῃαπ·οικι·σαντ·ι
Genαποικισασηςαποικισαντοςαπ·οικι·σασ·ηςαπ·οικι·σαντ·ος
PlVocαποικισασαιαποικισαντεςαποικισαντααπ·οικι·σασ·αιαπ·οικι·σαντ·εςαπ·οικι·σαντ·α
Nom
Accαποικισασαςαποικισανταςαπ·οικι·σασ·αςαπ·οικι·σαντ·ας
Datαποικισασαιςαποικισασι, αποικισασιναπ·οικι·σασ·αιςαπ·οικι·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποικισασωναποικισαντων[LXX]απ·οικι·σασ·ωναπ·οικι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποικισαμενηαποικισαμενεαπ·οικι·σαμεν·ηαπ·οικι·σαμεν·ε
Nomαποικισαμενοςαπ·οικι·σαμεν·ος
Accαποικισαμενηναποικισαμενοναπ·οικι·σαμεν·ηναπ·οικι·σαμεν·ον
Datαποικισαμενῃαποικισαμενῳαπ·οικι·σαμεν·ῃαπ·οικι·σαμεν·ῳ
Genαποικισαμενηςαποικισαμενουαπ·οικι·σαμεν·ηςαπ·οικι·σαμεν·ου
PlVocαποικισαμεναιαποικισαμενοιαποικισαμενααπ·οικι·σαμεν·αιαπ·οικι·σαμεν·οιαπ·οικι·σαμεν·α
Nom
Accαποικισαμεναςαποικισαμενουςαπ·οικι·σαμεν·αςαπ·οικι·σαμεν·ους
Datαποικισαμεναιςαποικισαμενοιςαπ·οικι·σαμεν·αιςαπ·οικι·σαμεν·οις
Genαποικισαμενωναποικισαμενωναπ·οικι·σαμεν·ωναπ·οικι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπῳκισμαιαπ·ῳκισ·μαι
2ndαπῳκισαιαπ·ῳκισ·[σ]αι
3rdαπῳκισται[LXX]απ·ῳκισ·ται
Pl1stαπῳκισμεθααπ·ῳκισ·μεθα
2ndαπῳκισθεαπ·ῳκισ·[σ]θε
3rdαπῳκιδαταιαπ·ῳκισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπῳκισομαιαπ·ῳκισ·[σ]ομαι
2ndαπῳκισῃ, απῳκισειαπ·ῳκισ·[σ]ῃ, απ·ῳκισ·[σ]ει classical
3rdαπῳκισεταιαπ·ῳκισ·[σ]εται
Pl1stαπῳκισομεθααπ·ῳκισ·[σ]ομεθα
2ndαπῳκισεσθεαπ·ῳκισ·[σ]εσθε
3rdαπῳκισονταιαπ·ῳκισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπῳκισοιμηναπ·ῳκισ·[σ]οιμην
2ndαπῳκισοιοαπ·ῳκισ·[σ]οιο
3rdαπῳκισοιτοαπ·ῳκισ·[σ]οιτο
Pl1stαπῳκισοιμεθααπ·ῳκισ·[σ]οιμεθα
2ndαπῳκισοισθεαπ·ῳκισ·[σ]οισθε
3rdαπῳκισοιντοαπ·ῳκισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπῳκισοαπ·ῳκισ·[σ]ο
3rdαπῳκισθωαπ·ῳκισ·[σ]θω
Pl1st
2ndαπῳκισθεαπ·ῳκισ·[σ]θε
3rdαπῳκισθωσαν, απῳκισθωναπ·ῳκισ·[σ]θωσαν, απ·ῳκισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απῳκισθαι​απ·ῳκισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απῳκισεσθαι​απ·ῳκισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπῳκισμενηαπῳκισμενεαπ·ῳκισ·μεν·ηαπ·ῳκισ·μεν·ε
Nomαπῳκισμενοςαπ·ῳκισ·μεν·ος
Accαπῳκισμενηναπῳκισμενοναπ·ῳκισ·μεν·ηναπ·ῳκισ·μεν·ον
Datαπῳκισμενῃαπῳκισμενῳαπ·ῳκισ·μεν·ῃαπ·ῳκισ·μεν·ῳ
Genαπῳκισμενηςαπῳκισμενουαπ·ῳκισ·μεν·ηςαπ·ῳκισ·μεν·ου
PlVocαπῳκισμεναιαπῳκισμενοιαπῳκισμενααπ·ῳκισ·μεν·αιαπ·ῳκισ·μεν·οιαπ·ῳκισ·μεν·α
Nom
Accαπῳκισμεναςαπῳκισμενουςαπ·ῳκισ·μεν·αςαπ·ῳκισ·μεν·ους
Datαπῳκισμεναιςαπῳκισμενοιςαπ·ῳκισ·μεν·αιςαπ·ῳκισ·μεν·οις
Genαπῳκισμενωναπῳκισμενωναπ·ῳκισ·μεν·ωναπ·ῳκισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπῳκισμηναπ·ε·ῳκισ·μην
2ndαπῳκισοαπ·ε·ῳκισ·[σ]ο
3rdαπῳκιστοαπ·ε·ῳκισ·το
Pl1stαπῳκισμεθααπ·ε·ῳκισ·μεθα
2ndαπῳκισθεαπ·ε·ῳκισ·[σ]θε
3rdαπῳκιδατοαπ·ε·ῳκισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπῳκισθηναπ·ε·οικισ·θην
2ndαπῳκισθηςαπ·ε·οικισ·θης
3rdαπῳκισθη[LXX]απ·ε·οικισ·θη
Pl1stαπῳκισθημεναπ·ε·οικισ·θημεν
2ndαπῳκισθητεαπ·ε·οικισ·θητε
3rdαπῳκισθησαναπ·ε·οικισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποικισθησομαιαπ·οικισ·θησομαι
