αποδιδωμι • APODIDWMI • apodidōmi

Search: αποδωσοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποδωσοντεςἀποδίδωμιαπο·δω·σο[υ]ντ·εςfut act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αποδωσοντεςἀποδίδωμιαπο·δω·σο[υ]ντ·εςfut act ptcp mas nom|voc pl

ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδιδωαπο·διδ(ο)·ωαποδιδουμαιαπο·διδ(ο)·ομαι
2ndαποδιδοιςαπο·διδ(ο)·ειςαποδιδοι[LXX], αποδιδουσαιαπο·διδ(ο)·ῃ, απο·διδ(ο)·ει classical, απο·διδ(ο)·εσαι alt
3rdαποδιδοι[LXX]απο·διδ(ο)·ειαποδιδουταιαπο·διδ(ο)·εται
Pl1stαποδιδουμεναπο·διδ(ο)·ομεναποδιδουμεθααπο·διδ(ο)·ομεθα
2ndαποδιδουτεαπο·διδ(ο)·ετεαποδιδουσθεαπο·διδ(ο)·εσθε
3rdαποδιδουσιν, αποδιδουσιαπο·διδ(ο)·ουσι(ν)αποδιδουνταιαπο·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδιδωμι[GNT][LXX]απο·διδ(ο)·^μιαποδιδομαιαπο·διδ(ο)·μαι
2ndαποδιδως[LXX], αποδιδωθααπο·διδ(ο)·^ς, απο·διδ(ο)·^θα classicalαποδιδοσαιαπο·διδ(ο)·σαι
3rdαποδιδωσιν[GNT][LXX], αποδιδωσιαπο·διδ(ο)·^σι(ν), απο·διδ(ο)·^σι(ν)αποδιδοται[LXX]απο·διδ(ο)·ται
Pl1stαποδιδομεναπο·διδ(ο)·μεναποδιδομεθααπο·διδ(ο)·μεθα
2ndαποδιδοτεαπο·διδ(ο)·τεαποδιδοσθεαπο·διδ(ο)·σθε
3rdαποδιδοασιν[LXX], αποδιδοασιαπο·διδ(ο)·ασι(ν), απο·διδ(ο)·ασι(ν)αποδιδονταιαπο·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδιδωαπο·διδ(ω)·ωαποδιδωμαιαπο·διδ(ω)·ωμαι
2ndαποδιδῳςαπο·διδ(ω)·ῃςαποδιδῳ, αποδιδοι[LXX]απο·διδ(ω)·ῃ, απο·διδ(ο)·ῃ (instead of απο·διδ(ω)·ῃ > αποδιδῳ)
3rdαποδιδῳ, αποδιδοι[LXX]απο·διδ(ω)·ῃ, απο·διδ(ο)·ῃ (instead of απο·διδ(ω)·ῃ > αποδιδῳ)αποδιδωταιαπο·διδ(ω)·ηται
Pl1stαποδιδωμεναπο·διδ(ω)·ωμεναποδιδωμεθααπο·διδ(ω)·ωμεθα
2ndαποδιδωτεαπο·διδ(ω)·ητεαποδιδωσθεαπο·διδ(ω)·ησθε
3rdαποδιδωσιν[GNT][LXX], αποδιδωσιαπο·διδ(ω)·ωσι(ν), απο·διδ(ω)·ωσι(ν)αποδιδωνταιαπο·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδιδοιμιαπο·διδ(ο)·οιμι
2ndαποδιδοιςαπο·διδ(ο)·οις
3rdαποδιδοι[LXX]απο·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδιδοιηναπο·διδ(ο)·ιηναποδιδοιμηναπο·διδ(ο)·ιμην
2ndαποδιδοιηςαπο·διδ(ο)·ιηςαποδιδοιοαπο·διδ(ο)·ιο
3rdαποδιδοιηαπο·διδ(ο)·ιηαποδιδοιτοαπο·διδ(ο)·ιτο
Pl1stαποδιδοιημεν, αποδιδοιμεναπο·διδ(ο)·ιημεν, απο·διδ(ο)·ιμεν classicalαποδιδοιμεθααπο·διδ(ο)·ιμεθα
2ndαποδιδοιητε, αποδιδοιτεαπο·διδ(ο)·ιητε, απο·διδ(ο)·ιτε classicalαποδιδοισθεαπο·διδ(ο)·ισθε
3rdαποδιδοιησαν, αποδιδοιεναπο·διδ(ο)·ιησαν, απο·διδ(ο)·ιεν classicalαποδιδοιντοαπο·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδιδουαπο·διδ(ο)·ε
3rdαποδιδουτωαπο·διδ(ο)·ετωαποδιδουσθωαπο·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndαποδιδουτεαπο·διδ(ο)·ετεαποδιδουσθεαπο·διδ(ο)·εσθε
3rdαποδιδουτωσαν, αποδιδουντωναπο·διδ(ο)·ετωσαν, απο·διδ(ο)·οντων classicalαποδιδουσθωσαν, αποδιδουσθωναπο·διδ(ο)·εσθωσαν, απο·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδιδοθι, αποδιδοςαπο·διδ(ο)·θι, απο·διδ(ο)·ςαποδιδοσοαπο·διδ(ο)·σο
