απολειπω • APOLEIPW • apoleipō

Search: απολειπομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απολειπομενοςἀπολείπωαπο·λειπ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απολειπομενοςἀπολείπωαπο·λειπ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολειπωαπο·λειπ·ωαπολειπομαιαπο·λειπ·ομαι
2ndαπολειπειςαπο·λειπ·ειςαπολειπῃ[LXX], απολειπει, απολειπεσαιαπο·λειπ·ῃ, απο·λειπ·ει classical, απο·λειπ·εσαι alt
3rdαπολειπειαπο·λειπ·ειαπολειπεται[GNT]απο·λειπ·εται
Pl1stαπολειπομεναπο·λειπ·ομεναπολειπομεθααπο·λειπ·ομεθα
2ndαπολειπετε[LXX]απο·λειπ·ετεαπολειπεσθεαπο·λειπ·εσθε
3rdαπολειπουσιν, απολειπουσιαπο·λειπ·ουσι(ν)απολειπονταιαπο·λειπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολειπωαπο·λειπ·ωαπολειπωμαιαπο·λειπ·ωμαι
2ndαπολειπῃςαπο·λειπ·ῃςαπολειπῃ[LXX]απο·λειπ·ῃ
3rdαπολειπῃ[LXX]απο·λειπ·ῃαπολειπηταιαπο·λειπ·ηται
Pl1stαπολειπωμεναπο·λειπ·ωμεναπολειπωμεθααπο·λειπ·ωμεθα
2ndαπολειπητεαπο·λειπ·ητεαπολειπησθεαπο·λειπ·ησθε
3rdαπολειπωσιν, απολειπωσιαπο·λειπ·ωσι(ν)απολειπωνταιαπο·λειπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολειποιμιαπο·λειπ·οιμιαπολειποιμηναπο·λειπ·οιμην
2ndαπολειποιςαπο·λειπ·οιςαπολειποιοαπο·λειπ·οιο
3rdαπολειποιαπο·λειπ·οιαπολειποιτοαπο·λειπ·οιτο
Pl1stαπολειποιμεναπο·λειπ·οιμεναπολειποιμεθααπο·λειπ·οιμεθα
2ndαπολειποιτεαπο·λειπ·οιτεαπολειποισθεαπο·λειπ·οισθε
3rdαπολειποιεν, απολειποισαναπο·λειπ·οιεν, απο·λειπ·οισαν altαπολειποιντοαπο·λειπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολειπε[LXX]απο·λειπ·εαπολειπουαπο·λειπ·ου
3rdαπολειπετωαπο·λειπ·ετωαπολειπεσθω[LXX]απο·λειπ·εσθω
Pl1st
2ndαπολειπετε[LXX]απο·λειπ·ετεαπολειπεσθεαπο·λειπ·εσθε
3rdαπολειπετωσαν, απολειποντωναπο·λειπ·ετωσαν, απο·λειπ·οντων classicalαπολειπεσθωσαν, απολειπεσθωναπο·λειπ·εσθωσαν, απο·λειπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολειπειν​απο·λειπ·ειν​απολειπεσθαι​απο·λειπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειπουσα[LXX]απολειποναπο·λειπ·ουσ·ααπο·λειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπολειπωναπο·λειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπολειπουσαναπολειποντααπο·λειπ·ουσ·αναπο·λειπ·ο[υ]ντ·α
Datαπολειπουσῃαπολειποντιαπο·λειπ·ουσ·ῃαπο·λειπ·ο[υ]ντ·ι
Genαπολειπουσηςαπολειποντοςαπο·λειπ·ουσ·ηςαπο·λειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπολειπουσαιαπολειποντεςαπολειποντααπο·λειπ·ουσ·αιαπο·λειπ·ο[υ]ντ·εςαπο·λειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολειπουσαςαπολειπονταςαπο·λειπ·ουσ·αςαπο·λειπ·ο[υ]ντ·ας
