απωθεω • APWQEW • apōtheō

Search: απωσαντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απωσαντοἀπωθέωαπ·ε·ωθ·σαντο1aor mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απωσαντοἀπωθέωαπ·ε·ωθ·σαντο1aor mp ind 3rd pl

ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωθωαπ·ωθ(ε)·ωαπωθουμαιαπ·ωθ(ε)·ομαι
2ndαπωθεις[LXX]απ·ωθ(ε)·ειςαπωθῃ, απωθει, απωθεισαιαπ·ωθ(ε)·ῃ, απ·ωθ(ε)·ει classical, απ·ωθ(ε)·εσαι alt
3rdαπωθειαπ·ωθ(ε)·ειαπωθειται[LXX]απ·ωθ(ε)·εται
Pl1stαπωθουμεναπ·ωθ(ε)·ομεναπωθουμεθααπ·ωθ(ε)·ομεθα
2ndαπωθειτεαπ·ωθ(ε)·ετεαπωθεισθε[GNT]απ·ωθ(ε)·εσθε
3rdαπωθουσιν, απωθουσιαπ·ωθ(ε)·ουσι(ν)απωθουνταιαπ·ωθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωθωαπ·ωθ(ε)·ωαπωθωμαιαπ·ωθ(ε)·ωμαι
2ndαπωθῃςαπ·ωθ(ε)·ῃςαπωθῃαπ·ωθ(ε)·ῃ
3rdαπωθῃαπ·ωθ(ε)·ῃαπωθηταιαπ·ωθ(ε)·ηται
Pl1stαπωθωμεναπ·ωθ(ε)·ωμεναπωθωμεθααπ·ωθ(ε)·ωμεθα
2ndαπωθητεαπ·ωθ(ε)·ητεαπωθησθεαπ·ωθ(ε)·ησθε
3rdαπωθωσιν, απωθωσιαπ·ωθ(ε)·ωσι(ν)απωθωνταιαπ·ωθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωθοιμιαπ·ωθ(ε)·οιμιαπωθοιμηναπ·ωθ(ε)·οιμην
2ndαπωθοιςαπ·ωθ(ε)·οιςαπωθοιοαπ·ωθ(ε)·οιο
3rdαπωθοιαπ·ωθ(ε)·οιαπωθοιτοαπ·ωθ(ε)·οιτο
Pl1stαπωθοιμεναπ·ωθ(ε)·οιμεναπωθοιμεθααπ·ωθ(ε)·οιμεθα
2ndαπωθοιτεαπ·ωθ(ε)·οιτεαπωθοισθεαπ·ωθ(ε)·οισθε
3rdαπωθοιεν, απωθοισαναπ·ωθ(ε)·οιεν, απ·ωθ(ε)·οισαν altαπωθοιντοαπ·ωθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπωθειαπ·ωθ(ε)·εαπωθου[LXX]απ·ωθ(ε)·ου
3rdαπωθειτωαπ·ωθ(ε)·ετωαπωθεισθωαπ·ωθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαπωθειτεαπ·ωθ(ε)·ετεαπωθεισθε[GNT]απ·ωθ(ε)·εσθε
3rdαπωθειτωσαν, απωθουντωναπ·ωθ(ε)·ετωσαν, απ·ωθ(ε)·οντων classicalαπωθεισθωσαν, απωθεισθωναπ·ωθ(ε)·εσθωσαν, απ·ωθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απωθειν​απ·ωθ(ε)·ειν​απωθεισθαι​απ·ωθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωθουσααπωθουναπ·ωθ(ε)·ουσ·ααπ·ωθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπωθωναπ·ωθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπωθουσαναπωθουντααπ·ωθ(ε)·ουσ·αναπ·ωθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαπωθουσῃαπωθουντιαπ·ωθ(ε)·ουσ·ῃαπ·ωθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαπωθουσηςαπωθουντοςαπ·ωθ(ε)·ουσ·ηςαπ·ωθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπωθουσαιαπωθουντεςαπωθουντααπ·ωθ(ε)·ουσ·αιαπ·ωθ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπ·ωθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπωθουσαςαπωθουνταςαπ·ωθ(ε)·ουσ·αςαπ·ωθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαπωθουσαιςαπωθουσι, απωθουσιναπ·ωθ(ε)·ουσ·αιςαπ·ωθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπωθουσωναπωθουντωναπ·ωθ(ε)·ουσ·ωναπ·ωθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωθουμενηαπωθουμενεαπ·ωθ(ε)·ομεν·ηαπ·ωθ(ε)·ομεν·ε
Nomαπωθουμενος[LXX]απ·ωθ(ε)·ομεν·ος
Accαπωθουμενηναπωθουμενοναπ·ωθ(ε)·ομεν·ηναπ·ωθ(ε)·ομεν·ον
Datαπωθουμενῃαπωθουμενῳαπ·ωθ(ε)·ομεν·ῃαπ·ωθ(ε)·ομεν·ῳ
Genαπωθουμενηςαπωθουμενουαπ·ωθ(ε)·ομεν·ηςαπ·ωθ(ε)·ομεν·ου
PlVocαπωθουμεναιαπωθουμενοιαπωθουμενααπ·ωθ(ε)·ομεν·αιαπ·ωθ(ε)·ομεν·οιαπ·ωθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαπωθουμεναςαπωθουμενουςαπ·ωθ(ε)·ομεν·αςαπ·ωθ(ε)·ομεν·ους
Datαπωθουμεναιςαπωθουμενοις[LXX]απ·ωθ(ε)·ομεν·αιςαπ·ωθ(ε)·ομεν·οις
Genαπωθουμενωναπωθουμενωναπ·ωθ(ε)·ομεν·ωναπ·ωθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωθουναπ·ε·ωθ(ε)·οναπωθουμηναπ·ε·ωθ(ε)·ομην
2ndαπωθεις[LXX]απ·ε·ωθ(ε)·εςαπωθου[LXX]απ·ε·ωθ(ε)·ου
3rdαπωθειαπ·ε·ωθ(ε)·εαπωθειτοαπ·ε·ωθ(ε)·ετο
Pl1stαπωθουμεναπ·ε·ωθ(ε)·ομεναπωθουμεθααπ·ε·ωθ(ε)·ομεθα
2ndαπωθειτεαπ·ε·ωθ(ε)·ετεαπωθεισθε[GNT]απ·ε·ωθ(ε)·εσθε
3rdαπωθουν, απωθουσαναπ·ε·ωθ(ε)·ον, απ·ε·ωθ(ε)·οσαν altαπωθουντοαπ·ε·ωθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσω[LXX]απ·ωθ·σωαπωσομαι[LXX]απ·ωθ·σομαι
2ndαπωσειςαπ·ωθ·σειςαπωσῃ[LXX], απωσει, απωσεσαιαπ·ωθ·σῃ, απ·ωθ·σει classical, απ·ωθ·σεσαι alt
3rdαπωσειαπ·ωθ·σειαπωσεται[LXX]απ·ωθ·σεται
Pl1stαπωσομεναπ·ωθ·σομεναπωσομεθααπ·ωθ·σομεθα
2ndαπωσετεαπ·ωθ·σετεαπωσεσθεαπ·ωθ·σεσθε
3rdαπωσουσιν, απωσουσιαπ·ωθ·σουσι(ν)απωσονταιαπ·ωθ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσοιμιαπ·ωθ·σοιμιαπωσοιμηναπ·ωθ·σοιμην
2ndαπωσοιςαπ·ωθ·σοιςαπωσοιοαπ·ωθ·σοιο
3rdαπωσοιαπ·ωθ·σοιαπωσοιτοαπ·ωθ·σοιτο