3rdαποδιδοτω[GNT]απο·διδ(ο)·τωαποδιδοσθωαπο·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndαποδιδοτεαπο·διδ(ο)·τεαποδιδοσθεαπο·διδ(ο)·σθε
3rdαποδιδοτωσαν, αποδιδοντωναπο·διδ(ο)·τωσαν, απο·διδ(ο)·ντων classicalαποδιδοσθωσαν, αποδιδοσθωναπο·διδ(ο)·σθωσαν, απο·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδιδουν[GNT]​απο·διδ(ο)·ειναποδιδουσθαι​απο·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδιδοναι[GNT][LXX], αποδιδουναι​απο·διδ(ο)·ναι, απο·διδ(ο)·εναι​αποδιδοσθαι​απο·διδ(ο)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδιδουν[GNT]απο·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomαποδιδωναπο·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποδιδουντααπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datαποδιδουντιαπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genαποδιδουντοςαπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποδιδουντεςαποδιδουντααπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςαπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποδιδουνταςαπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genαποδιδουντωναπο·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδιδουμενηαποδιδουμενεαπο·διδ(ο)·ομεν·ηαπο·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomαποδιδουμενοςαπο·διδ(ο)·ομεν·ος
Accαποδιδουμενηναποδιδουμενοναπο·διδ(ο)·ομεν·ηναπο·διδ(ο)·ομεν·ον
Datαποδιδουμενῃαποδιδουμενῳαπο·διδ(ο)·ομεν·ῃαπο·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genαποδιδουμενηςαποδιδουμενουαπο·διδ(ο)·ομεν·ηςαπο·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocαποδιδουμεναιαποδιδουμενοιαποδιδουμενααπο·διδ(ο)·ομεν·αιαπο·διδ(ο)·ομεν·οιαπο·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accαποδιδουμεναςαποδιδουμενουςαπο·διδ(ο)·ομεν·αςαπο·διδ(ο)·ομεν·ους
Datαποδιδουμεναιςαποδιδουμενοιςαπο·διδ(ο)·ομεν·αιςαπο·διδ(ο)·ομεν·οις
Genαποδιδουμενωναποδιδουμενωναπο·διδ(ο)·ομεν·ωναπο·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδιδουσααποδιδους[GNT][LXX]αποδιδοναπο·διδ(ο)·εσ·ααπο·διδ(ο)·[ντ]·ςαπο·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accαποδιδουσαναποδιδοντααπο·διδ(ο)·εσ·αναπο·διδ(ο)·ντ·α
Datαποδιδουσῃαποδιδοντιαπο·διδ(ο)·εσ·ῃαπο·διδ(ο)·ντ·ι
Genαποδιδουσηςαποδιδοντοςαπο·διδ(ο)·εσ·ηςαπο·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocαποδιδουσαιαποδιδοντες[GNT][LXX]αποδιδοντααπο·διδ(ο)·εσ·αιαπο·διδ(ο)·ντ·εςαπο·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accαποδιδουσαςαποδιδονταςαπο·διδ(ο)·εσ·αςαπο·διδ(ο)·ντ·ας
Datαποδιδουσαιςαποδιδουσι, αποδιδουσιναπο·διδ(ο)·εσ·αιςαπο·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > αποδιδουσι, απο·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > αποδιδουσιν
Genαποδιδουσωναποδιδοντωναπο·διδ(ο)·εσ·ωναπο·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδιδομενηαποδιδομενεαπο·διδ(ο)·μεν·ηαπο·διδ(ο)·μεν·ε