Datαπολειπουσαιςαπολειπουσι, απολειπουσιναπο·λειπ·ουσ·αιςαπο·λειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπολειπουσωναπολειποντωναπο·λειπ·ουσ·ωναπο·λειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειπομενηαπολειπομενεαπο·λειπ·ομεν·ηαπο·λειπ·ομεν·ε
Nomαπολειπομενος[LXX]απο·λειπ·ομεν·ος
Accαπολειπομενηναπολειπομενοναπο·λειπ·ομεν·ηναπο·λειπ·ομεν·ον
Datαπολειπομενῃαπολειπομενῳαπο·λειπ·ομεν·ῃαπο·λειπ·ομεν·ῳ
Genαπολειπομενηςαπολειπομενουαπο·λειπ·ομεν·ηςαπο·λειπ·ομεν·ου
PlVocαπολειπομεναιαπολειπομενοι[LXX]απολειπομενααπο·λειπ·ομεν·αιαπο·λειπ·ομεν·οιαπο·λειπ·ομεν·α
Nom
Accαπολειπομεναςαπολειπομενουςαπο·λειπ·ομεν·αςαπο·λειπ·ομεν·ους
Datαπολειπομεναιςαπολειπομενοιςαπο·λειπ·ομεν·αιςαπο·λειπ·ομεν·οις
Genαπολειπομενωναπολειπομενωναπο·λειπ·ομεν·ωναπο·λειπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελειποναπο·ε·λειπ·οναπελειπομηναπο·ε·λειπ·ομην
2ndαπελειπεςαπο·ε·λειπ·εςαπελειπουαπο·ε·λειπ·ου
3rdαπελειπεν, απελειπεαπο·ε·λειπ·ε(ν)απελειπετοαπο·ε·λειπ·ετο
Pl1stαπελειπομεναπο·ε·λειπ·ομεναπελειπομεθααπο·ε·λειπ·ομεθα
2ndαπελειπετεαπο·ε·λειπ·ετεαπελειπεσθεαπο·ε·λειπ·εσθε
3rdαπελειπον, απελειποσαναπο·ε·λειπ·ον, απο·ε·λειπ·οσαν altαπελειποντοαπο·ε·λειπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολειψω[LXX]απο·λειπ·σωαπολειψομαιαπο·λειπ·σομαι
2ndαπολειψειςαπο·λειπ·σειςαπολειψῃ, απολειψει[LXX], απολειψεσαιαπο·λειπ·σῃ, απο·λειπ·σει classical, απο·λειπ·σεσαι alt
3rdαπολειψει[LXX]απο·λειπ·σειαπολειψεταιαπο·λειπ·σεται
Pl1stαπολειψομεναπο·λειπ·σομεναπολειψομεθααπο·λειπ·σομεθα
2ndαπολειψετε[LXX]απο·λειπ·σετεαπολειψεσθεαπο·λειπ·σεσθε
3rdαπολειψουσιν, απολειψουσιαπο·λειπ·σουσι(ν)απολειψονταιαπο·λειπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολειψοιμιαπο·λειπ·σοιμιαπολειψοιμηναπο·λειπ·σοιμην
2ndαπολειψοιςαπο·λειπ·σοιςαπολειψοιοαπο·λειπ·σοιο
3rdαπολειψοιαπο·λειπ·σοιαπολειψοιτοαπο·λειπ·σοιτο
Pl1stαπολειψοιμεναπο·λειπ·σοιμεναπολειψοιμεθααπο·λειπ·σοιμεθα
2ndαπολειψοιτεαπο·λειπ·σοιτεαπολειψοισθεαπο·λειπ·σοισθε
3rdαπολειψοιεναπο·λειπ·σοιεναπολειψοιντοαπο·λειπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολειψειν​απο·λειπ·σειν​απολειψεσθαι​απο·λειπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειψουσααπολειψοναπο·λειπ·σουσ·ααπο·λειπ·σο[υ]ν[τ]
Nomαπολειψωναπο·λειπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπολειψουσαναπολειψοντααπο·λειπ·σουσ·αναπο·λειπ·σο[υ]ντ·α
Datαπολειψουσῃαπολειψοντιαπο·λειπ·σουσ·ῃαπο·λειπ·σο[υ]ντ·ι