Pl1stαπωσοιμεναπ·ωθ·σοιμεναπωσοιμεθααπ·ωθ·σοιμεθα
2ndαπωσοιτεαπ·ωθ·σοιτεαπωσοισθεαπ·ωθ·σοισθε
3rdαπωσοιεναπ·ωθ·σοιεναπωσοιντοαπ·ωθ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απωσειν​απ·ωθ·σειν​απωσεσθαι​απ·ωθ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωσουσααπωσοναπ·ωθ·σουσ·ααπ·ωθ·σο[υ]ν[τ]
Nomαπωσωναπ·ωθ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπωσουσαναπωσοντααπ·ωθ·σουσ·αναπ·ωθ·σο[υ]ντ·α
Datαπωσουσῃαπωσοντιαπ·ωθ·σουσ·ῃαπ·ωθ·σο[υ]ντ·ι
Genαπωσουσηςαπωσοντοςαπ·ωθ·σουσ·ηςαπ·ωθ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπωσουσαιαπωσοντεςαπωσοντααπ·ωθ·σουσ·αιαπ·ωθ·σο[υ]ντ·εςαπ·ωθ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπωσουσαςαπωσονταςαπ·ωθ·σουσ·αςαπ·ωθ·σο[υ]ντ·ας
Datαπωσουσαιςαπωσουσι, απωσουσιναπ·ωθ·σουσ·αιςαπ·ωθ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπωσουσωναπωσοντωναπ·ωθ·σουσ·ωναπ·ωθ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωσομενηαπωσομενεαπ·ωθ·σομεν·ηαπ·ωθ·σομεν·ε
Nomαπωσομενοςαπ·ωθ·σομεν·ος
Accαπωσομενηναπωσομενοναπ·ωθ·σομεν·ηναπ·ωθ·σομεν·ον
Datαπωσομενῃαπωσομενῳαπ·ωθ·σομεν·ῃαπ·ωθ·σομεν·ῳ
Genαπωσομενηςαπωσομενουαπ·ωθ·σομεν·ηςαπ·ωθ·σομεν·ου
PlVocαπωσομεναιαπωσομενοιαπωσομενααπ·ωθ·σομεν·αιαπ·ωθ·σομεν·οιαπ·ωθ·σομεν·α
Nom
Accαπωσομεναςαπωσομενουςαπ·ωθ·σομεν·αςαπ·ωθ·σομεν·ους
Datαπωσομεναιςαπωσομενοιςαπ·ωθ·σομεν·αιςαπ·ωθ·σομεν·οις
Genαπωσομενωναπωσομενωναπ·ωθ·σομεν·ωναπ·ωθ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσααπ·ε·ωθ·σααπωσαμην[LXX]απ·ε·ωθ·σαμην
2ndαπωσαςαπ·ε·ωθ·σαςαπωσω[LXX]απ·ε·ωθ·σω
3rdαπωσεν, απωσεαπ·ε·ωθ·σε(ν)απωσατο[GNT][LXX]απ·ε·ωθ·σατο
Pl1stαπωσαμεναπ·ε·ωθ·σαμεναπωσαμεθααπ·ε·ωθ·σαμεθα
2ndαπωσατεαπ·ε·ωθ·σατεαπωσασθεαπ·ε·ωθ·σασθε
3rdαπωσαναπ·ε·ωθ·σαναπωσαντο[GNT][LXX], απεωσαντο[LXX]απ·ε·ωθ·σαντο, απ·ε·ωθ·σαντο > irreg. απεωσαντο (for απωθσαντο)

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσω[LXX]απ·ωθ·σωαπωσωμαιαπ·ωθ·σωμαι
2ndαπωσῃςαπ·ωθ·σῃςαπωσῃ[LXX]απ·ωθ·σῃ
3rdαπωσῃ[LXX]απ·ωθ·σῃαπωσηταιαπ·ωθ·σηται
Pl1stαπωσωμεναπ·ωθ·σωμεναπωσωμεθααπ·ωθ·σωμεθα
2ndαπωσητεαπ·ωθ·σητεαπωσησθεαπ·ωθ·σησθε