Nomαποδιδομενοςαπο·διδ(ο)·μεν·ος
Accαποδιδομενηναποδιδομενον[LXX]απο·διδ(ο)·μεν·ηναπο·διδ(ο)·μεν·ον
Datαποδιδομενῃαποδιδομενῳαπο·διδ(ο)·μεν·ῃαπο·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genαποδιδομενηςαποδιδομενουαπο·διδ(ο)·μεν·ηςαπο·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocαποδιδομεναιαποδιδομενοιαποδιδομενααπο·διδ(ο)·μεν·αιαπο·διδ(ο)·μεν·οιαπο·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accαποδιδομεναςαποδιδομενουςαπο·διδ(ο)·μεν·αςαπο·διδ(ο)·μεν·ους
Datαποδιδομεναιςαποδιδομενοιςαπο·διδ(ο)·μεν·αιςαπο·διδ(ο)·μεν·οις
Genαποδιδομενωναποδιδομενωναπο·διδ(ο)·μεν·ωναπο·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδιδουν[GNT][LXX]απο·ε·διδ(ο)·οναπεδιδουμηναπο·ε·διδ(ο)·ομην
2ndαπεδιδουςαπο·ε·διδ(ο)·ες
3rdαπεδιδουαπο·ε·διδ(ο)·εαπεδιδουτοαπο·ε·διδ(ο)·ετο
Pl1stαπεδιδουμεναπο·ε·διδ(ο)·ομεναπεδιδουμεθααπο·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndαπεδιδουτεαπο·ε·διδ(ο)·ετεαπεδιδουσθεαπο·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdαπεδιδουν[GNT][LXX], απεδιδουσαναπο·ε·διδ(ο)·ον, απο·ε·διδ(ο)·οσαν altαπεδιδουντοαπο·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδιδωναπο·ε·διδ(ο)·^ναπεδιδομηναπο·ε·διδ(ο)·μην
2ndαπεδιδως, απεδιδωσθααπο·ε·διδ(ο)·^ς, απο·ε·διδ(ο)·^σθα classicalαπεδιδοσοαπο·ε·διδ(ο)·σο
3rdαπεδιδωαπο·ε·διδ(ο)·^απεδιδοτοαπο·ε·διδ(ο)·το
Pl1stαπεδιδομεναπο·ε·διδ(ο)·μεναπεδιδομεθααπο·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndαπεδιδοτεαπο·ε·διδ(ο)·τεαπεδιδοσθεαπο·ε·διδ(ο)·σθε
3rdαπεδιδοσαν[LXX]απο·ε·διδ(ο)·σαναπεδιδοντοαπο·ε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδωσω[GNT][LXX]απο·δω·σωαποδωσομαι[LXX]απο·δω·σομαι
2ndαποδωσεις[GNT][LXX]απο·δω·σειςαποδωσῃ[LXX], αποδωσει[GNT][LXX], αποδωσεσαιαπο·δω·σῃ, απο·δω·σει classical, απο·δω·σεσαι alt
3rdαποδωσει[GNT][LXX]απο·δω·σειαποδωσεται[LXX]απο·δω·σεται
Pl1stαποδωσομεν[LXX]απο·δω·σομεναποδωσομεθααπο·δω·σομεθα
2ndαποδωσετε[LXX]απο·δω·σετεαποδωσεσθεαπο·δω·σεσθε
3rdαποδωσουσιν[GNT][LXX], αποδωσουσιαπο·δω·σουσι(ν), απο·δω·σουσι(ν)αποδωσονται[LXX]απο·δω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδωσοιμιαπο·δω·σοιμιαποδωσοιμηναπο·δω·σοιμην
2ndαποδωσοιςαπο·δω·σοιςαποδωσοιοαπο·δω·σοιο
3rdαποδωσοιαπο·δω·σοιαποδωσοιτοαπο·δω·σοιτο
Pl1stαποδωσοιμεναπο·δω·σοιμεναποδωσοιμεθααπο·δω·σοιμεθα
2ndαποδωσοιτεαπο·δω·σοιτεαποδωσοισθεαπο·δω·σοισθε
3rdαποδωσοιεναπο·δω·σοιεναποδωσοιντοαπο·δω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδωσειν[LXX]​απο·δω·σειναποδωσεσθαι​απο·δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδωσουσααποδωσοναπο·δω·σουσ·ααπο·δω·σο[υ]ν[τ]
Nomαποδωσωναπο·δω·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποδωσουσαναποδωσοντααπο·δω·σουσ·αναπο·δω·σο[υ]ντ·α
Datαποδωσουσῃαποδωσοντιαπο·δω·σουσ·ῃαπο·δω·σο[υ]ντ·ι
