αποστελλω • APOSTELLW • apostellō

Search: αποστειλαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποστειλαι; αποστειλαι; αποστειλαιἀποστέλλωαπο·στειλ·[σ]αι; απο·στειλ·[σ]αι; απο·στειλ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποστειλαιἀποστέλλωαπο·στειλ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg
αποστειλαιἀποστέλλωαπο·στειλ·[σ]αι1aor act opt 3rd sg
αποστειλαιἀποστέλλωαπο·στειλ·[σ]αι1aor act inf

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστελλω[GNT][LXX]απο·στελλ·ωαποστελλομαιαπο·στελλ·ομαι
2ndαποστελλεις[LXX]απο·στελλ·ειςαποστελλῃ[GNT], αποστελλει[GNT][LXX], αποστελλεσαιαπο·στελλ·ῃ, απο·στελλ·ει classical, απο·στελλ·εσαι alt
3rdαποστελλει[GNT][LXX]απο·στελλ·ειαποστελλεταιαπο·στελλ·εται
Pl1stαποστελλομεν[LXX]απο·στελλ·ομεναποστελλομεθααπο·στελλ·ομεθα
2ndαποστελλετε[LXX]απο·στελλ·ετεαποστελλεσθεαπο·στελλ·εσθε
3rdαποστελλουσιν[GNT][LXX], αποστελλουσιαπο·στελλ·ουσι(ν), απο·στελλ·ουσι(ν)αποστελλονταιαπο·στελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστελλω[GNT][LXX]απο·στελλ·ωαποστελλωμαιαπο·στελλ·ωμαι
2ndαποστελλῃςαπο·στελλ·ῃςαποστελλῃ[GNT]απο·στελλ·ῃ
3rdαποστελλῃ[GNT]απο·στελλ·ῃαποστελληταιαπο·στελλ·ηται
Pl1stαποστελλωμεναπο·στελλ·ωμεναποστελλωμεθααπο·στελλ·ωμεθα
2ndαποστελλητεαπο·στελλ·ητεαποστελλησθεαπο·στελλ·ησθε
3rdαποστελλωσιν, αποστελλωσιαπο·στελλ·ωσι(ν)αποστελλωνταιαπο·στελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστελλοιμιαπο·στελλ·οιμιαποστελλοιμηναπο·στελλ·οιμην
2ndαποστελλοιςαπο·στελλ·οιςαποστελλοιοαπο·στελλ·οιο
3rdαποστελλοιαπο·στελλ·οιαποστελλοιτοαπο·στελλ·οιτο
Pl1stαποστελλοιμεναπο·στελλ·οιμεναποστελλοιμεθααπο·στελλ·οιμεθα
2ndαποστελλοιτεαπο·στελλ·οιτεαποστελλοισθεαπο·στελλ·οισθε
3rdαποστελλοιεν, αποστελλοισαναπο·στελλ·οιεν, απο·στελλ·οισαν altαποστελλοιντοαπο·στελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστελλε[LXX]απο·στελλ·εαποστελλουαπο·στελλ·ου
3rdαποστελλετωαπο·στελλ·ετωαποστελλεσθωαπο·στελλ·εσθω
Pl1st
2ndαποστελλετε[LXX]απο·στελλ·ετεαποστελλεσθεαπο·στελλ·εσθε
3rdαποστελλετωσαν, αποστελλοντωναπο·στελλ·ετωσαν, απο·στελλ·οντων classicalαποστελλεσθωσαν, αποστελλεσθωναπο·στελλ·εσθωσαν, απο·στελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστελλειν[GNT][LXX]​απο·στελλ·ειναποστελλεσθαι​απο·στελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστελλουσααποστελλοναπο·στελλ·ουσ·ααπο·στελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποστελλων[LXX]απο·στελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποστελλουσαναποστελλοντα[LXX]απο·στελλ·ουσ·αναπο·στελλ·ο[υ]ντ·α
Datαποστελλουσῃαποστελλοντιαπο·στελλ·ουσ·ῃαπο·στελλ·ο[υ]ντ·ι
Genαποστελλουσηςαποστελλοντοςαπο·στελλ·ουσ·ηςαπο·στελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποστελλουσαιαποστελλοντες[LXX]αποστελλοντα[LXX]απο·στελλ·ουσ·αιαπο·στελλ·ο[υ]ντ·εςαπο·στελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστελλουσαςαποστελλονταςαπο·στελλ·ουσ·αςαπο·στελλ·ο[υ]ντ·ας