3rdαπωσωσιν, απωσωσιαπ·ωθ·σωσι(ν)απωσωνταιαπ·ωθ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσαιμιαπ·ωθ·σαιμιαπωσαιμηναπ·ωθ·σαιμην
2ndαπωσαις, απωσειαςαπ·ωθ·σαις, απ·ωθ·σειας classicalαπωσαιοαπ·ωθ·σαιο
3rdαπωσαι[LXX], απωσειεαπ·ωθ·σαι, απ·ωθ·σειε classicalαπωσαιτοαπ·ωθ·σαιτο
Pl1stαπωσαιμεναπ·ωθ·σαιμεναπωσαιμεθααπ·ωθ·σαιμεθα
2ndαπωσαιτεαπ·ωθ·σαιτεαπωσαισθεαπ·ωθ·σαισθε
3rdαπωσαιεν, απωσαισαν, απωσειαν, απωσειεν[LXX]απ·ωθ·σαιεν, απ·ωθ·σαισαν alt, απ·ωθ·σειαν classical, απ·ωθ·σειεν classicalαπωσαιντοαπ·ωθ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπωσοναπ·ωθ·σοναπωσαι[LXX]απ·ωθ·σαι
3rdαπωσατωαπ·ωθ·σατωαπωσασθωαπ·ωθ·σασθω
Pl1st
2ndαπωσατεαπ·ωθ·σατεαπωσασθεαπ·ωθ·σασθε
3rdαπωσατωσαν, απωσαντωναπ·ωθ·σατωσαν, απ·ωθ·σαντων classicalαπωσασθωσαν[LXX], απωσασθωναπ·ωθ·σασθωσαν, απ·ωθ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απωσαι[LXX]​απ·ωθ·σαιαπωσασθαι[LXX]​απ·ωθ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωσασααπωσαςαπωσαναπ·ωθ·σασ·ααπ·ωθ·σα[ντ]·ςαπ·ωθ·σαν[τ]
Nom
Accαπωσασαναπωσαντααπ·ωθ·σασ·αναπ·ωθ·σαντ·α
Datαπωσασῃαπωσαντιαπ·ωθ·σασ·ῃαπ·ωθ·σαντ·ι
Genαπωσασηςαπωσαντοςαπ·ωθ·σασ·ηςαπ·ωθ·σαντ·ος
PlVocαπωσασαιαπωσαντεςαπωσαντααπ·ωθ·σασ·αιαπ·ωθ·σαντ·εςαπ·ωθ·σαντ·α
Nom
Accαπωσασαςαπωσανταςαπ·ωθ·σασ·αςαπ·ωθ·σαντ·ας
Datαπωσασαιςαπωσασι, απωσασιναπ·ωθ·σασ·αιςαπ·ωθ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπωσασωναπωσαντωναπ·ωθ·σασ·ωναπ·ωθ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωσαμενη[LXX]απωσαμενεαπ·ωθ·σαμεν·ηαπ·ωθ·σαμεν·ε
Nomαπωσαμενος[LXX]απ·ωθ·σαμεν·ος
Accαπωσαμενηναπωσαμενοναπ·ωθ·σαμεν·ηναπ·ωθ·σαμεν·ον
Datαπωσαμενῃαπωσαμενῳαπ·ωθ·σαμεν·ῃαπ·ωθ·σαμεν·ῳ
Genαπωσαμενηςαπωσαμενουαπ·ωθ·σαμεν·ηςαπ·ωθ·σαμεν·ου
PlVocαπωσαμεναιαπωσαμενοι[GNT][LXX]απωσαμενααπ·ωθ·σαμεν·αιαπ·ωθ·σαμεν·οιαπ·ωθ·σαμεν·α
Nom
Accαπωσαμεναςαπωσαμενουςαπ·ωθ·σαμεν·αςαπ·ωθ·σαμεν·ους
Datαπωσαμεναιςαπωσαμενοιςαπ·ωθ·σαμεν·αιςαπ·ωθ·σαμεν·οις
Genαπωσαμενων[LXX]απωσαμενων[LXX]απ·ωθ·σαμεν·ωναπ·ωθ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσμαι[LXX]απ·ωθ·μαι
2ndαπωσαι[LXX]απ·ωθ·σαι
3rdαπωσται[LXX]απ·ωθ·ται
Pl1stαπωσμεθααπ·ωθ·μεθα
2ndαπωσθεαπ·ωθ·σθε