Genαπολειψουσηςαπολειψοντοςαπο·λειπ·σουσ·ηςαπο·λειπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπολειψουσαιαπολειψοντεςαπολειψοντααπο·λειπ·σουσ·αιαπο·λειπ·σο[υ]ντ·εςαπο·λειπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολειψουσαςαπολειψονταςαπο·λειπ·σουσ·αςαπο·λειπ·σο[υ]ντ·ας
Datαπολειψουσαιςαπολειψουσι, απολειψουσιναπο·λειπ·σουσ·αιςαπο·λειπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπολειψουσωναπολειψοντωναπο·λειπ·σουσ·ωναπο·λειπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειψομενηαπολειψομενεαπο·λειπ·σομεν·ηαπο·λειπ·σομεν·ε
Nomαπολειψομενοςαπο·λειπ·σομεν·ος
Accαπολειψομενηναπολειψομενοναπο·λειπ·σομεν·ηναπο·λειπ·σομεν·ον
Datαπολειψομενῃαπολειψομενῳαπο·λειπ·σομεν·ῃαπο·λειπ·σομεν·ῳ
Genαπολειψομενηςαπολειψομενουαπο·λειπ·σομεν·ηςαπο·λειπ·σομεν·ου
PlVocαπολειψομεναιαπολειψομενοιαπολειψομενααπο·λειπ·σομεν·αιαπο·λειπ·σομεν·οιαπο·λειπ·σομεν·α
Nom
Accαπολειψομεναςαπολειψομενουςαπο·λειπ·σομεν·αςαπο·λειπ·σομεν·ους
Datαπολειψομεναιςαπολειψομενοιςαπο·λειπ·σομεν·αιςαπο·λειπ·σομεν·οις
Genαπολειψομενωναπολειψομενωναπο·λειπ·σομεν·ωναπο·λειπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελειψααπο·ε·λειπ·σααπελειψαμηναπο·ε·λειπ·σαμην
2ndαπελειψαςαπο·ε·λειπ·σαςαπελειψωαπο·ε·λειπ·σω
3rdαπελειψεν, απελειψεαπο·ε·λειπ·σε(ν)απελειψατοαπο·ε·λειπ·σατο
Pl1stαπελειψαμεναπο·ε·λειπ·σαμεναπελειψαμεθααπο·ε·λειπ·σαμεθα
2ndαπελειψατεαπο·ε·λειπ·σατεαπελειψασθεαπο·ε·λειπ·σασθε
3rdαπελειψαναπο·ε·λειπ·σαναπελειψαντοαπο·ε·λειπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολειψω[LXX]απο·λειπ·σωαπολειψωμαιαπο·λειπ·σωμαι
2ndαπολειψῃςαπο·λειπ·σῃςαπολειψῃαπο·λειπ·σῃ
3rdαπολειψῃαπο·λειπ·σῃαπολειψηταιαπο·λειπ·σηται
Pl1stαπολειψωμεναπο·λειπ·σωμεναπολειψωμεθααπο·λειπ·σωμεθα
2ndαπολειψητεαπο·λειπ·σητεαπολειψησθεαπο·λειπ·σησθε
3rdαπολειψωσιν, απολειψωσιαπο·λειπ·σωσι(ν)απολειψωνταιαπο·λειπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολειψαιμιαπο·λειπ·σαιμιαπολειψαιμηναπο·λειπ·σαιμην
2ndαπολειψαις, απολειψειαςαπο·λειπ·σαις, απο·λειπ·σειας classicalαπολειψαιοαπο·λειπ·σαιο
3rdαπολειψαι, απολειψειεαπο·λειπ·σαι, απο·λειπ·σειε classicalαπολειψαιτοαπο·λειπ·σαιτο
Pl1stαπολειψαιμεναπο·λειπ·σαιμεναπολειψαιμεθααπο·λειπ·σαιμεθα
2ndαπολειψαιτεαπο·λειπ·σαιτεαπολειψαισθεαπο·λειπ·σαισθε
3rdαπολειψαιεν, απολειψαισαν, απολειψειαν, απολειψειεναπο·λειπ·σαιεν, απο·λειπ·σαισαν alt, απο·λειπ·σειαν classical, απο·λειπ·σειεν classicalαπολειψαιντοαπο·λειπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολειψοναπο·λειπ·σοναπολειψαιαπο·λειπ·σαι
3rdαπολειψατωαπο·λειπ·σατωαπολειψασθωαπο·λειπ·σασθω