Datαποστελλουσαιςαποστελλουσι, αποστελλουσιν[GNT][LXX]απο·στελλ·ουσ·αιςαπο·στελλ·ου[ντ]·σι(ν), απο·στελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποστελλουσωναποστελλοντωναπο·στελλ·ουσ·ωναπο·στελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστελλομενηαποστελλομενεαπο·στελλ·ομεν·ηαπο·στελλ·ομεν·ε
Nomαποστελλομενος[LXX]απο·στελλ·ομεν·ος
Accαποστελλομενηναποστελλομενοναπο·στελλ·ομεν·ηναπο·στελλ·ομεν·ον
Datαποστελλομενῃαποστελλομενῳαπο·στελλ·ομεν·ῃαπο·στελλ·ομεν·ῳ
Genαποστελλομενηςαποστελλομενουαπο·στελλ·ομεν·ηςαπο·στελλ·ομεν·ου
PlVocαποστελλομεναιαποστελλομενοιαποστελλομενα[GNT][LXX]απο·στελλ·ομεν·αιαπο·στελλ·ομεν·οιαπο·στελλ·ομεν·α
Nom
Accαποστελλομεναςαποστελλομενουςαπο·στελλ·ομεν·αςαπο·στελλ·ομεν·ους
Datαποστελλομεναιςαποστελλομενοιςαπο·στελλ·ομεν·αιςαπο·στελλ·ομεν·οις
Genαποστελλομενωναποστελλομενωναπο·στελλ·ομεν·ωναπο·στελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστελλον[LXX]απο·ε·στελλ·οναπεστελλομηναπο·ε·στελλ·ομην
2ndαπεστελλεςαπο·ε·στελλ·εςαπεστελλουαπο·ε·στελλ·ου
3rdαπεστελλεν[LXX], απεστελλε[LXX]απο·ε·στελλ·ε(ν)απεστελλετοαπο·ε·στελλ·ετο
Pl1stαπεστελλομεναπο·ε·στελλ·ομεναπεστελλομεθααπο·ε·στελλ·ομεθα
2ndαπεστελλετεαπο·ε·στελλ·ετεαπεστελλεσθεαπο·ε·στελλ·εσθε
3rdαπεστελλον[LXX], απεστελλοσαναπο·ε·στελλ·ον, απο·ε·στελλ·οσαν altαπεστελλοντοαπο·ε·στελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστελω[GNT][LXX]απο·στελ(ε)·[σ]ωαποστελουμαιαπο·στελ(ε)·[σ]ομαι
2ndαποστελεις[LXX]απο·στελ(ε)·[σ]ειςαποστελῃ, αποστελει[GNT][LXX], αποστελεισαιαπο·στελ(ε)·[σ]ῃ, απο·στελ(ε)·[σ]ει classical, απο·στελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαποστελει[GNT][LXX]απο·στελ(ε)·[σ]ειαποστελειταιαπο·στελ(ε)·[σ]εται
Pl1stαποστελουμεν[LXX]απο·στελ(ε)·[σ]ομεναποστελουμεθααπο·στελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαποστελειτε[LXX]απο·στελ(ε)·[σ]ετεαποστελεισθεαπο·στελ(ε)·[σ]εσθε
3rdαποστελουσιν[LXX], αποστελουσι[LXX]απο·στελ(ε)·[σ]ουσι(ν)αποστελουνταιαπο·στελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστελοιμιαπο·στελ(ε)·[σ]οιμιαποστελοιμηναπο·στελ(ε)·[σ]οιμην
2ndαποστελοιςαπο·στελ(ε)·[σ]οιςαποστελοιοαπο·στελ(ε)·[σ]οιο
3rdαποστελοιαπο·στελ(ε)·[σ]οιαποστελοιτοαπο·στελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαποστελοιμεναπο·στελ(ε)·[σ]οιμεναποστελοιμεθααπο·στελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαποστελοιτεαπο·στελ(ε)·[σ]οιτεαποστελοισθεαπο·στελ(ε)·[σ]οισθε
3rdαποστελοιεναπο·στελ(ε)·[σ]οιεναποστελοιντοαπο·στελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστελειν​απο·στελ(ε)·[σ]ειν​αποστελεισθαι​απο·στελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστελουσααποστελουναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ααπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαποστελωναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαποστελουσαναποστελουντααπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαποστελουσῃαποστελουντιαπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ῃαπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαποστελουσηςαποστελουντοςαπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ηςαπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαποστελουσαιαποστελουντεςαποστελουντααπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αιαπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποστελουσαςαποστελουνταςαπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αςαπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαποστελουσαιςαποστελουσι[LXX], αποστελουσιν[LXX]απο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αιςαπο·στελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαποστελουσωναποστελουντωναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ωναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστελουμενηαποστελουμενεαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαποστελουμενοςαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαποστελουμενηναποστελουμενοναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαποστελουμενῃαποστελουμενῳαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ῃαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαποστελουμενηςαποστελουμενουαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηςαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαποστελουμεναιαποστελουμενοιαποστελουμενααπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αιαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·οιαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαποστελουμεναςαποστελουμενουςαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αςαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαποστελουμεναιςαποστελουμενοιςαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αιςαπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαποστελουμενωναποστελουμενωναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ωναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεστειλα[GNT][LXX]απο·ε·στειλ·[σ]ααπεστειλαμηναπο·ε·στειλ·[σ]αμην
2ndαπεστειλας[GNT][LXX]απο·ε·στειλ·[σ]αςαπεστειλωαπο·ε·στειλ·[σ]ω
3rdαπεστειλεν[GNT][LXX], απεστειλε[LXX]απο·ε·στειλ·[σ]ε(ν)απεστειλατοαπο·ε·στειλ·[σ]ατο
Pl1stαπεστειλαμεν[LXX]απο·ε·στειλ·[σ]αμεναπεστειλαμεθααπο·ε·στειλ·[σ]αμεθα
2ndαπεστειλατε[LXX]απο·ε·στειλ·[σ]ατεαπεστειλασθεαπο·ε·στειλ·[σ]ασθε
3rdαπεστειλαν[GNT][LXX]απο·ε·στειλ·[σ]αναπεστειλαντοαπο·ε·στειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστειλω[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]ωαποστειλωμαιαπο·στειλ·[σ]ωμαι