Genαποδωσουσηςαποδωσοντοςαπο·δω·σουσ·ηςαπο·δω·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποδωσουσαιαποδωσοντες[GNT]αποδωσοντααπο·δω·σουσ·αιαπο·δω·σο[υ]ντ·εςαπο·δω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποδωσουσαςαποδωσονταςαπο·δω·σουσ·αςαπο·δω·σο[υ]ντ·ας
Datαποδωσουσαιςαποδωσουσι, αποδωσουσιν[GNT][LXX]απο·δω·σουσ·αιςαπο·δω·σου[ντ]·σι(ν), απο·δω·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποδωσουσωναποδωσοντωναπο·δω·σουσ·ωναπο·δω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδωσομενηαποδωσομενεαπο·δω·σομεν·ηαπο·δω·σομεν·ε
Nomαποδωσομενοςαπο·δω·σομεν·ος
Accαποδωσομενηναποδωσομενοναπο·δω·σομεν·ηναπο·δω·σομεν·ον
Datαποδωσομενῃαποδωσομενῳαπο·δω·σομεν·ῃαπο·δω·σομεν·ῳ
Genαποδωσομενηςαποδωσομενουαπο·δω·σομεν·ηςαπο·δω·σομεν·ου
PlVocαποδωσομεναιαποδωσομενοιαποδωσομενααπο·δω·σομεν·αιαπο·δω·σομεν·οιαπο·δω·σομεν·α
Nom
Accαποδωσομεναςαποδωσομενουςαπο·δω·σομεν·αςαπο·δω·σομεν·ους
Datαποδωσομεναιςαποδωσομενοιςαπο·δω·σομεν·αιςαπο·δω·σομεν·οις
Genαποδωσομενωναποδωσομενωναπο·δω·σομεν·ωναπο·δω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδωκα[LXX]απο·ε·δω·κααπεδωκαμηναπο·ε·δω·καμην
2ndαπεδωκας[LXX], απεδωκεςαπο·ε·δω·κας, απο·ε·δω·κες altαπεδωκωαπο·ε·δω·κω
3rdαπεδωκεν[GNT][LXX], απεδωκεαπο·ε·δω·κε(ν), απο·ε·δω·κε(ν)απεδωκατοαπο·ε·δω·κατο
Pl1stαπεδωκαμεναπο·ε·δω·καμεναπεδωκαμεθααπο·ε·δω·καμεθα
2ndαπεδωκατεαπο·ε·δω·κατεαπεδωκασθεαπο·ε·δω·κασθε
3rdαπεδωκαν[LXX]απο·ε·δω·καναπεδωκαντοαπο·ε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδωσω[GNT][LXX]απο·δω·σωαποδωσωμαιαπο·δω·σωμαι
2ndαποδωσῃςαπο·δω·σῃςαποδωσῃ[LXX]απο·δω·σῃ
3rdαποδωσῃ[LXX]απο·δω·σῃαποδωσηταιαπο·δω·σηται
Pl1stαποδωσωμεναπο·δω·σωμεναποδωσωμεθααπο·δω·σωμεθα
2ndαποδωσητεαπο·δω·σητεαποδωσησθεαπο·δω·σησθε
3rdαποδωσωσιν, αποδωσωσιαπο·δω·σωσι(ν)αποδωσωνταιαπο·δω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδωσαιμιαπο·δω·σαιμιαποδωσαιμηναπο·δω·σαιμην
2ndαποδωσαις, αποδωσειαςαπο·δω·σαις, απο·δω·σειας classicalαποδωσαιοαπο·δω·σαιο
3rdαποδωσαι, αποδωσειεαπο·δω·σαι, απο·δω·σειε classicalαποδωσαιτοαπο·δω·σαιτο
Pl1stαποδωσαιμεναπο·δω·σαιμεναποδωσαιμεθααπο·δω·σαιμεθα
2ndαποδωσαιτεαπο·δω·σαιτεαποδωσαισθεαπο·δω·σαισθε
3rdαποδωσαιεν, αποδωσαισαν, αποδωσειαν, αποδωσειεναπο·δω·σαιεν, απο·δω·σαισαν alt, απο·δω·σειαν classical, απο·δω·σειεν classicalαποδωσαιντοαπο·δω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδωσοναπο·δω·σοναποδωσαιαπο·δω·σαι
3rdαποδωσατωαπο·δω·σατωαποδωσασθωαπο·δω·σασθω
Pl1st
2ndαποδωσατεαπο·δω·σατεαποδωσασθεαπο·δω·σασθε
3rdαποδωσατωσαν, αποδωσαντωναπο·δω·σατωσαν, απο·δω·σαντων classicalαποδωσασθωσαν, αποδωσασθωναπο·δω·σασθωσαν, απο·δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδωσαι​απο·δω·σαι​αποδωσασθαι​απο·δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδωσασααποδωσαςαποδωσαναπο·δω·σασ·ααπο·δω·σα[ντ]·ςαπο·δω·σαν[τ]
Nom