Pl1st
2ndαπολειψατεαπο·λειπ·σατεαπολειψασθεαπο·λειπ·σασθε
3rdαπολειψατωσαν, απολειψαντωναπο·λειπ·σατωσαν, απο·λειπ·σαντων classicalαπολειψασθωσαν, απολειψασθωναπο·λειπ·σασθωσαν, απο·λειπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολειψαι​απο·λειπ·σαι​απολειψασθαι​απο·λειπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειψασα[LXX]απολειψαςαπολειψαναπο·λειπ·σασ·ααπο·λειπ·σα[ντ]·ςαπο·λειπ·σαν[τ]
Nom
Accαπολειψασαναπολειψαντααπο·λειπ·σασ·αναπο·λειπ·σαντ·α
Datαπολειψασῃαπολειψαντιαπο·λειπ·σασ·ῃαπο·λειπ·σαντ·ι
Genαπολειψασηςαπολειψαντοςαπο·λειπ·σασ·ηςαπο·λειπ·σαντ·ος
PlVocαπολειψασαιαπολειψαντεςαπολειψαντααπο·λειπ·σασ·αιαπο·λειπ·σαντ·εςαπο·λειπ·σαντ·α
Nom
Accαπολειψασαςαπολειψανταςαπο·λειπ·σασ·αςαπο·λειπ·σαντ·ας
Datαπολειψασαιςαπολειψασι, απολειψασιναπο·λειπ·σασ·αιςαπο·λειπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπολειψασωναπολειψαντωναπο·λειπ·σασ·ωναπο·λειπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειψαμενηαπολειψαμενεαπο·λειπ·σαμεν·ηαπο·λειπ·σαμεν·ε
Nomαπολειψαμενοςαπο·λειπ·σαμεν·ος
Accαπολειψαμενηναπολειψαμενοναπο·λειπ·σαμεν·ηναπο·λειπ·σαμεν·ον
Datαπολειψαμενῃαπολειψαμενῳαπο·λειπ·σαμεν·ῃαπο·λειπ·σαμεν·ῳ
Genαπολειψαμενηςαπολειψαμενουαπο·λειπ·σαμεν·ηςαπο·λειπ·σαμεν·ου
PlVocαπολειψαμεναιαπολειψαμενοιαπολειψαμενααπο·λειπ·σαμεν·αιαπο·λειπ·σαμεν·οιαπο·λειπ·σαμεν·α
Nom
Accαπολειψαμεναςαπολειψαμενουςαπο·λειπ·σαμεν·αςαπο·λειπ·σαμεν·ους
Datαπολειψαμεναιςαπολειψαμενοιςαπο·λειπ·σαμεν·αιςαπο·λειπ·σαμεν·οις
Genαπολειψαμενωναπολειψαμενωναπο·λειπ·σαμεν·ωναπο·λειπ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελιπον[GNT][LXX]απο·ε·λιπ·οναπελιπομηναπο·ε·λιπ·ομην
2ndαπελιπεςαπο·ε·λιπ·εςαπελιπουαπο·ε·λιπ·ου
3rdαπελιπεν[LXX], απελιπεαπο·ε·λιπ·ε(ν), απο·ε·λιπ·ε(ν)απελιπετοαπο·ε·λιπ·ετο
Pl1stαπελιπομεναπο·ε·λιπ·ομεναπελιπομεθααπο·ε·λιπ·ομεθα
2ndαπελιπετεαπο·ε·λιπ·ετεαπελιπεσθεαπο·ε·λιπ·εσθε
3rdαπελιπον[GNT][LXX], απελιποσαναπο·ε·λιπ·ον, απο·ε·λιπ·οσαν altαπελιποντοαπο·ε·λιπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολιπωαπο·λιπ·ωαπολιπωμαιαπο·λιπ·ωμαι
2ndαπολιπῃςαπο·λιπ·ῃςαπολιπῃαπο·λιπ·ῃ
3rdαπολιπῃαπο·λιπ·ῃαπολιπηταιαπο·λιπ·ηται
Pl1stαπολιπωμεναπο·λιπ·ωμεναπολιπωμεθααπο·λιπ·ωμεθα
2ndαπολιπητεαπο·λιπ·ητεαπολιπησθεαπο·λιπ·ησθε
3rdαπολιπωσιν, απολιπωσιαπο·λιπ·ωσι(ν)απολιπωνταιαπο·λιπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολιποιμιαπο·λιπ·οιμιαπολιποιμηναπο·λιπ·οιμην
2ndαπολιποιςαπο·λιπ·οιςαπολιποιοαπο·λιπ·οιο
3rdαπολιποιαπο·λιπ·οιαπολιποιτοαπο·λιπ·οιτο