2ndαποστειλῃς[LXX]απο·στειλ·[σ]ῃςαποστειλῃ[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]ῃ
3rdαποστειλῃ[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]ῃαποστειληταιαπο·στειλ·[σ]ηται
Pl1stαποστειλωμεν[LXX]απο·στειλ·[σ]ωμεναποστειλωμεθααπο·στειλ·[σ]ωμεθα
2ndαποστειλητεαπο·στειλ·[σ]ητεαποστειλησθεαπο·στειλ·[σ]ησθε
3rdαποστειλωσιν, αποστειλωσιαπο·στειλ·[σ]ωσι(ν)αποστειλωνταιαπο·στειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποστειλαιμιαπο·στειλ·[σ]αιμιαποστειλαιμηναπο·στειλ·[σ]αιμην
2ndαποστειλαις, αποστειλειαςαπο·στειλ·[σ]αις, απο·στειλ·[σ]ειας classicalαποστειλαιοαπο·στειλ·[σ]αιο
3rdαποστειλαι[GNT][LXX], αποστειλειεαπο·στειλ·[σ]αι, απο·στειλ·[σ]ειε classicalαποστειλαιτοαπο·στειλ·[σ]αιτο
Pl1stαποστειλαιμεναπο·στειλ·[σ]αιμεναποστειλαιμεθααπο·στειλ·[σ]αιμεθα
2ndαποστειλαιτεαπο·στειλ·[σ]αιτεαποστειλαισθεαπο·στειλ·[σ]αισθε
3rdαποστειλαιεν, αποστειλαισαν, αποστειλειαν, αποστειλειεναπο·στειλ·[σ]αιεν, απο·στειλ·[σ]αισαν alt, απο·στειλ·[σ]ειαν classical, απο·στειλ·[σ]ειεν classicalαποστειλαιντοαπο·στειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποστειλον[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]οναποστειλαι[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]αι
3rdαποστειλατω[LXX]απο·στειλ·[σ]ατωαποστειλασθωαπο·στειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαποστειλατε[LXX]απο·στειλ·[σ]ατεαποστειλασθεαπο·στειλ·[σ]ασθε
3rdαποστειλατωσαν, αποστειλαντωναπο·στειλ·[σ]ατωσαν, απο·στειλ·[σ]αντων classicalαποστειλασθωσαν, αποστειλασθωναπο·στειλ·[σ]ασθωσαν, απο·στειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποστειλαι[GNT][LXX]​απο·στειλ·[σ]αιαποστειλασθαι​απο·στειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστειλασα[LXX]αποστειλας[GNT][LXX]αποστειλαναπο·στειλ·[σ]ασ·ααπο·στειλ·[σ]α[ντ]·ςαπο·στειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαποστειλασαναποστειλαντα[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]ασ·αναπο·στειλ·[σ]αντ·α
Datαποστειλασῃαποστειλαντι[LXX]απο·στειλ·[σ]ασ·ῃαπο·στειλ·[σ]αντ·ι
Genαποστειλασηςαποστειλαντοςαπο·στειλ·[σ]ασ·ηςαπο·στειλ·[σ]αντ·ος
PlVocαποστειλασαιαποστειλαντες[GNT][LXX]αποστειλαντα[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]ασ·αιαπο·στειλ·[σ]αντ·εςαπο·στειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accαποστειλασαςαποστειλαντας[GNT][LXX]απο·στειλ·[σ]ασ·αςαπο·στειλ·[σ]αντ·ας
Datαποστειλασαιςαποστειλασι, αποστειλασιναπο·στειλ·[σ]ασ·αιςαπο·στειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαποστειλασωναποστειλαντωναπο·στειλ·[σ]ασ·ωναπο·στειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποστειλαμενηαποστειλαμενεαπο·στειλ·[σ]αμεν·ηαπο·στειλ·[σ]αμεν·ε
Nomαποστειλαμενοςαπο·στειλ·[σ]αμεν·ος