Accαποδωσασαναποδωσαντααπο·δω·σασ·αναπο·δω·σαντ·α
Datαποδωσασῃαποδωσαντιαπο·δω·σασ·ῃαπο·δω·σαντ·ι
Genαποδωσασηςαποδωσαντοςαπο·δω·σασ·ηςαπο·δω·σαντ·ος
PlVocαποδωσασαιαποδωσαντεςαποδωσαντααπο·δω·σασ·αιαπο·δω·σαντ·εςαπο·δω·σαντ·α
Nom
Accαποδωσασαςαποδωσανταςαπο·δω·σασ·αςαπο·δω·σαντ·ας
Datαποδωσασαιςαποδωσασι, αποδωσασιναπο·δω·σασ·αιςαπο·δω·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποδωσασωναποδωσαντωναπο·δω·σασ·ωναπο·δω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδωσαμενηαποδωσαμενεαπο·δω·σαμεν·ηαπο·δω·σαμεν·ε
Nomαποδωσαμενοςαπο·δω·σαμεν·ος
Accαποδωσαμενηναποδωσαμενοναπο·δω·σαμεν·ηναπο·δω·σαμεν·ον
Datαποδωσαμενῃαποδωσαμενῳαπο·δω·σαμεν·ῃαπο·δω·σαμεν·ῳ
Genαποδωσαμενηςαποδωσαμενουαπο·δω·σαμεν·ηςαπο·δω·σαμεν·ου
PlVocαποδωσαμεναιαποδωσαμενοιαποδωσαμενααπο·δω·σαμεν·αιαπο·δω·σαμεν·οιαπο·δω·σαμεν·α
Nom
Accαποδωσαμεναςαποδωσαμενουςαπο·δω·σαμεν·αςαπο·δω·σαμεν·ους
Datαποδωσαμεναιςαποδωσαμενοιςαπο·δω·σαμεν·αιςαπο·δω·σαμεν·οις
Genαποδωσαμενωναποδωσαμενωναπο·δω·σαμεν·ωναπο·δω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδουναπο·ε·δ(ο)·οναπεδουμηναπο·ε·δ(ο)·ομην
2ndαπεδουςαπο·ε·δ(ο)·εςαπεδου[LXX]απο·ε·δ(ο)·ου
3rdαπεδουτο, απεδετο[GNT]απο·ε·δ(ο)·ετο, irreg. απ·ε·δ·ετο (instead of απ·ε·δ(o)·ετο > απεδουτο)
Pl1stαπεδουμεναπο·ε·δ(ο)·ομεναπεδουμεθααπο·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndαπεδουτεαπο·ε·δ(ο)·ετεαπεδουσθεαπο·ε·δ(ο)·εσθε
3rdαπεδουν, απεδουσαναπο·ε·δ(ο)·ον, απο·ε·δ(ο)·οσαν altαπεδουντοαπο·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδωναπο·ε·δ(ο)·^ναπεδομηναπο·ε·δ(ο)·μην
2ndαπεδως, απεδωσθααπο·ε·δ(ο)·^ς, απο·ε·δ(ο)·^σθα classicalαπεδοσοαπο·ε·δ(ο)·σο
3rdαπεδωαπο·ε·δ(ο)·^απεδοτο[GNT][LXX]απο·ε·δ(ο)·το
Pl1stαπεδομεν[LXX]απο·ε·δ(ο)·μεναπεδομεθααπο·ε·δ(ο)·μεθα
2ndαπεδοτεαπο·ε·δ(ο)·τεαπεδοσθε[GNT][LXX]απο·ε·δ(ο)·σθε
3rdαπεδοσαναπο·ε·δ(ο)·σαναπεδοντο[GNT][LXX]απο·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδω[LXX]απο·δ(ω)·ωαποδωμαιαπο·δ(ω)·ωμαι
2ndαποδῳς[GNT]απο·δ(ω)·ῃςαποδῳ[GNT][LXX]απο·δ(ω)·ῃ
3rdαποδῳ[GNT][LXX]απο·δ(ω)·ῃαποδωται[LXX]απο·δ(ω)·ηται
Pl1stαποδωμεναπο·δ(ω)·ωμεναποδωμεθα[LXX]απο·δ(ω)·ωμεθα
2ndαποδωτεαπο·δ(ω)·ητεαποδωσθεαπο·δ(ω)·ησθε
3rdαποδωσιν, αποδωσιαπο·δ(ω)·ωσι(ν)αποδωνταιαπο·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδοιμιαπο·δ(ο)·οιμι
2ndαποδοιςαπο·δ(ο)·οις
3rdαποδοιαπο·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδοιηναπο·δ(ο)·ιηναποδοιμηναπο·δ(ο)·ιμην
2ndαποδοιηςαπο·δ(ο)·ιηςαποδοιοαπο·δ(ο)·ιο
3rdαποδοιη, αποδῳη[GNT]απο·δ(ο)·ιη, απο·δ(ω)·ιη (instead of απο·δ(ο)·ιη > αποδοιη)αποδοιτοαπο·δ(ο)·ιτο
Pl1stαποδοιημεν, αποδοιμεναπο·δ(ο)·ιημεν, απο·δ(ο)·ιμεν classicalαποδοιμεθααπο·δ(ο)·ιμεθα
2ndαποδοιητε, αποδοιτεαπο·δ(ο)·ιητε, απο·δ(ο)·ιτε classicalαποδοισθεαπο·δ(ο)·ισθε
3rdαποδοιησαν, αποδοιεναπο·δ(ο)·ιησαν, απο·δ(ο)·ιεν classicalαποδοιντοαπο·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδου[LXX]απο·δ(ο)·ου
