απιστεω • APISTEW • apisteō

Search: απιστων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απιστωνἀπιστέωαπιστ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
απιστων; απιστων; απιστωνἄπιστοςαπιστ·ων; απιστ·ων; απιστ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απιστωνἀπιστέωαπιστ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
απιστωνἄπιστοςαπιστ·ωνneu gen pl
απιστωνἄπιστοςαπιστ·ωνmas gen pl
απιστωνἄπιστοςαπιστ·ωνfem gen pl

ἀ·πιστέω (απιστ(ε)-, -, απιστη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπιστωαπιστ(ε)·ωαπιστουμαιαπιστ(ε)·ομαι
2ndαπιστειςαπιστ(ε)·ειςαπιστῃ, απιστει, απιστεισαιαπιστ(ε)·ῃ, απιστ(ε)·ει classical, απιστ(ε)·εσαι alt
3rdαπιστειαπιστ(ε)·ειαπιστειταιαπιστ(ε)·εται
Pl1stαπιστουμεν[GNT]απιστ(ε)·ομεναπιστουμεθααπιστ(ε)·ομεθα
2ndαπιστειτεαπιστ(ε)·ετεαπιστεισθεαπιστ(ε)·εσθε
3rdαπιστουσιν[GNT][LXX], απιστουσιαπιστ(ε)·ουσι(ν), απιστ(ε)·ουσι(ν)απιστουνταιαπιστ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπιστωαπιστ(ε)·ωαπιστωμαιαπιστ(ε)·ωμαι
2ndαπιστῃςαπιστ(ε)·ῃςαπιστῃαπιστ(ε)·ῃ
3rdαπιστῃαπιστ(ε)·ῃαπιστηταιαπιστ(ε)·ηται
Pl1stαπιστωμεναπιστ(ε)·ωμεναπιστωμεθααπιστ(ε)·ωμεθα
2ndαπιστητεαπιστ(ε)·ητεαπιστησθεαπιστ(ε)·ησθε
3rdαπιστωσιν, απιστωσιαπιστ(ε)·ωσι(ν)απιστωνταιαπιστ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπιστοιμιαπιστ(ε)·οιμιαπιστοιμηναπιστ(ε)·οιμην
2ndαπιστοις[GNT]απιστ(ε)·οιςαπιστοιοαπιστ(ε)·οιο
3rdαπιστοι[GNT]απιστ(ε)·οιαπιστοιτοαπιστ(ε)·οιτο
Pl1stαπιστοιμεναπιστ(ε)·οιμεναπιστοιμεθααπιστ(ε)·οιμεθα
2ndαπιστοιτεαπιστ(ε)·οιτεαπιστοισθεαπιστ(ε)·οισθε
3rdαπιστοιεν, απιστοισαναπιστ(ε)·οιεν, απιστ(ε)·οισαν altαπιστοιντοαπιστ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπιστειαπιστ(ε)·εαπιστου[GNT][LXX]απιστ(ε)·ου
3rdαπιστειτωαπιστ(ε)·ετωαπιστεισθωαπιστ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαπιστειτεαπιστ(ε)·ετεαπιστεισθεαπιστ(ε)·εσθε
3rdαπιστειτωσαν, απιστουντων[GNT]απιστ(ε)·ετωσαν, απιστ(ε)·οντων classicalαπιστεισθωσαν, απιστεισθωναπιστ(ε)·εσθωσαν, απιστ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απιστειν​απιστ(ε)·ειν​απιστεισθαι​απιστ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπιστουσααπιστουναπιστ(ε)·ουσ·ααπιστ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπιστων[GNT]απιστ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπιστουσαναπιστουντααπιστ(ε)·ουσ·αναπιστ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαπιστουσῃαπιστουντιαπιστ(ε)·ουσ·ῃαπιστ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαπιστουσης[LXX]απιστουντοςαπιστ(ε)·ουσ·ηςαπιστ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπιστουσαιαπιστουντες[LXX]απιστουντααπιστ(ε)·ουσ·αιαπιστ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπιστ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπιστουσαςαπιστουνταςαπιστ(ε)·ουσ·αςαπιστ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαπιστουσαιςαπιστουσι, απιστουσιν[GNT][LXX]απιστ(ε)·ουσ·αιςαπιστ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), απιστ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπιστουσωναπιστουντων[GNT]απιστ(ε)·ουσ·ωναπιστ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπιστουμενηαπιστουμενεαπιστ(ε)·ομεν·ηαπιστ(ε)·ομεν·ε
Nomαπιστουμενος[LXX]απιστ(ε)·ομεν·ος
Accαπιστουμενηναπιστουμενοναπιστ(ε)·ομεν·ηναπιστ(ε)·ομεν·ον
Datαπιστουμενῃαπιστουμενῳαπιστ(ε)·ομεν·ῃαπιστ(ε)·ομεν·ῳ
Genαπιστουμενηςαπιστουμενουαπιστ(ε)·ομεν·ηςαπιστ(ε)·ομεν·ου