Pl1stαπολιποιμεναπο·λιπ·οιμεναπολιποιμεθααπο·λιπ·οιμεθα
2ndαπολιποιτεαπο·λιπ·οιτεαπολιποισθεαπο·λιπ·οισθε
3rdαπολιποιεν, απολιποισαναπο·λιπ·οιεν, απο·λιπ·οισαν altαπολιποιντοαπο·λιπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολιπεαπο·λιπ·εαπολιπουαπο·λιπ·ου
3rdαπολιπετω[LXX]απο·λιπ·ετωαπολιπεσθωαπο·λιπ·εσθω
Pl1st
2ndαπολιπετεαπο·λιπ·ετεαπολιπεσθεαπο·λιπ·εσθε
3rdαπολιπετωσαν, απολιποντωναπο·λιπ·ετωσαν, απο·λιπ·οντων classicalαπολιπεσθωσαν, απολιπεσθωναπο·λιπ·εσθωσαν, απο·λιπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολιπειν​απο·λιπ·ειν​απολιπεσθαι​απο·λιπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολιπουσααπολιποναπο·λιπ·ουσ·ααπο·λιπ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπολιπων[LXX]απο·λιπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπολιπουσαναπολιποντααπο·λιπ·ουσ·αναπο·λιπ·ο[υ]ντ·α
Datαπολιπουσῃαπολιποντιαπο·λιπ·ουσ·ῃαπο·λιπ·ο[υ]ντ·ι
Genαπολιπουσηςαπολιποντοςαπο·λιπ·ουσ·ηςαπο·λιπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπολιπουσαιαπολιποντεςαπολιποντααπο·λιπ·ουσ·αιαπο·λιπ·ο[υ]ντ·εςαπο·λιπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπολιπουσαςαπολιποντας[GNT]απο·λιπ·ουσ·αςαπο·λιπ·ο[υ]ντ·ας
Datαπολιπουσαιςαπολιπουσι, απολιπουσιναπο·λιπ·ουσ·αιςαπο·λιπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπολιπουσωναπολιποντωναπο·λιπ·ουσ·ωναπο·λιπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολιπομενηαπολιπομενεαπο·λιπ·ομεν·ηαπο·λιπ·ομεν·ε
Nomαπολιπομενοςαπο·λιπ·ομεν·ος
Accαπολιπομενηναπολιπομενοναπο·λιπ·ομεν·ηναπο·λιπ·ομεν·ον
Datαπολιπομενῃαπολιπομενῳαπο·λιπ·ομεν·ῃαπο·λιπ·ομεν·ῳ
Genαπολιπομενηςαπολιπομενουαπο·λιπ·ομεν·ηςαπο·λιπ·ομεν·ου
PlVocαπολιπομεναιαπολιπομενοιαπολιπομενααπο·λιπ·ομεν·αιαπο·λιπ·ομεν·οιαπο·λιπ·ομεν·α
Nom
Accαπολιπομεναςαπολιπομενουςαπο·λιπ·ομεν·αςαπο·λιπ·ομεν·ους
Datαπολιπομεναιςαπολιπομενοιςαπο·λιπ·ομεν·αιςαπο·λιπ·ομεν·οις
Genαπολιπομενωναπολιπομενωναπο·λιπ·ομεν·ωναπο·λιπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελειμμαιαπο·λελειπ·μαι
2ndαπολελειψαιαπο·λελειπ·σαι
3rdαπολελειπταιαπο·λελειπ·ται
Pl1stαπολελειμμεθααπο·λελειπ·μεθα
2ndαπολελειφθεαπο·λελειπ·σθε
3rdαπολελειφαταιαπο·λελειπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελειψομαιαπο·λελειπ·σομαι
2ndαπολελειψῃ, απολελειψειαπο·λελειπ·σῃ, απο·λελειπ·σει classical
3rdαπολελειψεταιαπο·λελειπ·σεται
Pl1stαπολελειψομεθααπο·λελειπ·σομεθα
2ndαπολελειψεσθεαπο·λελειπ·σεσθε
3rdαπολελειψονταιαπο·λελειπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελειψοιμηναπο·λελειπ·σοιμην
