αποσυριζω • APOSURIZW • aposurizō

Search: αποσυριεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποσυριειςἀποσυρίζωαπο·συρι(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποσυριειςἀποσυρίζωαπο·συρι(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg

ἀπο·συρίζω [LXX] (-, απο+συρι(ε)·[σ]-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσυριωαπο·συρι(ε)·[σ]ωαποσυριουμαιαπο·συρι(ε)·[σ]ομαι
2ndαποσυριεις[LXX]απο·συρι(ε)·[σ]ειςαποσυριῃ, αποσυριει, αποσυριεισαιαπο·συρι(ε)·[σ]ῃ, απο·συρι(ε)·[σ]ει classical, απο·συρι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαποσυριειαπο·συρι(ε)·[σ]ειαποσυριειταιαπο·συρι(ε)·[σ]εται
Pl1stαποσυριουμεναπο·συρι(ε)·[σ]ομεναποσυριουμεθααπο·συρι(ε)·[σ]ομεθα
2ndαποσυριειτεαπο·συρι(ε)·[σ]ετεαποσυριεισθεαπο·συρι(ε)·[σ]εσθε
3rdαποσυριουσιν, αποσυριουσιαπο·συρι(ε)·[σ]ουσι(ν)αποσυριουνταιαπο·συρι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποσυριοιμιαπο·συρι(ε)·[σ]οιμιαποσυριοιμηναπο·συρι(ε)·[σ]οιμην
2ndαποσυριοιςαπο·συρι(ε)·[σ]οιςαποσυριοιοαπο·συρι(ε)·[σ]οιο
3rdαποσυριοιαπο·συρι(ε)·[σ]οιαποσυριοιτοαπο·συρι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαποσυριοιμεναπο·συρι(ε)·[σ]οιμεναποσυριοιμεθααπο·συρι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαποσυριοιτεαπο·συρι(ε)·[σ]οιτεαποσυριοισθεαπο·συρι(ε)·[σ]οισθε
3rdαποσυριοιεναπο·συρι(ε)·[σ]οιεναποσυριοιντοαπο·συρι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποσυριειν​απο·συρι(ε)·[σ]ειν​αποσυριεισθαι​απο·συρι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσυριουσααποσυριουναπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·ααπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαποσυριωναπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαποσυριουσαναποσυριουντααπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·αναπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαποσυριουσῃαποσυριουντιαπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·ῃαπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαποσυριουσηςαποσυριουντοςαπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·ηςαπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαποσυριουσαιαποσυριουντεςαποσυριουντααπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·αιαπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποσυριουσαςαποσυριουνταςαπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·αςαπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαποσυριουσαιςαποσυριουσι, αποσυριουσιναπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·αιςαπο·συρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαποσυριουσωναποσυριουντωναπο·συρι(ε)·[σ]ουσ·ωναπο·συρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσυριουμενηαποσυριουμενεαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ηαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαποσυριουμενοςαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαποσυριουμενηναποσυριουμενοναπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ηναπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαποσυριουμενῃαποσυριουμενῳαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ῃαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαποσυριουμενηςαποσυριουμενουαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ηςαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαποσυριουμεναιαποσυριουμενοιαποσυριουμενααπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·αιαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·οιαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαποσυριουμεναςαποσυριουμενουςαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·αςαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαποσυριουμεναιςαποσυριουμενοιςαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·αιςαπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαποσυριουμενωναποσυριουμενωναπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ωναπο·συρι(ε)·[σ]ομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:21:10 EST