3rdαπωθαταιαπ·ωθ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσομαι[LXX]απ·ωθ·σομαι
2ndαπωσῃ[LXX], απωσειαπ·ωθ·σῃ, απ·ωθ·σει classical
3rdαπωσεται[LXX]απ·ωθ·σεται
Pl1stαπωσομεθααπ·ωθ·σομεθα
2ndαπωσεσθεαπ·ωθ·σεσθε
3rdαπωσονταιαπ·ωθ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσοιμηναπ·ωθ·σοιμην
2ndαπωσοιοαπ·ωθ·σοιο
3rdαπωσοιτοαπ·ωθ·σοιτο
Pl1stαπωσοιμεθααπ·ωθ·σοιμεθα
2ndαπωσοισθεαπ·ωθ·σοισθε
3rdαπωσοιντοαπ·ωθ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπωσοαπ·ωθ·σο
3rdαπωσθωαπ·ωθ·σθω
Pl1st
2ndαπωσθεαπ·ωθ·σθε
3rdαπωσθωσαν, απωσθωναπ·ωθ·σθωσαν, απ·ωθ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απωσθαι​απ·ωθ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απωσεσθαι​απ·ωθ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωσμενηαπωσμενεαπ·ωθ·μεν·ηαπ·ωθ·μεν·ε
Nomαπωσμενοςαπ·ωθ·μεν·ος
Accαπωσμενην[LXX]απωσμενοναπ·ωθ·μεν·ηναπ·ωθ·μεν·ον
Datαπωσμενῃαπωσμενῳαπ·ωθ·μεν·ῃαπ·ωθ·μεν·ῳ
Genαπωσμενηςαπωσμενουαπ·ωθ·μεν·ηςαπ·ωθ·μεν·ου
PlVocαπωσμεναιαπωσμενοιαπωσμενααπ·ωθ·μεν·αιαπ·ωθ·μεν·οιαπ·ωθ·μεν·α
Nom
Accαπωσμεναςαπωσμενουςαπ·ωθ·μεν·αςαπ·ωθ·μεν·ους
Datαπωσμεναιςαπωσμενοιςαπ·ωθ·μεν·αιςαπ·ωθ·μεν·οις
Genαπωσμενωναπωσμενωναπ·ωθ·μεν·ωναπ·ωθ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπωσμηναπ·ε·ωθ·μην
2ndαπωσοαπ·ε·ωθ·σο
3rdαπωστοαπ·ε·ωθ·το
Pl1stαπωσμεθααπ·ε·ωθ·μεθα
2ndαπωσθεαπ·ε·ωθ·σθε
3rdαπωθατοαπ·ε·ωθ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπωσθηναπ·ε·ωθ·θην
2ndαπωσθηςαπ·ε·ωθ·θης
3rdαπωσθη[LXX]απ·ε·ωθ·θη
Pl1stαπωσθημεναπ·ε·ωθ·θημεν
2ndαπωσθητεαπ·ε·ωθ·θητε
3rdαπωσθησαν[LXX]απ·ε·ωθ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπωσθησομαιαπ·ωθ·θησομαι
2ndαπωσθησῃ, απωσθησειαπ·ωθ·θησῃ, απ·ωθ·θησει classical
3rdαπωσθησεται[LXX]απ·ωθ·θησεται
Pl1stαπωσθησομεθααπ·ωθ·θησομεθα
2ndαπωσθησεσθεαπ·ωθ·θησεσθε
3rdαπωσθησονταιαπ·ωθ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπωσθωαπ·ωθ·θω
2ndαπωσθῃς[LXX]απ·ωθ·θῃς
3rdαπωσθῃαπ·ωθ·θῃ
Pl1stαπωσθωμεναπ·ωθ·θωμεν
2ndαπωσθητεαπ·ωθ·θητε
3rdαπωσθωσιν, απωσθωσιαπ·ωθ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπωσθειηναπ·ωθ·θειην
2ndαπωσθειηςαπ·ωθ·θειης