2ndαπολελειψοιοαπο·λελειπ·σοιο
3rdαπολελειψοιτοαπο·λελειπ·σοιτο
Pl1stαπολελειψοιμεθααπο·λελειπ·σοιμεθα
2ndαπολελειψοισθεαπο·λελειπ·σοισθε
3rdαπολελειψοιντοαπο·λελειπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολελειψοαπο·λελειπ·σο
3rdαπολελειφθωαπο·λελειπ·σθω
Pl1st
2ndαπολελειφθεαπο·λελειπ·σθε
3rdαπολελειφθωσαν, απολελειφθωναπο·λελειπ·σθωσαν, απο·λελειπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολελειφθαι​απο·λελειπ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απολελειψεσθαι​απο·λελειπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολελειμμενηαπολελειμμενεαπο·λελειπ·μεν·ηαπο·λελειπ·μεν·ε
Nomαπολελειμμενοςαπο·λελειπ·μεν·ος
Accαπολελειμμενηναπολελειμμενον[LXX]απο·λελειπ·μεν·ηναπο·λελειπ·μεν·ον
Datαπολελειμμενῃαπολελειμμενῳαπο·λελειπ·μεν·ῃαπο·λελειπ·μεν·ῳ
Genαπολελειμμενηςαπολελειμμενουαπο·λελειπ·μεν·ηςαπο·λελειπ·μεν·ου
PlVocαπολελειμμεναιαπολελειμμενοιαπολελειμμενααπο·λελειπ·μεν·αιαπο·λελειπ·μεν·οιαπο·λελειπ·μεν·α
Nom
Accαπολελειμμεναςαπολελειμμενουςαπο·λελειπ·μεν·αςαπο·λελειπ·μεν·ους
Datαπολελειμμεναιςαπολελειμμενοιςαπο·λελειπ·μεν·αιςαπο·λελειπ·μεν·οις
Genαπολελειμμενωναπολελειμμενωναπο·λελειπ·μεν·ωναπο·λελειπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελελειμμηναπο·ε·λελειπ·μην
2ndαπελελειψοαπο·ε·λελειπ·σο
3rdαπελελειπτοαπο·ε·λελειπ·το
Pl1stαπελελειμμεθααπο·ε·λελειπ·μεθα
2ndαπελελειφθεαπο·ε·λελειπ·σθε
3rdαπελελειφατοαπο·ε·λελειπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπολελειμμηναπο·[ε]·λελειπ·μην
2ndαπολελειψοαπο·[ε]·λελειπ·σο
3rdαπολελειπτοαπο·[ε]·λελειπ·το
Pl1stαπολελειμμεθααπο·[ε]·λελειπ·μεθα
2ndαπολελειφθεαπο·[ε]·λελειπ·σθε
3rdαπολελειφατοαπο·[ε]·λελειπ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπελειφθηναπο·ε·λειπ·θην
2ndαπελειφθηςαπο·ε·λειπ·θης
3rdαπελειφθη[LXX]απο·ε·λειπ·θη
Pl1stαπελειφθημεναπο·ε·λειπ·θημεν
2ndαπελειφθητεαπο·ε·λειπ·θητε
3rdαπελειφθησαναπο·ε·λειπ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπολειφθησομαιαπο·λειπ·θησομαι
2ndαπολειφθησῃ, απολειφθησειαπο·λειπ·θησῃ, απο·λειπ·θησει classical
3rdαπολειφθησεταιαπο·λειπ·θησεται
Pl1stαπολειφθησομεθααπο·λειπ·θησομεθα
2ndαπολειφθησεσθεαπο·λειπ·θησεσθε
3rdαπολειφθησονταιαπο·λειπ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπολειφθωαπο·λειπ·θω
2ndαπολειφθῃςαπο·λειπ·θῃς
3rdαπολειφθῃ[LXX]απο·λειπ·θῃ
Pl1stαπολειφθωμεναπο·λειπ·θωμεν
2ndαπολειφθητεαπο·λειπ·θητε
3rdαπολειφθωσιν, απολειφθωσιαπο·λειπ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπολειφθειηναπο·λειπ·θειην