3rdαποδουτωαπο·δ(ο)·ετωαποδουσθωαπο·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndαποδουτεαπο·δ(ο)·ετεαποδουσθεαπο·δ(ο)·εσθε
3rdαποδουτωσαν, αποδουντωναπο·δ(ο)·ετωσαν, απο·δ(ο)·οντων classicalαποδουσθωσαν, αποδουσθωναπο·δ(ο)·εσθωσαν, απο·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδοθι, αποδος[GNT][LXX]απο·δ(ο)·θι, απο·δ(ο)·ςαποδοσοαπο·δ(ο)·σο
3rdαποδοτωαπο·δ(ο)·τωαποδοσθωαπο·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndαποδοτε[GNT][LXX]απο·δ(ο)·τεαποδοσθεαπο·δ(ο)·σθε
3rdαποδοτωσαν, αποδοντωναπο·δ(ο)·τωσαν, απο·δ(ο)·ντων classicalαποδοσθωσαν, αποδοσθωναπο·δ(ο)·σθωσαν, απο·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδουν​απο·δ(ο)·ειν​αποδουσθαι​απο·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδοναι, αποδουναι[GNT][LXX]​απο·δ(ο)·ναι, απο·δ(ο)·εναιαποδοσθαι[LXX]​απο·δ(ο)·σθαι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδουναπο·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomαποδωναπο·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποδουντααπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datαποδουντιαπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genαποδουντοςαπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποδουντεςαποδουντααπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςαπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποδουνταςαπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genαποδουντωναπο·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδουμενηαποδουμενεαπο·δ(ο)·ομεν·ηαπο·δ(ο)·ομεν·ε
Nomαποδουμενοςαπο·δ(ο)·ομεν·ος
Accαποδουμενηναποδουμενοναπο·δ(ο)·ομεν·ηναπο·δ(ο)·ομεν·ον
Datαποδουμενῃαποδουμενῳαπο·δ(ο)·ομεν·ῃαπο·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genαποδουμενηςαποδουμενουαπο·δ(ο)·ομεν·ηςαπο·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocαποδουμεναιαποδουμενοιαποδουμενααπο·δ(ο)·ομεν·αιαπο·δ(ο)·ομεν·οιαπο·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accαποδουμεναςαποδουμενουςαπο·δ(ο)·ομεν·αςαπο·δ(ο)·ομεν·ους
Datαποδουμεναιςαποδουμενοιςαπο·δ(ο)·ομεν·αιςαπο·δ(ο)·ομεν·οις
Genαποδουμενωναποδουμενωναπο·δ(ο)·ομεν·ωναπο·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδουσααποδους[GNT][LXX]αποδοναπο·δ(ο)·εσ·ααπο·δ(ο)·[ντ]·ςαπο·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accαποδουσαναποδοντααπο·δ(ο)·εσ·αναπο·δ(ο)·ντ·α
Datαποδουσῃαποδοντιαπο·δ(ο)·εσ·ῃαπο·δ(ο)·ντ·ι
Genαποδουσηςαποδοντος[LXX]απο·δ(ο)·εσ·ηςαπο·δ(ο)·ντ·ος
PlVocαποδουσαιαποδοντεςαποδοντααπο·δ(ο)·εσ·αιαπο·δ(ο)·ντ·εςαπο·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accαποδουσαςαποδονταςαπο·δ(ο)·εσ·αςαπο·δ(ο)·ντ·ας
Datαποδουσαιςαποδουσι, αποδουσιναπο·δ(ο)·εσ·αιςαπο·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > αποδουσι, απο·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > αποδουσιν
