απωλεια • APWLEIA • apōleia

Search: απωλειᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ἀπώλειαἀπώλειαlexical form
απωλειᾳ; απωλειαἀπώλειααπωλει·ᾳ; απωλει·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg

ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαπωλεια[GNT][LXX]απωλει·α
Nom
Accαπωλειαν[GNT][LXX]απωλει·αν
Datαπωλειᾳ[LXX]απωλει·ᾳ
Genαπωλειας[GNT][LXX]απωλει·ας
PlVocαπωλειαιαπωλει·αι
Nom
Accαπωλειας[GNT][LXX]απωλει·ας
Datαπωλειαιςαπωλει·αις
Genαπωλειωναπωλει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 11:38:05 EST