2ndαπολειφθειηςαπο·λειπ·θειης
3rdαπολειφθειηαπο·λειπ·θειη
Pl1stαπολειφθειημεν, απολειφθειμεναπο·λειπ·θειημεν, απο·λειπ·θειμεν classical
2ndαπολειφθειητε, απολειφθειτεαπο·λειπ·θειητε, απο·λειπ·θειτε classical
3rdαπολειφθειησαν, απολειφθειεναπο·λειπ·θειησαν, απο·λειπ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπολειφθησοιμηναπο·λειπ·θησοιμην
2ndαπολειφθησοιοαπο·λειπ·θησοιο
3rdαπολειφθησοιτοαπο·λειπ·θησοιτο
Pl1stαπολειφθησοιμεθααπο·λειπ·θησοιμεθα
2ndαπολειφθησοισθεαπο·λειπ·θησοισθε
3rdαπολειφθησοιντοαπο·λειπ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπολειφθητιαπο·λειπ·θητι
3rdαπολειφθητωαπο·λειπ·θητω
Pl1st
2ndαπολειφθητεαπο·λειπ·θητε
3rdαπολειφθητωσαν, απολειφθεντωναπο·λειπ·θητωσαν, απο·λειπ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απολειφθηναι​απο·λειπ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απολειφθησεσθαι​απο·λειπ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειφθεισααπολειφθειςαπολειφθεναπο·λειπ·θεισ·ααπο·λειπ·θει[ντ]·ςαπο·λειπ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπολειφθεισαναπολειφθεντααπο·λειπ·θεισ·αναπο·λειπ·θε[ι]ντ·α
Datαπολειφθεισῃαπολειφθεντιαπο·λειπ·θεισ·ῃαπο·λειπ·θε[ι]ντ·ι
Genαπολειφθεισηςαπολειφθεντοςαπο·λειπ·θεισ·ηςαπο·λειπ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπολειφθεισαιαπολειφθεντεςαπολειφθεντααπο·λειπ·θεισ·αιαπο·λειπ·θε[ι]ντ·εςαπο·λειπ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπολειφθεισαςαπολειφθενταςαπο·λειπ·θεισ·αςαπο·λειπ·θε[ι]ντ·ας
Datαπολειφθεισαιςαπολειφθεισι, απολειφθεισιναπο·λειπ·θεισ·αιςαπο·λειπ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπολειφθεισωναπολειφθεντωναπο·λειπ·θεισ·ωναπο·λειπ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπολειφθησομενηαπολειφθησομενεαπο·λειπ·θησομεν·ηαπο·λειπ·θησομεν·ε
Nomαπολειφθησομενοςαπο·λειπ·θησομεν·ος
Accαπολειφθησομενηναπολειφθησομενοναπο·λειπ·θησομεν·ηναπο·λειπ·θησομεν·ον
Datαπολειφθησομενῃαπολειφθησομενῳαπο·λειπ·θησομεν·ῃαπο·λειπ·θησομεν·ῳ
Genαπολειφθησομενηςαπολειφθησομενουαπο·λειπ·θησομεν·ηςαπο·λειπ·θησομεν·ου
PlVocαπολειφθησομεναιαπολειφθησομενοιαπολειφθησομενααπο·λειπ·θησομεν·αιαπο·λειπ·θησομεν·οιαπο·λειπ·θησομεν·α
Nom
Accαπολειφθησομεναςαπολειφθησομενουςαπο·λειπ·θησομεν·αςαπο·λειπ·θησομεν·ους
Datαπολειφθησομεναιςαπολειφθησομενοιςαπο·λειπ·θησομεν·αιςαπο·λειπ·θησομεν·οις
Genαπολειφθησομενωναπολειφθησομενωναπο·λειπ·θησομεν·ωναπο·λειπ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:18:28 EST