Genαποδουσωναποδοντωναπο·δ(ο)·εσ·ωναπο·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδομενηαποδομενεαπο·δ(ο)·μεν·ηαπο·δ(ο)·μεν·ε
Nomαποδομενοςαπο·δ(ο)·μεν·ος
Accαποδομενηναποδομενοναπο·δ(ο)·μεν·ηναπο·δ(ο)·μεν·ον
Datαποδομενῃαποδομενῳαπο·δ(ο)·μεν·ῃαπο·δ(ο)·μεν·ῳ
Genαποδομενηςαποδομενουαπο·δ(ο)·μεν·ηςαπο·δ(ο)·μεν·ου
PlVocαποδομεναιαποδομενοι[LXX]αποδομενααπο·δ(ο)·μεν·αιαπο·δ(ο)·μεν·οιαπο·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accαποδομεναςαποδομενουςαπο·δ(ο)·μεν·αςαπο·δ(ο)·μεν·ους
Datαποδομεναιςαποδομενοιςαπο·δ(ο)·μεν·αιςαπο·δ(ο)·μεν·οις
Genαποδομενωναποδομενωναπο·δ(ο)·μεν·ωναπο·δ(ο)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδομαιαπο·δεδο·μαι
2ndαποδεδοσαιαπο·δεδο·σαι
3rdαποδεδοταιαπο·δεδο·ται
Pl1stαποδεδομεθααπο·δεδο·μεθα
2ndαποδεδοσθεαπο·δεδο·σθε
3rdαποδεδονταιαπο·δεδο·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδοσομαιαπο·δεδο·σομαι
2ndαποδεδοσῃ, αποδεδοσειαπο·δεδο·σῃ, απο·δεδο·σει classical
3rdαποδεδοσεταιαπο·δεδο·σεται
Pl1stαποδεδοσομεθααπο·δεδο·σομεθα
2ndαποδεδοσεσθεαπο·δεδο·σεσθε
3rdαποδεδοσονταιαπο·δεδο·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδοσοιμηναπο·δεδο·σοιμην
2ndαποδεδοσοιοαπο·δεδο·σοιο
3rdαποδεδοσοιτοαπο·δεδο·σοιτο
Pl1stαποδεδοσοιμεθααπο·δεδο·σοιμεθα
2ndαποδεδοσοισθεαπο·δεδο·σοισθε
3rdαποδεδοσοιντοαπο·δεδο·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδεδοσοαπο·δεδο·σο
3rdαποδεδοσθωαπο·δεδο·σθω
Pl1st
2ndαποδεδοσθεαπο·δεδο·σθε
3rdαποδεδοσθωσαν, αποδεδοσθωναπο·δεδο·σθωσαν, απο·δεδο·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδεδοσθαι​απο·δεδο·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποδεδοσεσθαι​απο·δεδο·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδεδομενηαποδεδομενεαπο·δεδο·μεν·ηαπο·δεδο·μεν·ε
Nomαποδεδομενοςαπο·δεδο·μεν·ος
Accαποδεδομενηναποδεδομενοναπο·δεδο·μεν·ηναπο·δεδο·μεν·ον
Datαποδεδομενῃαποδεδομενῳαπο·δεδο·μεν·ῃαπο·δεδο·μεν·ῳ
Genαποδεδομενηςαποδεδομενουαπο·δεδο·μεν·ηςαπο·δεδο·μεν·ου
PlVocαποδεδομεναιαποδεδομενοι[LXX]αποδεδομενααπο·δεδο·μεν·αιαπο·δεδο·μεν·οιαπο·δεδο·μεν·α
Nom
Accαποδεδομεναςαποδεδομενουςαπο·δεδο·μεν·αςαπο·δεδο·μεν·ους
Datαποδεδομεναιςαποδεδομενοιςαπο·δεδο·μεν·αιςαπο·δεδο·μεν·οις
Genαποδεδομενωναποδεδομενωναπο·δεδο·μεν·ωναπο·δεδο·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεδεδομηναπο·ε·δεδο·μην
2ndαπεδεδοσοαπο·ε·δεδο·σο
3rdαπεδεδοτοαπο·ε·δεδο·το
Pl1stαπεδεδομεθααπο·ε·δεδο·μεθα
2ndαπεδεδοσθεαπο·ε·δεδο·σθε
3rdαπεδεδοντοαπο·ε·δεδο·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποδεδομηναπο·[ε]·δεδο·μην
2ndαποδεδοσοαπο·[ε]·δεδο·σο
3rdαποδεδοτοαπο·[ε]·δεδο·το
Pl1stαποδεδομεθααπο·[ε]·δεδο·μεθα
2ndαποδεδοσθεαπο·[ε]·δεδο·σθε
3rdαποδεδοντοαπο·[ε]·δεδο·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπεδοθηναπο·ε·δο·θην
2ndαπεδοθηςαπο·ε·δο·θης