Accαποστειλαμενηναποστειλαμενοναπο·στειλ·[σ]αμεν·ηναπο·στειλ·[σ]αμεν·ον
Datαποστειλαμενῃαποστειλαμενῳαπο·στειλ·[σ]αμεν·ῃαπο·στειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genαποστειλαμενηςαποστειλαμενουαπο·στειλ·[σ]αμεν·ηςαπο·στειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocαποστειλαμεναιαποστειλαμενοιαποστειλαμενααπο·στειλ·[σ]αμεν·αιαπο·στειλ·[σ]αμεν·οιαπο·στειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαποστειλαμεναςαποστειλαμενουςαπο·στειλ·[σ]αμεν·αςαπο·στειλ·[σ]αμεν·ους
Datαποστειλαμεναιςαποστειλαμενοιςαπο·στειλ·[σ]αμεν·αιςαπο·στειλ·[σ]αμεν·οις
Genαποστειλαμενωναποστειλαμενωναπο·στειλ·[σ]αμεν·ωναπο·στειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσταλκα[GNT][LXX]απ·εσταλ·κααπεσταλμαι[GNT][LXX]απ·εσταλ·μαι
2ndαπεσταλκας[LXX], απεσταλκεςαπ·εσταλ·κας, απ·εσταλ·κες altαπεσταλσαιαπ·εσταλ·σαι
3rdαπεσταλκεν[GNT][LXX], απεσταλκεαπ·εσταλ·κε(ν), απ·εσταλ·κε(ν)απεσταλταιαπ·εσταλ·ται
Pl1stαπεσταλκαμεν[GNT][LXX]απ·εσταλ·καμεναπεσταλμεθααπ·εσταλ·μεθα
2ndαπεσταλκατε[GNT][LXX]απ·εσταλ·κατεαπεσταλθεαπ·εσταλ·σθε
3rdαπεσταλκασιν[GNT][LXX], απεσταλκασι, απεσταλκαν[GNT]απ·εσταλ·κασι(ν), απ·εσταλ·κασι(ν), απ·εσταλ·καν altαπεσταλαταιαπ·εσταλ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσταλσομαιαπ·εσταλ·σομαι
2ndαπεσταλσῃ, απεσταλσειαπ·εσταλ·σῃ, απ·εσταλ·σει classical
3rdαπεσταλσεταιαπ·εσταλ·σεται
Pl1stαπεσταλσομεθααπ·εσταλ·σομεθα
2ndαπεσταλσεσθεαπ·εσταλ·σεσθε
3rdαπεσταλσονταιαπ·εσταλ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσταλκωαπ·εσταλ·κω
2ndαπεσταλκῃςαπ·εσταλ·κῃς
3rdαπεσταλκῃαπ·εσταλ·κῃ
Pl1stαπεσταλκωμεναπ·εσταλ·κωμεν
2ndαπεσταλκητεαπ·εσταλ·κητε
3rdαπεσταλκωσιν, απεσταλκωσιαπ·εσταλ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσταλκοιμι, απεσταλκοιηναπ·εσταλ·κοιμι, απ·εσταλ·κοιην classical
2ndαπεσταλκοις, απεσταλκοιηςαπ·εσταλ·κοις, απ·εσταλ·κοιης classical
3rdαπεσταλκοι, απεσταλκοιηαπ·εσταλ·κοι, απ·εσταλ·κοιη classical
Pl1stαπεσταλκοιμεναπ·εσταλ·κοιμεν
2ndαπεσταλκοιτεαπ·εσταλ·κοιτε
3rdαπεσταλκοιεναπ·εσταλ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσταλσοιμηναπ·εσταλ·σοιμην
2ndαπεσταλσοιοαπ·εσταλ·σοιο
3rdαπεσταλσοιτοαπ·εσταλ·σοιτο
Pl1stαπεσταλσοιμεθααπ·εσταλ·σοιμεθα
2ndαπεσταλσοισθεαπ·εσταλ·σοισθε
3rdαπεσταλσοιντοαπ·εσταλ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπεσταλκεαπ·εσταλ·κεαπεσταλσοαπ·εσταλ·σο
3rdαπεσταλκετωαπ·εσταλ·κετωαπεσταλθωαπ·εσταλ·σθω
Pl1st
2ndαπεσταλκετεαπ·εσταλ·κετεαπεσταλθεαπ·εσταλ·σθε
3rdαπεσταλκετωσαναπ·εσταλ·κετωσαναπεσταλθωσαν, απεσταλθωναπ·εσταλ·σθωσαν, απ·εσταλ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεσταλκεναι​απ·εσταλ·κεναι​απεσταλθαι​απ·εσταλ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απεσταλσεσθαι​απ·εσταλ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεσταλκυιααπεσταλκοςαπ·εσταλ·κυι·ααπ·εσταλ·κο[τ]·ς