PlVocαπιστουμεναιαπιστουμενοιαπιστουμενααπιστ(ε)·ομεν·αιαπιστ(ε)·ομεν·οιαπιστ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαπιστουμεναςαπιστουμενουςαπιστ(ε)·ομεν·αςαπιστ(ε)·ομεν·ους
Datαπιστουμεναιςαπιστουμενοιςαπιστ(ε)·ομεν·αιςαπιστ(ε)·ομεν·οις
Genαπιστουμενωναπιστουμενωναπιστ(ε)·ομεν·ωναπιστ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπιστουν[GNT]ε·απιστ(ε)·ονηπιστουμηνε·απιστ(ε)·ομην
2ndηπιστειςε·απιστ(ε)·εςηπιστουε·απιστ(ε)·ου
3rdηπιστειε·απιστ(ε)·εηπιστειτοε·απιστ(ε)·ετο
Pl1stηπιστουμενε·απιστ(ε)·ομενηπιστουμεθαε·απιστ(ε)·ομεθα
2ndηπιστειτεε·απιστ(ε)·ετεηπιστεισθεε·απιστ(ε)·εσθε
3rdηπιστουν[GNT], ηπιστουσανε·απιστ(ε)·ον, ε·απιστ(ε)·οσαν altηπιστουντοε·απιστ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπιστησαε·απιστη·σαηπιστησαμηνε·απιστη·σαμην
2ndηπιστησαςε·απιστη·σαςηπιστησωε·απιστη·σω
3rdηπιστησεν, ηπιστησεε·απιστη·σε(ν)ηπιστησατοε·απιστη·σατο
Pl1stηπιστησαμενε·απιστη·σαμενηπιστησαμεθαε·απιστη·σαμεθα
2ndηπιστησατεε·απιστη·σατεηπιστησασθεε·απιστη·σασθε
3rdηπιστησαν[GNT]ε·απιστη·σανηπιστησαντοε·απιστη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπιστησωαπιστη·σωαπιστησωμαιαπιστη·σωμαι
2ndαπιστησῃςαπιστη·σῃςαπιστησῃαπιστη·σῃ
3rdαπιστησῃαπιστη·σῃαπιστησηταιαπιστη·σηται
Pl1stαπιστησωμεναπιστη·σωμεναπιστησωμεθααπιστη·σωμεθα
2ndαπιστησητεαπιστη·σητεαπιστησησθεαπιστη·σησθε
3rdαπιστησωσιν, απιστησωσιαπιστη·σωσι(ν)απιστησωνταιαπιστη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπιστησαιμιαπιστη·σαιμιαπιστησαιμηναπιστη·σαιμην
2ndαπιστησαις, απιστησειαςαπιστη·σαις, απιστη·σειας classicalαπιστησαιοαπιστη·σαιο
3rdαπιστησαι, απιστησειεαπιστη·σαι, απιστη·σειε classicalαπιστησαιτοαπιστη·σαιτο
Pl1stαπιστησαιμεναπιστη·σαιμεναπιστησαιμεθααπιστη·σαιμεθα
2ndαπιστησαιτεαπιστη·σαιτεαπιστησαισθεαπιστη·σαισθε
3rdαπιστησαιεν, απιστησαισαν, απιστησειαν, απιστησειεναπιστη·σαιεν, απιστη·σαισαν alt, απιστη·σειαν classical, απιστη·σειεν classicalαπιστησαιντοαπιστη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπιστησοναπιστη·σοναπιστησαιαπιστη·σαι
3rdαπιστησατωαπιστη·σατωαπιστησασθωαπιστη·σασθω
Pl1st
2ndαπιστησατεαπιστη·σατεαπιστησασθεαπιστη·σασθε
3rdαπιστησατωσαν, απιστησαντωναπιστη·σατωσαν, απιστη·σαντων classicalαπιστησασθωσαν, απιστησασθωναπιστη·σασθωσαν, απιστη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απιστησαι​απιστη·σαι​απιστησασθαι​απιστη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπιστησασααπιστησας[GNT]απιστησαναπιστη·σασ·ααπιστη·σα[ντ]·ςαπιστη·σαν[τ]
Nom
Accαπιστησασαναπιστησαντααπιστη·σασ·αναπιστη·σαντ·α
Datαπιστησασῃαπιστησαντιαπιστη·σασ·ῃαπιστη·σαντ·ι
Genαπιστησασηςαπιστησαντοςαπιστη·σασ·ηςαπιστη·σαντ·ος
PlVocαπιστησασαιαπιστησαντεςαπιστησαντααπιστη·σασ·αιαπιστη·σαντ·εςαπιστη·σαντ·α
Nom
Accαπιστησασαςαπιστησανταςαπιστη·σασ·αςαπιστη·σαντ·ας
Datαπιστησασαιςαπιστησασι, απιστησασιναπιστη·σασ·αιςαπιστη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπιστησασωναπιστησαντωναπιστη·σασ·ωναπιστη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπιστησαμενηαπιστησαμενεαπιστη·σαμεν·ηαπιστη·σαμεν·ε
Nomαπιστησαμενοςαπιστη·σαμεν·ος
Accαπιστησαμενηναπιστησαμενοναπιστη·σαμεν·ηναπιστη·σαμεν·ον
Datαπιστησαμενῃαπιστησαμενῳαπιστη·σαμεν·ῃαπιστη·σαμεν·ῳ
Genαπιστησαμενηςαπιστησαμενουαπιστη·σαμεν·ηςαπιστη·σαμεν·ου
PlVocαπιστησαμεναιαπιστησαμενοιαπιστησαμενααπιστη·σαμεν·αιαπιστη·σαμεν·οιαπιστη·σαμεν·α
Nom
Accαπιστησαμεναςαπιστησαμενουςαπιστη·σαμεν·αςαπιστη·σαμεν·ους
Datαπιστησαμεναιςαπιστησαμενοιςαπιστη·σαμεν·αιςαπιστη·σαμεν·οις
Genαπιστησαμενωναπιστησαμενωναπιστη·σαμεν·ωναπιστη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 04:32:13 EST