3rdαπεδοθη[LXX]απο·ε·δο·θη
Pl1stαπεδοθημεναπο·ε·δο·θημεν
2ndαπεδοθητεαπο·ε·δο·θητε
3rdαπεδοθησαν[LXX]απο·ε·δο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποδοθησομαιαπο·δο·θησομαι
2ndαποδοθησῃ, αποδοθησειαπο·δο·θησῃ, απο·δο·θησει classical
3rdαποδοθησεται[LXX]απο·δο·θησεται
Pl1stαποδοθησομεθααπο·δο·θησομεθα
2ndαποδοθησεσθεαπο·δο·θησεσθε
3rdαποδοθησονταιαπο·δο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποδοθωαπο·δο·θω
2ndαποδοθῃςαπο·δο·θῃς
3rdαποδοθῃαπο·δο·θῃ
Pl1stαποδοθωμεναπο·δο·θωμεν
2ndαποδοθητεαπο·δο·θητε
3rdαποδοθωσιν, αποδοθωσιαπο·δο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαποδοθειηναπο·δο·θειην
2ndαποδοθειηςαπο·δο·θειης
3rdαποδοθειη[LXX]απο·δο·θειη
Pl1stαποδοθειημεν, αποδοθειμεναπο·δο·θειημεν, απο·δο·θειμεν classical
2ndαποδοθειητε, αποδοθειτεαπο·δο·θειητε, απο·δο·θειτε classical
3rdαποδοθειησαν, αποδοθειεναπο·δο·θειησαν, απο·δο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαποδοθησοιμηναπο·δο·θησοιμην
2ndαποδοθησοιοαπο·δο·θησοιο
3rdαποδοθησοιτοαπο·δο·θησοιτο
Pl1stαποδοθησοιμεθααπο·δο·θησοιμεθα
2ndαποδοθησοισθεαπο·δο·θησοισθε
3rdαποδοθησοιντοαπο·δο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποδοθητιαπο·δο·θητι
3rdαποδοθητωαπο·δο·θητω
Pl1st
2ndαποδοθητεαπο·δο·θητε
3rdαποδοθητωσαν, αποδοθεντωναπο·δο·θητωσαν, απο·δο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αποδοθηναι[GNT]​απο·δο·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αποδοθησεσθαι​απο·δο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδοθεισααποδοθειςαποδοθεναπο·δο·θεισ·ααπο·δο·θει[ντ]·ςαπο·δο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαποδοθεισαναποδοθεντααπο·δο·θεισ·αναπο·δο·θε[ι]ντ·α
Datαποδοθεισῃαποδοθεντιαπο·δο·θεισ·ῃαπο·δο·θε[ι]ντ·ι
Genαποδοθεισηςαποδοθεντοςαπο·δο·θεισ·ηςαπο·δο·θε[ι]ντ·ος
PlVocαποδοθεισαιαποδοθεντεςαποδοθεντααπο·δο·θεισ·αιαπο·δο·θε[ι]ντ·εςαπο·δο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαποδοθεισαςαποδοθενταςαπο·δο·θεισ·αςαπο·δο·θε[ι]ντ·ας
Datαποδοθεισαιςαποδοθεισι, αποδοθεισιναπο·δο·θεισ·αιςαπο·δο·θει[ντ]·σι(ν)
Genαποδοθεισωναποδοθεντωναπο·δο·θεισ·ωναπο·δο·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποδοθησομενηαποδοθησομενεαπο·δο·θησομεν·ηαπο·δο·θησομεν·ε
Nomαποδοθησομενοςαπο·δο·θησομεν·ος
Accαποδοθησομενηναποδοθησομενοναπο·δο·θησομεν·ηναπο·δο·θησομεν·ον
Datαποδοθησομενῃαποδοθησομενῳαπο·δο·θησομεν·ῃαπο·δο·θησομεν·ῳ
Genαποδοθησομενηςαποδοθησομενουαπο·δο·θησομεν·ηςαπο·δο·θησομεν·ου
PlVocαποδοθησομεναιαποδοθησομενοιαποδοθησομενααπο·δο·θησομεν·αιαπο·δο·θησομεν·οιαπο·δο·θησομεν·α
Nom
Accαποδοθησομεναςαποδοθησομενουςαπο·δο·θησομεν·αςαπο·δο·θησομεν·ους
Datαποδοθησομεναιςαποδοθησομενοιςαπο·δο·θησομεν·αιςαπο·δο·θησομεν·οις
Genαποδοθησομενωναποδοθησομενωναπο·δο·θησομεν·ωναπο·δο·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 05-Jun-2020 10:58:36 EDT