Nomαπεσταλκωςαπ·εσταλ·κο[τ]·^ς
Accαπεσταλκυιαναπεσταλκοτααπ·εσταλ·κυι·αναπ·εσταλ·κοτ·α
Datαπεσταλκυιᾳαπεσταλκοτιαπ·εσταλ·κυι·ᾳαπ·εσταλ·κοτ·ι
Genαπεσταλκυιαςαπεσταλκοτοςαπ·εσταλ·κυι·αςαπ·εσταλ·κοτ·ος
PlVocαπεσταλκυιαιαπεσταλκοτεςαπεσταλκοτααπ·εσταλ·κυι·αιαπ·εσταλ·κοτ·εςαπ·εσταλ·κοτ·α
Nom
Accαπεσταλκυιαςαπεσταλκοταςαπ·εσταλ·κυι·αςαπ·εσταλ·κοτ·ας
Datαπεσταλκυιαιςαπεσταλκοσι, απεσταλκοσιναπ·εσταλ·κυι·αιςαπ·εσταλ·κο[τ]·σι(ν)
Genαπεσταλκυιωναπεσταλκοτωναπ·εσταλ·κυι·ωναπ·εσταλ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπεσταλμενηαπεσταλμενεαπ·εσταλ·μεν·ηαπ·εσταλ·μεν·ε
Nomαπεσταλμενος[GNT]απ·εσταλ·μεν·ος
Accαπεσταλμενηναπεσταλμενον[LXX]απ·εσταλ·μεν·ηναπ·εσταλ·μεν·ον
Datαπεσταλμενῃαπεσταλμενῳαπ·εσταλ·μεν·ῃαπ·εσταλ·μεν·ῳ
Genαπεσταλμενηςαπεσταλμενουαπ·εσταλ·μεν·ηςαπ·εσταλ·μεν·ου
PlVocαπεσταλμεναιαπεσταλμενοι[GNT][LXX]απεσταλμενα[LXX]απ·εσταλ·μεν·αιαπ·εσταλ·μεν·οιαπ·εσταλ·μεν·α
Nom
Accαπεσταλμεναςαπεσταλμενους[GNT]απ·εσταλ·μεν·αςαπ·εσταλ·μεν·ους
Datαπεσταλμεναιςαπεσταλμενοιςαπ·εσταλ·μεν·αιςαπ·εσταλ·μεν·οις
Genαπεσταλμενωναπεσταλμενωναπ·εσταλ·μεν·ωναπ·εσταλ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεσταλκειν, απεσταλκηαπ·ε·εσταλ·κειν, απ·ε·εσταλ·κη classicalαπεσταλμηναπ·ε·εσταλ·μην
2ndαπεσταλκεις, απεσταλκηςαπ·ε·εσταλ·κεις, απ·ε·εσταλ·κης classicalαπεσταλσοαπ·ε·εσταλ·σο
3rdαπεσταλκει[LXX]απ·ε·εσταλ·κειαπεσταλτοαπ·ε·εσταλ·το
Pl1stαπεσταλκειμεν, απεσταλκεμεναπ·ε·εσταλ·κειμεν, απ·ε·εσταλ·κεμεν classicalαπεσταλμεθααπ·ε·εσταλ·μεθα
2ndαπεσταλκειτε, απεσταλκετεαπ·ε·εσταλ·κειτε, απ·ε·εσταλ·κετε classicalαπεσταλθεαπ·ε·εσταλ·σθε
3rdαπεσταλκεισαν, απεσταλκεσαναπ·ε·εσταλ·κεισαν, απ·ε·εσταλ·κεσαν classicalαπεσταλατοαπ·ε·εσταλ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεσταλην[GNT][LXX]απο·ε·σταλ·[θ]ην
2ndαπεσταληςαπο·ε·σταλ·[θ]ης
3rdαπεσταλη[GNT][LXX]απο·ε·σταλ·[θ]η
Pl1stαπεσταλημεναπο·ε·σταλ·[θ]ημεν
2ndαπεσταλητεαπο·ε·σταλ·[θ]ητε
3rdαπεσταλησαν[LXX]απο·ε·σταλ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταλησομαιαπο·σταλ·[θ]ησομαι
2ndαποσταλησῃ, αποσταλησειαπο·σταλ·[θ]ησῃ, απο·σταλ·[θ]ησει classical
3rdαποσταλησεταιαπο·σταλ·[θ]ησεται
Pl1stαποσταλησομεθααπο·σταλ·[θ]ησομεθα
2ndαποσταλησεσθεαπο·σταλ·[θ]ησεσθε
3rdαποσταλησονται[LXX]απο·σταλ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταλωαπο·σταλ·[θ]ω
2ndαποσταλῃςαπο·σταλ·[θ]ῃς
3rdαποσταλῃ[LXX]απο·σταλ·[θ]ῃ
Pl1stαποσταλωμεναπο·σταλ·[θ]ωμεν
2ndαποσταλητεαπο·σταλ·[θ]ητε
3rdαποσταλωσιν[GNT], αποσταλωσιαπο·σταλ·[θ]ωσι(ν), απο·σταλ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταλειηναπο·σταλ·[θ]ειην
2ndαποσταλειηςαπο·σταλ·[θ]ειης
3rdαποσταλειηαπο·σταλ·[θ]ειη
Pl1stαποσταλειημεν, αποσταλειμεναπο·σταλ·[θ]ειημεν, απο·σταλ·[θ]ειμεν classical
2ndαποσταλειητε, αποσταλειτεαπο·σταλ·[θ]ειητε, απο·σταλ·[θ]ειτε classical