2ndαποικισθησῃ, αποικισθησειαπ·οικισ·θησῃ, απ·οικισ·θησει classical
3rdαποικισθησεταιαπ·οικισ·θησεται
Pl1stαποικισθησομεθααπ·οικισ·θησομεθα
2ndαποικισθησεσθεαπ·οικισ·θησεσθε
3rdαποικισθησονταιαπ·οικισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποικισθωαπ·οικισ·θω
2ndαποικισθῃςαπ·οικισ·θῃς
3rdαποικισθῃαπ·οικισ·θῃ
Pl1stαποικισθωμεναπ·οικισ·θωμεν
2ndαποικισθητεαπ·οικισ·θητε
3rdαποικισθωσιν, αποικισθωσιαπ·οικισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποικισθειηναπ·οικισ·θειην
2ndαποικισθειηςαπ·οικισ·θειης
3rdαποικισθειηαπ·οικισ·θειη
Pl1stαποικισθειημεν, αποικισθειμεναπ·οικισ·θειημεν, απ·οικισ·θειμεν classical
2ndαποικισθειητε, αποικισθειτεαπ·οικισ·θειητε, απ·οικισ·θειτε classical
3rdαποικισθειησαν, αποικισθειεναπ·οικισ·θειησαν, απ·οικισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποικισθησοιμηναπ·οικισ·θησοιμην
2ndαποικισθησοιοαπ·οικισ·θησοιο
3rdαποικισθησοιτοαπ·οικισ·θησοιτο
Pl1stαποικισθησοιμεθααπ·οικισ·θησοιμεθα
2ndαποικισθησοισθεαπ·οικισ·θησοισθε
3rdαποικισθησοιντοαπ·οικισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποικισθητιαπ·οικισ·θητι
3rdαποικισθητωαπ·οικισ·θητω
Pl1st
2ndαποικισθητεαπ·οικισ·θητε
3rdαποικισθητωσαν, αποικισθεντων[LXX]απ·οικισ·θητωσαν, απ·οικισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποικισθηναι[LXX]​απ·οικισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποικισθησεσθαι​απ·οικισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποικισθεισααποικισθειςαποικισθεναπ·οικισ·θεισ·ααπ·οικισ·θει[ντ]·ςαπ·οικισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποικισθεισαναποικισθεντααπ·οικισ·θεισ·αναπ·οικισ·θε[ι]ντ·α
Datαποικισθεισῃαποικισθεντιαπ·οικισ·θεισ·ῃαπ·οικισ·θε[ι]ντ·ι
Genαποικισθεισηςαποικισθεντος[LXX]απ·οικισ·θεισ·ηςαπ·οικισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποικισθεισαιαποικισθεντεςαποικισθεντααπ·οικισ·θεισ·αιαπ·οικισ·θε[ι]ντ·εςαπ·οικισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποικισθεισαςαποικισθεντας[LXX]απ·οικισ·θεισ·αςαπ·οικισ·θε[ι]ντ·ας
Datαποικισθεισαιςαποικισθεισι, αποικισθεισιναπ·οικισ·θεισ·αιςαπ·οικισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποικισθεισωναποικισθεντων[LXX]απ·οικισ·θεισ·ωναπ·οικισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποικισθησομενηαποικισθησομενεαπ·οικισ·θησομεν·ηαπ·οικισ·θησομεν·ε
Nomαποικισθησομενοςαπ·οικισ·θησομεν·ος
Accαποικισθησομενηναποικισθησομενοναπ·οικισ·θησομεν·ηναπ·οικισ·θησομεν·ον
Datαποικισθησομενῃαποικισθησομενῳαπ·οικισ·θησομεν·ῃαπ·οικισ·θησομεν·ῳ
Genαποικισθησομενηςαποικισθησομενουαπ·οικισ·θησομεν·ηςαπ·οικισ·θησομεν·ου
PlVocαποικισθησομεναιαποικισθησομενοιαποικισθησομενααπ·οικισ·θησομεν·αιαπ·οικισ·θησομεν·οιαπ·οικισ·θησομεν·α
Nom
Accαποικισθησομεναςαποικισθησομενουςαπ·οικισ·θησομεν·αςαπ·οικισ·θησομεν·ους
Datαποικισθησομεναιςαποικισθησομενοιςαπ·οικισ·θησομεν·αιςαπ·οικισ·θησομεν·οις
Genαποικισθησομενωναποικισθησομενωναπ·οικισ·θησομεν·ωναπ·οικισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 04:03:09 EST