3rdαπωσθειηαπ·ωθ·θειη
Pl1stαπωσθειημεν, απωσθειμεναπ·ωθ·θειημεν, απ·ωθ·θειμεν classical
2ndαπωσθειητε, απωσθειτεαπ·ωθ·θειητε, απ·ωθ·θειτε classical
3rdαπωσθειησαν, απωσθειεναπ·ωθ·θειησαν, απ·ωθ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπωσθησοιμηναπ·ωθ·θησοιμην
2ndαπωσθησοιοαπ·ωθ·θησοιο
3rdαπωσθησοιτοαπ·ωθ·θησοιτο
Pl1stαπωσθησοιμεθααπ·ωθ·θησοιμεθα
2ndαπωσθησοισθεαπ·ωθ·θησοισθε
3rdαπωσθησοιντοαπ·ωθ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπωσθητιαπ·ωθ·θητι
3rdαπωσθητωαπ·ωθ·θητω
Pl1st
2ndαπωσθητεαπ·ωθ·θητε
3rdαπωσθητωσαν, απωσθεντωναπ·ωθ·θητωσαν, απ·ωθ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απωσθηναι[LXX]​απ·ωθ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απωσθησεσθαι​απ·ωθ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωσθεισααπωσθειςαπωσθεναπ·ωθ·θεισ·ααπ·ωθ·θει[ντ]·ςαπ·ωθ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπωσθεισαναπωσθεντααπ·ωθ·θεισ·αναπ·ωθ·θε[ι]ντ·α
Datαπωσθεισῃαπωσθεντιαπ·ωθ·θεισ·ῃαπ·ωθ·θε[ι]ντ·ι
Genαπωσθεισηςαπωσθεντοςαπ·ωθ·θεισ·ηςαπ·ωθ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπωσθεισαιαπωσθεντεςαπωσθεντααπ·ωθ·θεισ·αιαπ·ωθ·θε[ι]ντ·εςαπ·ωθ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπωσθεισαςαπωσθενταςαπ·ωθ·θεισ·αςαπ·ωθ·θε[ι]ντ·ας
Datαπωσθεισαιςαπωσθεισι, απωσθεισιναπ·ωθ·θεισ·αιςαπ·ωθ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπωσθεισωναπωσθεντωναπ·ωθ·θεισ·ωναπ·ωθ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπωσθησομενηαπωσθησομενεαπ·ωθ·θησομεν·ηαπ·ωθ·θησομεν·ε
Nomαπωσθησομενοςαπ·ωθ·θησομεν·ος
Accαπωσθησομενηναπωσθησομενοναπ·ωθ·θησομεν·ηναπ·ωθ·θησομεν·ον
Datαπωσθησομενῃαπωσθησομενῳαπ·ωθ·θησομεν·ῃαπ·ωθ·θησομεν·ῳ
Genαπωσθησομενηςαπωσθησομενουαπ·ωθ·θησομεν·ηςαπ·ωθ·θησομεν·ου
PlVocαπωσθησομεναιαπωσθησομενοιαπωσθησομενααπ·ωθ·θησομεν·αιαπ·ωθ·θησομεν·οιαπ·ωθ·θησομεν·α
Nom
Accαπωσθησομεναςαπωσθησομενουςαπ·ωθ·θησομεν·αςαπ·ωθ·θησομεν·ους
Datαπωσθησομεναιςαπωσθησομενοιςαπ·ωθ·θησομεν·αιςαπ·ωθ·θησομεν·οις
Genαπωσθησομενωναπωσθησομενωναπ·ωθ·θησομεν·ωναπ·ωθ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 06:38:21 EST