3rdαποσταλειησαν, αποσταλειεναπο·σταλ·[θ]ειησαν, απο·σταλ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποσταλησοιμηναπο·σταλ·[θ]ησοιμην
2ndαποσταλησοιοαπο·σταλ·[θ]ησοιο
3rdαποσταλησοιτοαπο·σταλ·[θ]ησοιτο
Pl1stαποσταλησοιμεθααπο·σταλ·[θ]ησοιμεθα
2ndαποσταλησοισθεαπο·σταλ·[θ]ησοισθε
3rdαποσταλησοιντοαπο·σταλ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποσταληθιαπο·σταλ·[θ]ητι
3rdαποσταλητωαπο·σταλ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαποσταλητεαπο·σταλ·[θ]ητε
3rdαποσταλητωσαν, αποσταλεντωναπο·σταλ·[θ]ητωσαν, απο·σταλ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποσταληναι​απο·σταλ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποσταλησεσθαι​απο·σταλ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσταλεισααποσταλεις[LXX]αποσταλεναπο·σταλ·[θ]εισ·ααπο·σταλ·[θ]ει[ντ]·ςαπο·σταλ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποσταλεισαναποσταλεντααπο·σταλ·[θ]εισ·αναπο·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαποσταλεισῃαποσταλεντι[GNT]απο·σταλ·[θ]εισ·ῃαπο·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαποσταλεισηςαποσταλεντος[LXX]απο·σταλ·[θ]εισ·ηςαπο·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαποσταλεισαιαποσταλεντες[LXX]αποσταλεντααπο·σταλ·[θ]εισ·αιαπο·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·εςαπο·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαποσταλεισαςαποσταλενταςαπο·σταλ·[θ]εισ·αςαπο·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαποσταλεισαιςαποσταλεισι[LXX], αποσταλεισιν[LXX]απο·σταλ·[θ]εισ·αιςαπο·σταλ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαποσταλεισωναποσταλεντωναπο·σταλ·[θ]εισ·ωναπο·σταλ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποσταλησομενηαποσταλησομενεαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ηαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ε
Nomαποσταλησομενοςαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ος
Accαποσταλησομενηναποσταλησομενοναπο·σταλ·[θ]ησομεν·ηναπο·σταλ·[θ]ησομεν·ον
Datαποσταλησομενῃαποσταλησομενῳαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ῃαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαποσταλησομενηςαποσταλησομενουαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ηςαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαποσταλησομεναιαποσταλησομενοιαποσταλησομενααπο·σταλ·[θ]ησομεν·αιαπο·σταλ·[θ]ησομεν·οιαπο·σταλ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαποσταλησομεναςαποσταλησομενουςαπο·σταλ·[θ]ησομεν·αςαπο·σταλ·[θ]ησομεν·ους
Datαποσταλησομεναιςαποσταλησομενοιςαπο·σταλ·[θ]ησομεν·αιςαπο·σταλ·[θ]ησομεν·οις
Genαποσταλησομενωναποσταλησομενωναπο·σταλ·[θ]ησομεν·ωναπο·σταλ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 21-Oct-2020 03:43:09 EDT